Logo: Unia Europejska

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Logo: PROW
Logo: Partnerstwo Północnej Jury
Partnerstwo Północnej Jury
Logo: Partnerstwo Północnej Jury

Oficjalna strona internetowa Partnerstwa Północnej Jury. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Gminy i Powiaty partnerskie

Deklaracja dostępności

Wstęp

STOWARZYSZENIE "PARTNERSTWO PÓŁNOCNEJ JURY" zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://www.jura-ppj.pl/.

Data publikacji strony internetowej: 2023-09-22.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-09-22.

 

Wytyczne standardu WCAG 2.1 dla dostępności treści internetowych

 • 1 - Postrzegalność
  • 1.1 - Alternatywa w postaci tekstu
   • 1.1.1 - Treść nietekstowa - Poziom A
  • 1.2 - Dostępność mediów zmiennych w czasie
   • 1.2.1 - Tylko audio oraz tylko wideo (nagranie) - Poziom A
   • 1.2.2 - Napisy rozszerzone (nagranie) - Poziom A
   • 1.2.3 - Audiodeskrypcja lub alternatywa dla mediów (nagranie) - Poziom A
   • 1.2.5 - Audiodeskrypcja (nagranie) - Poziom AA
  • 1.3 - Możliwość adaptacji - Odpowiednia (zrozumiała) prezentacja zawartości
   • 1.3.1 - Informacje i relacje - Poziom A
   • 1.3.2 - Zrozumiała kolejność - Poziom A
   • 1.3.3 - Właściwości zmysłowe - Poziom A
   • 1.3.4 - Orientacja - wyświetlanie treści w układzie poziomym, jak i pionowym - Poziom AA
   • 1.3.5 - Określenie prawidłowej wartości - Poziom AA
  • 1.4 - Możliwość rozróżnienia - Ułatwienie percepcji treści
   • 1.4.1 - Użycie koloru - Poziom A
   • 1.4.2 - Kontrola odtwarzania dźwięku - Poziom A
   • 1.4.3 - Kontrast (minimalny) - Poziom AA
   • 1.4.4 - Zmiana rozmiaru tekstu - Poziom AA
   • 1.4.5 - Tekst w postaci grafiki - Poziom AA
   • 1.4.10 - Zawijanie tekstu - Poziom AA
   • 1.4.11 - Kontrast dla treści niebędących tekstem - Poziom AA
   • 1.4.12 - Odstępy w tekście - Poziom AA
   • 1.4.13 - Treści spod kursora lub fokusa - Poziom AA
 • 2 - Funkcjonalność
  • 2.1 - Dostępność z klawiatury
   • 2.1.1 - Klawiatura - Poziom A
   • 2.1.2 - Brak pułapki na klawiaturę - Poziom A
   • 2.1.4 - Jednoliterowe skróty klawiszowe - Poziom A
  • 2.2 - Wystarczająca ilość czasu
   • 2.2.1 - Możliwość dostosowania czasu - Poziom A
   • 2.2.2 - Wstrzymywanie (pauza), zatrzymywanie, ukrywanie - Poziom A
  • 2.3 - Ataki padaczki - Migotanie
   • 2.3.1 - Trzy błyski lub wartości poniżej progu - Poziom A
  • 2.4 - Możliwość nawigacji
   • 2.4.1 - Możliwość pominięcia bloków - Poziom A
   • 2.4.2 - Tytuły stron - Poziom A
   • 2.4.3 - Kolejność fokusu - Poziom A
   • 2.4.4 - Cel linku (w kontekście) - Poziom A
   • 2.4.5 - Wiele sposobów na zlokalizowanie strony - Poziom AA
   • 2.4.6 - Nagłówki i etykiety - Poziom AA
   • 2.4.7 - Widoczny fokus - Poziom AA
  • 2.5 - Sposoby wprowadzania danych
   • 2.5.1 - Gesty punktowe - Poziom A
   • 2.5.2 - Anulowanie kliknięcia - Poziom A
   • 2.5.3 - Etykieta w nazwie - Poziom A
   • 2.5.4 - Aktywowanie ruchem - Poziom A
 • 3 - Zrozumiałość
  • 3.1 - Możliwość odczytania
   • 3.1.1 - Język strony - Poziom A
   • 3.1.2 - Język części - Poziom AA
  • 3.2 - Przewidywalność
   • 3.2.1 - Po oznaczeniu fokusem - Poziom A
   • 3.2.2 - Podczas wprowadzania danych - Poziom A
   • 3.2.3 - Konsekwentna nawigacja - Poziom AA
   • 3.2.4 - Konsekwentna identyfikacja - Poziom AA
  • 3.3 - Pomoc przy wprowadzaniu informacji
   • 3.3.1 - Identyfikacja błędu - Poziom A
   • 3.3.2 - Etykiety lub instrukcje - Poziom A
   • 3.3.3 - Sugestie korekty błędów - Poziom AA
   • 3.3.4 - Zapobieganie błędom (kontekst prawny, finansowy, związany z podawaniem danych) - Poziom AA
 • 4 - Kompatybilność
  • 4.1 - Kompatybilność
   • 4.1.1 - Parsowanie - Poziom A
   • 4.1.2 - Nazwa, rola, wartość - Poziom A
   • 4.1.3 - Komunikaty o stanie - Poziom AA

 

Status zgodności

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • Część załączonych dokumentów może nie posiadać warstwy tekstowej - są skanami dokumentów.
 • Część załączonych plików graficznych nie posiada opisów alternatywnych.
 • Część załączonych dokumentów może nie posiadać prawidłowej struktury np. hierarchii nagłówków.
 • Część załączonych filmów może nie posiadać audiodeskrypcji lub tekstu alternatywnego.
 • Tabele w treści mogą nie posiadać nagłówków, opisów oraz identyfikatorów.

 

Powody wyłączenia

 • Mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności.
 • Archiwalne dokumenty załączone do artykułów mogą nie spełniać wymogów dostępności - zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
 • Załączone do artykułów filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

 

Spełnione wymagania

 • Serwis WWW wyposażony jest w mechanizm, umożliwiający uruchomienie go w trybie wysokiego kontrastu (tzw. wersja dla słabowidzących). Opcja ta może zostać włączona za pomocą myszy (kliknięcie), klawiatury (standardowo poprzez klawisze TAB i ENTER) lub poprzez zastosowanie skrótu klawiszowego ALT + 5.
 • Serwis WWW udostępnia mechanizm dwustopniowego powiększania czcionki każdego elementu serwisu, na każdej stronie.
 • Serwis WWW zawiera wyróżnienie wizualne linków. Dodatkowo, za pomocą kolorowej ramki wyróżnione są elementy aktywne, na których zatrzymał się fokus.
 • Naciskając klawisz TAB, w pierwszej kolejności wyświetlają się tzw. skip linki, umożliwiające szybkie przejście do treści głównej, menu głównego i dodatkowego, wyszukiwarki, a także uruchomić wersję kontrastową serwisu WWW.
 • Każda z akcji, którą umożliwiają tzw. skip linki (opisane w poprzednim punkcie) możliwa jest do wywołania poprzez skrót klawiszowy ALT + cyfra. Opis skrótów klawiszowych znajduje się w dalszej części deklaracji.
 • Tytuły poszczególnych stron serwisu WWW posiadają prawidłową strukturę w postaci odpowiednio przygotowanych nagłówków typu h1, h2, h3 itd, w odpowiedniej kolejności.
 • Brak typowego efektu jąkania. Każdy z linków typu czytaj dalej, więcej itd. posiada ukryty tekst (widoczny jednak dla czytników) z tytułem konkretnej strony czy artykułu, do którego prowadzi. Dzięki temu rozwiązaniu rola linków jest zrozumiała dla użytkowników. Patrz również punkt 12 listy wymagań, które nie zostały spełnione.
 • Każdy z pozostałych aktywnych elementów posiada atrybut title wraz z opisem akcji, którą wykonuje.
 • Wszystkie elementy aktywne w serwisie są dostępne za pomocą klawiatury.
 • Na stronie nie ma pułapki klawiaturowej.
 • W serwisie nie ma elementów, które powodują gwałtowne zmiany jasności lub szybko błyskają na czerwono.
 • W serwisie nie ma elementów uruchamiających dźwięk, którego nie da się zatrzymać.
 • Na stronie nie ma migających lub poruszających się elementów, których nie da się zatrzymać lub ukryć.
 • W serwisie nie ma mechanizmu otwierającego nowe okno bez udziału użytkownika.
 • Serwis WWW zawiera zarówno mapę serwisu, jak i wyszukiwarkę. Mechanizmy te dostępne są bezpośrednio ze strony głównej.
 • Zachowana jest spójność układu i działania pasków menu i innych elementów nawigacyjnych na różnych stronach w serwisie.
 • Nawigacja za pomocą klawiatury odbywa się w logicznej kolejności w stosunku do zawartości strony.
 • Użytkownik serwisu nie jest zmuszony do rozpoznania koloru podczas korzystania z niego.
 • Na stronie nie wykorzystuje się informacji, których zrozumienie opiera się wyłączenie na właściwościach zmysłowych.
 • W serwisie WWW nie występują dane tabelaryczne, które prezentowane są w innych niż tabele elementach HTML, ale stylizowanych na tabele.
 • Linki mające podobne funkcje są zgrupowane w kodzie HTML.
 • Zachowana jest spójność i kolejność linków w całym serwisie.
 • Zastosowane opisy w atrybutach alt są odpowiednio zwięzłe, zachowana jest również spójność pomiędzy poszczególnymi opisami w atrybutach alt i title.
 • Graficzne elementy czysto dekoracyjne posiadają pusty atrybut alt.
 • Wszystkie pola formularzy są poprawnie i jednoznacznie zidentyfikowane. Każdy z nich posiada odpowiednio uzupełniony atrybut title lub label.
 • Umiejscowienie etykiet pól formularzy nie pozostawia żadnych wątpliwości, co do tego których pól dotyczą.
 • Zmiana odstępów pomiędzy liniami, akapitami, znakami i wyrazami nie powoduje utraty czytelności.
 • Na stronie nie ma elementów osadzonych w znacznikach blink, bgsound lub marquee.
 • Na stronie nie ma symboli typu ASCII-Art bez zrozumiałej alternatywy.
 • Serwis przechodzi test walidatorem HTML W3C.
 • Każda strona serwisu WWW ma poprawną deklarację języka.
 • Na każdej stronie serwisu WWW jest przynajmniej jeden nagłówek h1.
 • W kodzie strony nie ma elementów HTML służących prezentacji takich jak: center, border, align.
 • Strony zawierają poprawną deklarację DTD.
 • W serwisie nie ma mechanizmu automatycznie odświeżającego stronę bądź też przekierowującego do innego serwisu WWW.
 • Znaczniki HTML są użyte zgodnie z ich przeznaczeniem. Do warstwy prezentacyjnej zostały zastosowane arkusze stylów.
 • Ramki iframe użyte w serwisie mają atrybut title.
 • W miejscach, gdzie skrypt zmienia zawartość nietekstową na stronie, zmieniany jest również tekst alternatywny dla tej zawartości.
 • Ramka fokusa podświetlająca dany element nie jest usuwana za pomocą skryptu.
 • Elementy generowane dynamicznie, przez skrypty również są dostępne.

 

Data sporządzenia Deklaracji

Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-09-22. Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: ALPANET - Polskie Systemy Internetowe, 42-400 Zawiercie, ul. 11 Listopada 6B, NIP: 6491660707 (z wyłączeniem dostępności architektonicznej).

 

Narzędzia wykorzystane przy badaniu dostępności strony

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest STOWARZYSZENIE "PARTNERSTWO PÓŁNOCNEJ JURY", biuro@jura-ppj.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 34 327 89 43. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

Informacje o procedurze

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich pod tym adresem: https://www.rpo.gov.pl/.

 

Dostępność architektoniczna

Stowarzyszenie "Partnerstwo Północnej Jury", ul. Szkolna 2, siedziba na 1 piętrze

 • Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli;
  Do budynku prowadzą dwa wejścia: wejście główne od ulicy Szkolnej oraz wejście od strony parkingu. Do obu prowadzą schody. W budynku nie ma platformy przyschodowej.
 • Opis dostępności korytarzy, schodów i wind;
  W budynku nie ma windy. Dla osób na wózkach dostępne są tylko korytarze i niektóre pomieszczenia na parterze szkoły. Ewakuacja odbywa się klatkami schodowymi, brak windy do celów ewakuacyjnych.
 • Opis dostosowań, np. pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych
  W budynku nie ma też zainstalowanych platform, pochylni, informacji głosowych czy pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.
 • Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób z niepełnosprawnościami;
  Obok budynku szkoły parking ale bez wyznaczonych miejsc dla osób z niepełnosprawnościami.
 • Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach
  Na teren szkoły można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem po wcześniejszym uzgodnieniu. W tym celu prośba o kontakt telefoniczny przed terminem wizyty pod nr tel. 34 327 89 43 Biuro Stowarzyszenia PPJ prosi o kontakt telefoniczny osoby z niepełnosprawnościami lub specjalnymi potrzebami pod nr tel. 34 327 89 43, przed terminem spotkania ( co najmniej 3 dni), celem możliwości umówienia spotkania bezpośredniego w dogodnym architektonicznie miejscu.

Stan na dzień 17.01.2024r.

 • Zdjęcie: Gmina Koziegłowy - Zabytkowy Kościół

  Gmina Koziegłowy - Zabytkowy Kościół

 • Zdjęcie: Gmina Przyrów - Kościół Św. Mikołaja

  Gmina Przyrów - Kościół Św. Mikołaja

 • Zdjęcie: Gmina Janów - Pustynia Siedlecka

  Gmina Janów - Pustynia Siedlecka

 • Zdjęcie: Gmina Żarki - Kuesta Jurajska

  Gmina Żarki - Kuesta Jurajska

 • Zdjęcie: Gmina Olsztyn - Ruiny Zamku

  Gmina Olsztyn - Ruiny Zamku

 • Zdjęcie: Gmina Niegowa - Skały Mirów

  Gmina Niegowa - Skały Mirów

 • Zdjęcie: Gmina Mstów - Kajaki Warta

  Gmina Mstów - Kajaki Warta

 • Zdjęcie: Gmina Lelów - Panorama

  Gmina Lelów - Panorama

 • Zdjęcie: Gmina Janów - Brama Twardowskiego

  Gmina Janów - Brama Twardowskiego

Atrakcje w Gminach i Powiatach

Co mówią o nas

Zobacz co mówią o nas inni

 • 05.09.2023

  Leonard Jagoda - Pasjonat lokalnej historii Gminy i Miasta Koziegłowy

  Partnerstwo Północnej Jury w dziedzinie promocji czy pomocy wykonuje pożyteczną rolę która przekłada się na konkretne rezultaty.

  jura-ppj.pl
 • 05.09.2023

  Mirosław Skrzypczyk - Prezes Lelowskiego Towarzystwa Historyczno-Kulturalnego

  Znakomita współpraca, od lat współpracujemy z Partnerstwem Północnej Jury, wykonując różnego rodzaju działania, projekty - mamy oparcie w przyjaciołach z Partnerstwa Północnej Jury.

  jura-ppj.pl
 • 05.09.2023

  Krzysztof Molenda - Wójt Gminy Lelów

  Dzięki Partnerstwu Północnej Jury możemy aplikować o różnego rodzaju środki, m.in. na zrealizowaną już rozbudowę siłowni zewnętrznej jak i innych obiektów czy placów zabaw na terenie Gminy Lelów.

  jura-ppj.pl
 • 05.09.2023

  Adam Zaczkowski - Wiceprezes Stowarzyszenia Marina Poraj

  Bardzo ścisła i bardzo owocna współpraca, bardzo dużo współnych inicjatyw, projektów - turystycznych w dużej mierze ale nie tylko, również oferty skierowanej dla seniorów i mieszkańców. Bardzo dużo inicjatyw i szeroka współpraca.

  jura-ppj.pl
 • 29.08.2023

  Henryk Srokosz - Kierownik Schroniska w Siedlcu

  Partnerstwo Północnej Jury to lokalna grupa działania która zrzesza 9 gmin z terenu półpnocnej Jury - pracują na rzecz lokalnej społeczności gdzie jest realizowane wiele projektów które wspomagają w życiu poszczególne miejscowości.

  jura-ppj.pl
 • 29.08.2023

  Robert Nowak - Wójt Gminy Przyrów

  Miałem przyjemność zakładać tą organizację. Nasz rozwój stale stymuluje i pomaga.

  jura-ppj.pl
 • 29.08.2023

  Małgorzata Grabowska - Zastępca Wójta Gminy Mstów

  Współpraca z Partnerstwem Północnej Jury układa nam się bardzo dobrze. Współpracujemy od wielu lat.

  jura-ppj.pl
 • 29.08.2023

  Katarzyna Kaźmierczak - Wójt Gminy Poraj

  Partnerstwo Północnej Jury nas integruje, wszystkie gminy i powiaty które włączyły się w działalność partnerstwa.

  jura-ppj.pl
 • 29.08.2023

  Paulina Kępska - Wiceprezes Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Gminy Lelów

  Współpracujemy, piszemy wnioski, realizujemy wnioski - dobrze nam się współpracuje.

  jura-ppj.pl

Partnerstwo Północnej Jury

www.jura-ppj.pl

Północna Jura to nie tylko niezwykle urokliwa kraina, to także miejsce, w którym miłośnicy historii spotkać się mogą z pasjonatami sportów wyczynowych i aktywnego spędzania wolnego czasu w otoczeniu jurajskiej przyrody. Na spragnionych ciszy, spokoju i relaksu na łonie przyrody czekają gospodarstwa agroturystyczne położone w urokliwych zakątkach Jury. Miłośnicy aktywnego spędzania wolnego czasu również znajdą tutaj coś dla siebie: spływy kajakowe i pontonowe, wspinaczka skałkowa, speleologia, turystyka piesza, rowerowa i konna, czy dostarczające sporą dawkę adrenaliny sporty ekstremalne. Stowarzyszenie „Partnerstwo Północnej Jury" od lat zabiega o harmonijny rozwój naszego regionu, łącząc w swoich działaniach troskę o rozwój ekonomiczny, dziedzictwo kulturowe i ochronę środowiska naszej pięknej i aktywnej Północnej Jury.

Gmina Mstów
Gmina Przyrów
Gmina Lelów
Gmina Janów
Logo: Partnerstwo Północnej Jury
PPJ
Gmina Olsztyn
Gmina Poraj
Gmina Żarki
Gmina Niegowa
Gmina i Miasto Koziegłowy

PPJ w liczbach

 • mln zł
  Kwota pozyskana przez LGD na rozwój obszaru
 • Nowych miejsc pracy
 • Zrealizowanych projektów przez beneficjentów

Czy wiesz, że...

Ciekawe informacje o działalności Stowarzyszenia PPJ

Newsletter

Zarejestruj się w naszym newsletterze, aby otrzymywać informacje o aktualnej ofercie i wydarzeniach.

Zgody obowiązkowe do zaznaczenia

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Wyszukiwarka

Komunikat
Twoja przeglądarka internetowa lub system operacyjny, nie wspierają lektora.
Newsletter
Formularz kontaktowy
Logo: Partnerstwo Północnej Jury
Partnerstwo Północnej Jury