Logo: Unia Europejska

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Logo: PROW
Logo: Partnerstwo Północnej Jury
Partnerstwo Północnej Jury
Logo: Partnerstwo Północnej Jury

Oficjalna strona internetowa Partnerstwa Północnej Jury. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Gminy i Powiaty partnerskie

Zarząd Stowarzyszenia PPJ

Wyboru Zarządu  Stowarzyszenia PPJ dokonuje walne zebranie. Skład zarządu, jego kadencje i kompetencje określa statut. Zasadą działania zarządu jest kolegialność, podejmuje one decyzje na zasadzie konsensusu, a w razie wyczerpania możliwości porozumienia (jednomyślności) przez głosowanie. Sposób podejmowania decyzji określa prezes zarządu. 

Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków. Zarząd składa się z  9 członków.

Zarząd ze swojego grona wybiera: Prezesa, 2 Wiceprezesów, Sekretarza i Skarbnika.

Zasady działania Zarządu ustala regulamin uchwalony przez Zarząd.

Do zakresu działania Zarządu należy:

1)      realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków,

2)      reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,

3)      zwoływanie Walnego Zebrania Członków,

4)      podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków,

5)      składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków,

6)      opracowywanie i realizacja LSR,

7)      przedkładanie Radzie operacji, które mają być realizowane w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju,

8)      podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań w imieniu Stowarzyszenia,

9)      kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,

10)  uchwalanie regulaminu Biura Stowarzyszenia,

11)  powoływanie i odwoływanie dyrektora Biura Stowarzyszenia,

12)  ustalanie wielkości zatrudnienia i zasad wynagradzania pracowników Biura Stowarzyszenia,

13)  wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków, w sprawach dotyczących bieżącej działalności Rady

14)  ustalanie wysokości składek członkowskich.

15) uchwalanie innych regulaminów, procedur i dokumentów niezastrzeżonych do kompetencji innych organów

16) potwierdzanie zgodności celów, projektu planowanego do realizacji przez beneficjenta obszaru LSR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, z celami LSR opracowanej na lata 2014-2020.

Zarząd Stowarzyszenia "Partnerstwo Północnej Jury" został wybrany na Walnym Zebraniu Członków

w dniu 26 maja 2023 w Juliance:

Skład Zarządu:
 
Jerzy Motłoch - Prezes

Robert Deska - Wiceprezes

Małgorzata Grabowska - Wiceprezes

Małgorzata Chaładus -Skarbnik

Adam Zaczkowski Sekretarz

Członkowie Zarządu:

Bożena Kolasa - Koziegłowy

Władysław Jaworski - Lelów

Michał Jawura - Niegowa

Andrzej Gzieło - Żarki

Zarząd Stowarzyszenia "Partnerstwo Północnej Jury" został wybrany na Walnym Zebraniu Członków

w dniu 20 września 2019 w Lelowie:

Skład Zarządu:
 
Jerzy Motłoch - Prezes

Robert Deska - Wiceprezes

Małgorzata Grabowska - Wiceprezes

Zofia Kasznia -Skarbnik

Adam Zaczkowski - Sekretarz

Członkowie Zarządu:

Bożena Kolasa - Koziegłowy

Władysław Jaworski - Lelów

Tomasz Kucharski - Olsztyn

Klemens Podlejski – Żarki

 

Zarząd Stowarzyszenia "Partnerstwo Północnej Jury" został wybrany na Walnym Zebraniu Członków

w dniu 18 września 2015 w Przyrowie:

Skład Zarządu:
 
Halina Palarz - Prezes
tel.  (34) 3278943, 661 710 074
e-mail: : halina.palarz@jura-ppj.pl

Robert Deska- Wiceprezes

Małgorzata Dudek- Wiceprezes

Zofia Kasznia -Skarbnik

Rafał Strzelczyk- Sekretarz

Członkowie Zarządu:

Władysław Jaworski - Lelów

Lucja Kocot  - Koziegłowy

Adam Zaczkowski – Poraj

Elżbieta Kosielak –Olsztyn

 

Zarząd Stowarzyszenia "Partnerstwo Północnej Jury" został wybrany na Walnym Zebraniu Członków

w dniu 20 września 2011r. w Lelowie.

Skład Zarządu:

Halina Palarz  - Prezes
tel.  (34) 3278943, 661 710 074
e-mail: : halina.palarz@jura-ppj.pl

Robert Deska- Wiceprezes

Małgorzata Dudek- Wiceprezes

Zofia Kasznia -Skarbnik

Rafał Strzelczyk- Sekretarz

Członkowie Zarządu:

Radosław Dziura - Lelów

Lucja Kocot  - Koziegłowy

Adam Zaczkowski – Poraj

Elżbieta Kosielak –Olsztyn

 

 • Zdjęcie: Gmina Koziegłowy - Zabytkowy Kościół

  Gmina Koziegłowy - Zabytkowy Kościół

 • Zdjęcie: Gmina Przyrów - Kościół Św. Mikołaja

  Gmina Przyrów - Kościół Św. Mikołaja

 • Zdjęcie: Gmina Janów - Pustynia Siedlecka

  Gmina Janów - Pustynia Siedlecka

 • Zdjęcie: Gmina Żarki - Kuesta Jurajska

  Gmina Żarki - Kuesta Jurajska

 • Zdjęcie: Gmina Olsztyn - Ruiny Zamku

  Gmina Olsztyn - Ruiny Zamku

 • Zdjęcie: Gmina Niegowa - Skały Mirów

  Gmina Niegowa - Skały Mirów

 • Zdjęcie: Gmina Mstów - Kajaki Warta

  Gmina Mstów - Kajaki Warta

 • Zdjęcie: Gmina Lelów - Panorama

  Gmina Lelów - Panorama

 • Zdjęcie: Gmina Janów - Brama Twardowskiego

  Gmina Janów - Brama Twardowskiego

Atrakcje w Gminach i Powiatach

Co mówią o nas

Zobacz co mówią o nas inni

 • 05.09.2023

  Leonard Jagoda - Pasjonat lokalnej historii Gminy i Miasta Koziegłowy

  Partnerstwo Północnej Jury w dziedzinie promocji czy pomocy wykonuje pożyteczną rolę która przekłada się na konkretne rezultaty.

  jura-ppj.pl
 • 05.09.2023

  Mirosław Skrzypczyk - Prezes Lelowskiego Towarzystwa Historyczno-Kulturalnego

  Znakomita współpraca, od lat współpracujemy z Partnerstwem Północnej Jury, wykonując różnego rodzaju działania, projekty - mamy oparcie w przyjaciołach z Partnerstwa Północnej Jury.

  jura-ppj.pl
 • 05.09.2023

  Krzysztof Molenda - Wójt Gminy Lelów

  Dzięki Partnerstwu Północnej Jury możemy aplikować o różnego rodzaju środki, m.in. na zrealizowaną już rozbudowę siłowni zewnętrznej jak i innych obiektów czy placów zabaw na terenie Gminy Lelów.

  jura-ppj.pl
 • 05.09.2023

  Adam Zaczkowski - Wiceprezes Stowarzyszenia Marina Poraj

  Bardzo ścisła i bardzo owocna współpraca, bardzo dużo współnych inicjatyw, projektów - turystycznych w dużej mierze ale nie tylko, również oferty skierowanej dla seniorów i mieszkańców. Bardzo dużo inicjatyw i szeroka współpraca.

  jura-ppj.pl
 • 29.08.2023

  Henryk Srokosz - Kierownik Schroniska w Siedlcu

  Partnerstwo Północnej Jury to lokalna grupa działania która zrzesza 9 gmin z terenu półpnocnej Jury - pracują na rzecz lokalnej społeczności gdzie jest realizowane wiele projektów które wspomagają w życiu poszczególne miejscowości.

  jura-ppj.pl
 • 29.08.2023

  Robert Nowak - Wójt Gminy Przyrów

  Miałem przyjemność zakładać tą organizację. Nasz rozwój stale stymuluje i pomaga.

  jura-ppj.pl
 • 29.08.2023

  Małgorzata Grabowska - Zastępca Wójta Gminy Mstów

  Współpraca z Partnerstwem Północnej Jury układa nam się bardzo dobrze. Współpracujemy od wielu lat.

  jura-ppj.pl
 • 29.08.2023

  Katarzyna Kaźmierczak - Wójt Gminy Poraj

  Partnerstwo Północnej Jury nas integruje, wszystkie gminy i powiaty które włączyły się w działalność partnerstwa.

  jura-ppj.pl
 • 29.08.2023

  Paulina Kępska - Wiceprezes Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Gminy Lelów

  Współpracujemy, piszemy wnioski, realizujemy wnioski - dobrze nam się współpracuje.

  jura-ppj.pl

Partnerstwo Północnej Jury

www.jura-ppj.pl

Północna Jura to nie tylko niezwykle urokliwa kraina, to także miejsce, w którym miłośnicy historii spotkać się mogą z pasjonatami sportów wyczynowych i aktywnego spędzania wolnego czasu w otoczeniu jurajskiej przyrody. Na spragnionych ciszy, spokoju i relaksu na łonie przyrody czekają gospodarstwa agroturystyczne położone w urokliwych zakątkach Jury. Miłośnicy aktywnego spędzania wolnego czasu również znajdą tutaj coś dla siebie: spływy kajakowe i pontonowe, wspinaczka skałkowa, speleologia, turystyka piesza, rowerowa i konna, czy dostarczające sporą dawkę adrenaliny sporty ekstremalne. Stowarzyszenie „Partnerstwo Północnej Jury" od lat zabiega o harmonijny rozwój naszego regionu, łącząc w swoich działaniach troskę o rozwój ekonomiczny, dziedzictwo kulturowe i ochronę środowiska naszej pięknej i aktywnej Północnej Jury.

Gmina Mstów
Gmina Przyrów
Gmina Lelów
Gmina Janów
Logo: Partnerstwo Północnej Jury
PPJ
Gmina Olsztyn
Gmina Poraj
Gmina Żarki
Gmina Niegowa
Gmina i Miasto Koziegłowy

PPJ w liczbach

 • mln zł
  Kwota pozyskana przez LGD na rozwój obszaru
 • Nowych miejsc pracy
 • Zrealizowanych projektów przez beneficjentów

Czy wiesz, że...

Ciekawe informacje o działalności Stowarzyszenia PPJ

Newsletter

Zarejestruj się w naszym newsletterze, aby otrzymywać informacje o aktualnej ofercie i wydarzeniach.

Zgody obowiązkowe do zaznaczenia

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Wyszukiwarka

Komunikat
Twoja przeglądarka internetowa lub system operacyjny, nie wspierają lektora.
Newsletter
Formularz kontaktowy
Logo: Partnerstwo Północnej Jury
Partnerstwo Północnej Jury