Logo: Unia Europejska

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Logo: PROW
Logo: Partnerstwo Północnej Jury
Partnerstwo Północnej Jury
Logo: Partnerstwo Północnej Jury

Oficjalna strona internetowa Partnerstwa Północnej Jury. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Gminy i Powiaty partnerskie

Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia PPJ

Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością. Komisja Rewizyjna składa się z 9 członków. Komisja Rewizyjna spośród członków wybiera   Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.

Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy składu organu. Przy równości głosów decyduje głos Przewodniczącego. 

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

1) kontrolowanie działalności Stowarzyszenia,

2) występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli,

3) występowanie do Zarządu z żądaniem zwołania Walnego Zebrania Członków,

4) składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie absolutorium władzom Stowarzyszenia,

5) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków.

Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia "Partnerstwo Północnej Jury" została wybrana na Walnym Zebraniu Członków w dniu 26 maja 2023r. w Lelowie. Poniżej skład Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia PPJ:

Skład Komisji Rewizyjnej

L.p.
Imię i nazwisko Funkcja Gmina
1. Ireneusz Bartkowiak Zastępca Przewodniczącego  Janów
2. Gmina i Miasto Koziegłowy- reprezentowana przez Burmistrza Członek Koziegłowy
3. Marianna Dziura Członek Lelów
4. Bogusław Gawron Członek Mstów
5. Gmina Niegowa reprezentowana  przez Wójta Członek Niegowa
6. Gminny Ludowy Klub Sportowy "SOKÓŁ" reprezentowany prze Prezesa Członek Olsztyn
7. Porajskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej i Sportu- reprezentowane przez Wiceprezesa Sekretarz Poraj
8. Robert Skalski Członek Przyrów
9. Alfred Sojka Przewodniczący Komisji Żarki

 

Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia "Partnerstwo Północnej Jury" została wybrana na Walnym Zebraniu Członków w dniu 20 września 2019r. w Lelowie. Poniżej skład Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia PPJ:

Skład Komisji Rewizyjnej

L.p.
Imię i nazwisko Funkcja Gmina
1. Ireneusz Bartkowiak Zastępca Przewodniczącego Janów
2. Gmina i Miasto Koziegłowy- reprezentowana przez Burmistrza Członek Koziegłowy
3. Marianna Dziura Członek Lelów
4. Bogusław Gawron Członek Mstów
5. Gmina Niegowa reprezentowana  przez Wójta Członek Niegowa
6. Gminny Ludowy Klub Sportowy "SOKÓŁ" reprezentowany prze Prezesa Członek Olsztyn
7. Porajskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej i Sportu- reprezentowane przez Wiceprezesa Sekretarz Poraj
8. Robert Skalski Członek Przyrów
9. Alfred Sojka Przewodniczący Żarki

 

Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia "Partnerstwo Północnej Jury" została wybrana na Walnym Zebraniu Członków w dniu 18 września 2015 r. w Przyrowie. Poniżej skład Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia PPJ:

Skład Komisji Rewizyjnej

L.p.
Imię i nazwisko Funkcja Gmina
1. Ireneusz Bartkowiak Członek Janów
2. Gmina i Miasto Koziegłowy- reprezentowana przez Burmistrza Członek Koziegłowy
3. Marianna Dziura Członek Lelów
4. Danuta Piekarska Zastępca Przewodniczacego Mstów
5. Gmina Niegowa reprezentowana  przez Wójta Sekretarz Niegowa
6. Gmina Olsztyn reprezentowana  przez Wójta Członek Olsztyn
7. Porajskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej i Sportu- reprezentowane przez Wiceprezesa Członek Poraj
8. Robert Skalski Członek Przyrów
9. Alfred Sojka Przewodniczący Żarki

 

Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia "Partnerstwo Północnej Jury" została wybrana na Walnym Zebraniu Członków w dniu 20 września 2011 r. w Lelowie. Poniżej skład Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia PPJ:

Skład Komisji Rewizyjnej

L.p Imię i nazwisko Funkcja Gmina
1 Bartkowiak Ireneusz członek Janów
2 Ślęczka Jacek członek Koziegłowy
3 Stępień Andrzej Przewodniczący Lelów
4 Piekarska Danuta członek Mstów
5 Mazur-Hajto Dorota członek Niegowa
6 Kucharski Tomasz członek Olsztyn
7 Świerdza Ryszard Sekretarz Poraj
8 Grabowski Dariusz członek Przyrów
9 Sojka Alfred Zastępca Przewodniczącego Żarki

 

 • Zdjęcie: Gmina Koziegłowy - Zabytkowy Kościół

  Gmina Koziegłowy - Zabytkowy Kościół

 • Zdjęcie: Gmina Przyrów - Kościół Św. Mikołaja

  Gmina Przyrów - Kościół Św. Mikołaja

 • Zdjęcie: Gmina Janów - Pustynia Siedlecka

  Gmina Janów - Pustynia Siedlecka

 • Zdjęcie: Gmina Żarki - Kuesta Jurajska

  Gmina Żarki - Kuesta Jurajska

 • Zdjęcie: Gmina Olsztyn - Ruiny Zamku

  Gmina Olsztyn - Ruiny Zamku

 • Zdjęcie: Gmina Niegowa - Skały Mirów

  Gmina Niegowa - Skały Mirów

 • Zdjęcie: Gmina Mstów - Kajaki Warta

  Gmina Mstów - Kajaki Warta

 • Zdjęcie: Gmina Lelów - Panorama

  Gmina Lelów - Panorama

 • Zdjęcie: Gmina Janów - Brama Twardowskiego

  Gmina Janów - Brama Twardowskiego

Atrakcje w Gminach i Powiatach

Co mówią o nas

Zobacz co mówią o nas inni

 • 05.09.2023

  Leonard Jagoda - Pasjonat lokalnej historii Gminy i Miasta Koziegłowy

  Partnerstwo Północnej Jury w dziedzinie promocji czy pomocy wykonuje pożyteczną rolę która przekłada się na konkretne rezultaty.

  jura-ppj.pl
 • 05.09.2023

  Mirosław Skrzypczyk - Prezes Lelowskiego Towarzystwa Historyczno-Kulturalnego

  Znakomita współpraca, od lat współpracujemy z Partnerstwem Północnej Jury, wykonując różnego rodzaju działania, projekty - mamy oparcie w przyjaciołach z Partnerstwa Północnej Jury.

  jura-ppj.pl
 • 05.09.2023

  Krzysztof Molenda - Wójt Gminy Lelów

  Dzięki Partnerstwu Północnej Jury możemy aplikować o różnego rodzaju środki, m.in. na zrealizowaną już rozbudowę siłowni zewnętrznej jak i innych obiektów czy placów zabaw na terenie Gminy Lelów.

  jura-ppj.pl
 • 05.09.2023

  Adam Zaczkowski - Wiceprezes Stowarzyszenia Marina Poraj

  Bardzo ścisła i bardzo owocna współpraca, bardzo dużo współnych inicjatyw, projektów - turystycznych w dużej mierze ale nie tylko, również oferty skierowanej dla seniorów i mieszkańców. Bardzo dużo inicjatyw i szeroka współpraca.

  jura-ppj.pl
 • 29.08.2023

  Henryk Srokosz - Kierownik Schroniska w Siedlcu

  Partnerstwo Północnej Jury to lokalna grupa działania która zrzesza 9 gmin z terenu półpnocnej Jury - pracują na rzecz lokalnej społeczności gdzie jest realizowane wiele projektów które wspomagają w życiu poszczególne miejscowości.

  jura-ppj.pl
 • 29.08.2023

  Robert Nowak - Wójt Gminy Przyrów

  Miałem przyjemność zakładać tą organizację. Nasz rozwój stale stymuluje i pomaga.

  jura-ppj.pl
 • 29.08.2023

  Małgorzata Grabowska - Zastępca Wójta Gminy Mstów

  Współpraca z Partnerstwem Północnej Jury układa nam się bardzo dobrze. Współpracujemy od wielu lat.

  jura-ppj.pl
 • 29.08.2023

  Katarzyna Kaźmierczak - Wójt Gminy Poraj

  Partnerstwo Północnej Jury nas integruje, wszystkie gminy i powiaty które włączyły się w działalność partnerstwa.

  jura-ppj.pl
 • 29.08.2023

  Paulina Kępska - Wiceprezes Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Gminy Lelów

  Współpracujemy, piszemy wnioski, realizujemy wnioski - dobrze nam się współpracuje.

  jura-ppj.pl

Partnerstwo Północnej Jury

www.jura-ppj.pl

Północna Jura to nie tylko niezwykle urokliwa kraina, to także miejsce, w którym miłośnicy historii spotkać się mogą z pasjonatami sportów wyczynowych i aktywnego spędzania wolnego czasu w otoczeniu jurajskiej przyrody. Na spragnionych ciszy, spokoju i relaksu na łonie przyrody czekają gospodarstwa agroturystyczne położone w urokliwych zakątkach Jury. Miłośnicy aktywnego spędzania wolnego czasu również znajdą tutaj coś dla siebie: spływy kajakowe i pontonowe, wspinaczka skałkowa, speleologia, turystyka piesza, rowerowa i konna, czy dostarczające sporą dawkę adrenaliny sporty ekstremalne. Stowarzyszenie „Partnerstwo Północnej Jury" od lat zabiega o harmonijny rozwój naszego regionu, łącząc w swoich działaniach troskę o rozwój ekonomiczny, dziedzictwo kulturowe i ochronę środowiska naszej pięknej i aktywnej Północnej Jury.

Gmina Mstów
Gmina Przyrów
Gmina Lelów
Gmina Janów
Logo: Partnerstwo Północnej Jury
PPJ
Gmina Olsztyn
Gmina Poraj
Gmina Żarki
Gmina Niegowa
Gmina i Miasto Koziegłowy

PPJ w liczbach

 • mln zł
  Kwota pozyskana przez LGD na rozwój obszaru
 • Nowych miejsc pracy
 • Zrealizowanych projektów przez beneficjentów

Czy wiesz, że...

Ciekawe informacje o działalności Stowarzyszenia PPJ

Newsletter

Zarejestruj się w naszym newsletterze, aby otrzymywać informacje o aktualnej ofercie i wydarzeniach.

Zgody obowiązkowe do zaznaczenia

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Wyszukiwarka

Komunikat
Twoja przeglądarka internetowa lub system operacyjny, nie wspierają lektora.
Newsletter
Formularz kontaktowy
Logo: Partnerstwo Północnej Jury
Partnerstwo Północnej Jury