Logo: Unia Europejska

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Logo: PROW
Logo: Partnerstwo Północnej Jury
Partnerstwo Północnej Jury
Logo: Partnerstwo Północnej Jury

Oficjalna strona internetowa Partnerstwa Północnej Jury. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Gminy i Powiaty partnerskie

II pół. 2019 Budowa lub doskonalenie ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, kulturalnej

Stowarzyszenie "Partnerstwo Północnej Jury"

ogłasza

Konkurs nr 1/2019/I

w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

na przedsięwzięcie 1.3.3

BUDOWA LUB DOSKONALENIE OGÓLNODOSTĘPNEJ  INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ, REKREACYJNEJ, KULTURALNEJ

 

opisane w Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność

Stowarzyszenia "Partnerstwo Północnej Jury" na lata 2014-2020 (LSR)

 

Termin składania wniosków: 23  lipca 2019r. – 5 sierpnia 2019r.

Limit środków w konkursie: 397 127,00 zł 

Forma wsparcia: Refundacja  

Miejsce i tryb składania wniosków: 

Biuro Stowarzyszenia "Partnerstwo Północnej Jury"

ul. Szkolna 2, 42-253 Janów, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00- 14.00, w dni robocze

O terminie złożenia wniosku decyduje data i godzina wpływy do biura Stowarzyszenia "Partnerstwo Północnej Jury".

Wniosek wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w 2 egzemplarzach w wersji papierowej ( każdyegzemplarz wniosku powinien być trwale spięty i umieszczony w oddzielnym skoroszycie lub segregatorze) oraz w 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej na płycie CD, przy czym wersja elektroniczna winna zawierać formularz wniosku o przyznanie pomocy i skany wszystkich załączników. Nie przewiduje się możliwości składania wniosku o przyznanie pomocy przy użyciu generatora wniosku.

Wniosek należy składać bezpośrednio ( osobiście albo przez pełnomocnika, albo przez osobę upoważnioną) w miejscu i terminie  wskazanym w ogłoszeniu.

1. Pełna treść ogłoszenia otwórz

2. Załącznik nr 1 do obowiązujących wytycznych MRiRW 6/4/2017 Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki otwórz

3. Formularz wniosku o przyznanie pomocy wraz z instrukcją, formularz umowy o udzielenie wsparcia wraz z załącznikami, formularz wniosku  o płatność  wraz z instrukcją dostępne są na stronie Agencji i Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa otwórz(Patrz część I Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej)

4. Oświadczenie wnioskodawcy o zgodności wersji papierowej wniosku z załacznikami z wersją elektroniczną na płycie CD- OBLIGATORYJNIE otwórz

5. Oświadczenie wnioskodawcy, że należy do grupy defaworyzowanej, jeżeli dotyczy otwórz

6. Klauzule RODO 

a) Klauzule- dotyczące przetwarzania danych osobowych otwórz

b) Klauzule- do karty wkładu rzeczowego otwórz

c) Klauzule- do listy obecności otwórz

7.  Procedura oceny i wyboru operacji konkursowych i własnych jest dostępna w panelu dla wnioskodawcy na stronie www.jura-ppj.pl. otwórz

8. Kryteria oceny i wyboru operacji konkursowych i własnych są dostępne w panelu dla wnioskodawcy na stronie www.jura-ppj.pl otwórz

9. Strategia Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność otwórz

 

 

 • Zdjęcie: Gmina Koziegłowy - Zabytkowy Kościół

  Gmina Koziegłowy - Zabytkowy Kościół

 • Zdjęcie: Gmina Przyrów - Kościół Św. Mikołaja

  Gmina Przyrów - Kościół Św. Mikołaja

 • Zdjęcie: Gmina Janów - Pustynia Siedlecka

  Gmina Janów - Pustynia Siedlecka

 • Zdjęcie: Gmina Żarki - Kuesta Jurajska

  Gmina Żarki - Kuesta Jurajska

 • Zdjęcie: Gmina Olsztyn - Ruiny Zamku

  Gmina Olsztyn - Ruiny Zamku

 • Zdjęcie: Gmina Niegowa - Skały Mirów

  Gmina Niegowa - Skały Mirów

 • Zdjęcie: Gmina Mstów - Kajaki Warta

  Gmina Mstów - Kajaki Warta

 • Zdjęcie: Gmina Lelów - Panorama

  Gmina Lelów - Panorama

 • Zdjęcie: Gmina Janów - Brama Twardowskiego

  Gmina Janów - Brama Twardowskiego

Atrakcje w Gminach i Powiatach

Co mówią o nas

Zobacz co mówią o nas inni

 • 05.09.2023

  Leonard Jagoda - Pasjonat lokalnej historii Gminy i Miasta Koziegłowy

  Partnerstwo Północnej Jury w dziedzinie promocji czy pomocy wykonuje pożyteczną rolę która przekłada się na konkretne rezultaty.

  jura-ppj.pl
 • 05.09.2023

  Mirosław Skrzypczyk - Prezes Lelowskiego Towarzystwa Historyczno-Kulturalnego

  Znakomita współpraca, od lat współpracujemy z Partnerstwem Północnej Jury, wykonując różnego rodzaju działania, projekty - mamy oparcie w przyjaciołach z Partnerstwa Północnej Jury.

  jura-ppj.pl
 • 05.09.2023

  Krzysztof Molenda - Wójt Gminy Lelów

  Dzięki Partnerstwu Północnej Jury możemy aplikować o różnego rodzaju środki, m.in. na zrealizowaną już rozbudowę siłowni zewnętrznej jak i innych obiektów czy placów zabaw na terenie Gminy Lelów.

  jura-ppj.pl
 • 05.09.2023

  Adam Zaczkowski - Wiceprezes Stowarzyszenia Marina Poraj

  Bardzo ścisła i bardzo owocna współpraca, bardzo dużo współnych inicjatyw, projektów - turystycznych w dużej mierze ale nie tylko, również oferty skierowanej dla seniorów i mieszkańców. Bardzo dużo inicjatyw i szeroka współpraca.

  jura-ppj.pl
 • 29.08.2023

  Henryk Srokosz - Kierownik Schroniska w Siedlcu

  Partnerstwo Północnej Jury to lokalna grupa działania która zrzesza 9 gmin z terenu półpnocnej Jury - pracują na rzecz lokalnej społeczności gdzie jest realizowane wiele projektów które wspomagają w życiu poszczególne miejscowości.

  jura-ppj.pl
 • 29.08.2023

  Robert Nowak - Wójt Gminy Przyrów

  Miałem przyjemność zakładać tą organizację. Nasz rozwój stale stymuluje i pomaga.

  jura-ppj.pl
 • 29.08.2023

  Małgorzata Grabowska - Zastępca Wójta Gminy Mstów

  Współpraca z Partnerstwem Północnej Jury układa nam się bardzo dobrze. Współpracujemy od wielu lat.

  jura-ppj.pl
 • 29.08.2023

  Katarzyna Kaźmierczak - Wójt Gminy Poraj

  Partnerstwo Północnej Jury nas integruje, wszystkie gminy i powiaty które włączyły się w działalność partnerstwa.

  jura-ppj.pl
 • 29.08.2023

  Paulina Kępska - Wiceprezes Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Gminy Lelów

  Współpracujemy, piszemy wnioski, realizujemy wnioski - dobrze nam się współpracuje.

  jura-ppj.pl

Partnerstwo Północnej Jury

www.jura-ppj.pl

Północna Jura to nie tylko niezwykle urokliwa kraina, to także miejsce, w którym miłośnicy historii spotkać się mogą z pasjonatami sportów wyczynowych i aktywnego spędzania wolnego czasu w otoczeniu jurajskiej przyrody. Na spragnionych ciszy, spokoju i relaksu na łonie przyrody czekają gospodarstwa agroturystyczne położone w urokliwych zakątkach Jury. Miłośnicy aktywnego spędzania wolnego czasu również znajdą tutaj coś dla siebie: spływy kajakowe i pontonowe, wspinaczka skałkowa, speleologia, turystyka piesza, rowerowa i konna, czy dostarczające sporą dawkę adrenaliny sporty ekstremalne. Stowarzyszenie „Partnerstwo Północnej Jury" od lat zabiega o harmonijny rozwój naszego regionu, łącząc w swoich działaniach troskę o rozwój ekonomiczny, dziedzictwo kulturowe i ochronę środowiska naszej pięknej i aktywnej Północnej Jury.

Gmina Mstów
Gmina Przyrów
Gmina Lelów
Gmina Janów
Logo: Partnerstwo Północnej Jury
PPJ
Gmina Olsztyn
Gmina Poraj
Gmina Żarki
Gmina Niegowa
Gmina i Miasto Koziegłowy

PPJ w liczbach

 • mln zł
  Kwota pozyskana przez LGD na rozwój obszaru
 • Nowych miejsc pracy
 • Zrealizowanych projektów przez beneficjentów

Czy wiesz, że...

Ciekawe informacje o działalności Stowarzyszenia PPJ

Newsletter

Zarejestruj się w naszym newsletterze, aby otrzymywać informacje o aktualnej ofercie i wydarzeniach.

Zgody obowiązkowe do zaznaczenia

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Wyszukiwarka

Komunikat
Twoja przeglądarka internetowa lub system operacyjny, nie wspierają lektora.
Newsletter
Formularz kontaktowy
Logo: Partnerstwo Północnej Jury
Partnerstwo Północnej Jury