Logo: Unia Europejska

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Logo: PROW
Logo: Partnerstwo Północnej Jury
Partnerstwo Północnej Jury
Logo: Partnerstwo Północnej Jury

Oficjalna strona internetowa Partnerstwa Północnej Jury. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Gminy i Powiaty partnerskie

Dziedzictwo kulinarne Partnerstwa Północnej Jury inspiracją do rozwoju przedsiębiorczości i aktywizacji lokalnej społeczności

Zdjęcie:

Ważnym problemem obszaru Stowarzyszenia „Partnerstwo Północnej Jury” (PPJ) zdefiniowanym w Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) jest mała aktywność społeczna i niski poziom integracji i współpracy społeczności lokalnej. Mierząc poziom aktywności społecznej przez liczbę organizacji pozarządowych (219) można stwierdzić, że jest on duży, ale faktycznie ta aktywność jest niska. Grupy, których dotyka problem małej aktywności społecznej i niskiego poziomu integracji i współpracy to generalnie wszystkie grupy społeczności lokalnej: dzieci i młodzież, seniorzy, osoby wieku produkcyjnym (głównie w wieku 20-50 lat), bezrobotni, grupy formalne i nieformalne. Wyzwaniem staje się podjęcie działań zmierzających do kształtowania świadomości bycia członkiem społeczności lokalnej, kształtowania postaw obywatelskich, prospołecznych, wskazywanie możliwości samorealizacji się w środowisku lokalnym, motywowanie i angażowanie do pracy w grupie. Niezbędne są więc działania systemowe, zaplanowane w taki sposób, by angażowały wiele grup społecznych, pozwalały na realizację ich potrzeb, a równocześnie realizowały ważne zadania społeczne, czy kulturalne. Przykładowymi rozwiązaniami, które wymienia się w LSR mogą być: konferencje, konkursy i warsztaty, zwiększenie ilości konferencji i spotkań integracyjnych, pielęgnacja tradycji, lokalnych obrzędów, wypromowanie mody na aktywność społeczną, wzajemne motywowanie się do podejmowania inicjatyw społecznych. Z uwagi na zdiagnozowane problemy w LSR a także istotną rolę PPJ jaką  odgrywa lokalnie w koordynowaniu działań partnerskich i animacyjnych (m.in. w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, przedsiębiorczości, turystyki, rynku pracy, edukacji) Zarząd Stowarzyszenia PPJ postanowił o realizacji projektu pt.” Dziedzictwo kulinarne Partnerstwa Północnej Jury inspiracją do rozwoju przedsiębiorczości i aktywizacji lokalnej społeczności”. 

Cel operacji tj. Wieloaspektowa aktywizacja lokalnej społeczności i wzmocnienie współpracy społeczności lokalnej Stowarzyszenia PPJ poprzez organizację konkursu kulinarnego i konferencji został osiągnięty poprzez zaplanowane formy realizacji . Zarówno konferencja jak i konkurs kulinarny,  zaaktywizowały i wzmocniły współpracę lokalnych społeczności, w tym, lokalnych organizacji pozarządowych z terenu PPJ, kół gospodyń wiejskich, gospodarstw agroturystycznych, mieszkańców, lokalnych liderów, przedsiębiorców, rolników. Projekt poprzez dwie formy realizacji umożliwił na dwutorowe wzmacnianie lokalnej aktywności. Aż 108 przedstawicieli ngo z obszaru działania PPJ, w tym przedstawicieli kół gospodyń wiejskich, przedstawicieli gospodarstw agroturystycznych z obszaru działania PPJ, lokalnych liderów, animatorów zostało  zaktywizowanych dzięki udziałowi w konkursie kulinarnym a z kolei 35 mieszkańców, lokalnych liderów, przedsiębiorców, rolników, przedstawicieli ngo z obszaru Stowarzyszenia PPJ  zaktywizowało się poprzez udział w  konferencji. Konkurs kulinarny okazał się doskonałą formą na nawiązanie współpracy z członkami lokalnych organizacji pozarządowych ( kół gospodyń wiejskich), lokalnych liderów, przedstawicieli gospodarstw agroturystycznych. Zaaktywizowane zostały organizacje pozarządowe, które borykają się z problemem małej bądź znikomej aktywności społecznej i generalnie wszystkie grupy społeczności lokalnej: seniorzy, osoby wieku produkcyjnym (głównie w wieku 20-50 lat), grupy formalne i nieformalne. Konkurs kulinarny służył wymianie doświadczeń i wiedzy z zakresu lokalnego dziedzictwa kulinarnego. Dzięki organizacji konkursu zebrane zostały i niejako ocalone od zapomnienia lokalne kulinarne przepisy. Dzięki wspólnemu przygotowywaniu potraw konkursowych uczestnicy konkursu w danych gminach wymieniali się wiedzą i doświadczeniem i tradycją kulinarną, związaną ze specyfiką przygotowania i serwowania lokalnych potraw.

Rezultaty operacji:

108 uczestników konkursu kulinarnego wymieniło wiedzę i doświadczenie dotyczące tradycyjnych, lokalnych potraw. Uczestnicy konkursu kulinarnego, wzajemnie „ podpatrywali” siebie, sposób przygotowywania a także serwowania i prezentowania potraw. Wymieniali się doświadczeniem i technikami sporządzania potraw kulinarnych, wzajemnie udzielając sobie rad co i w jaki sposób lepiej wykonać. Konkurs kulinarny był doskonałą metodą aktywizacji i integracji lokalnych środowisk.

35 uczestników konferencji mogło zaktywizować się i wzmocnić wiedzę w zakresach tematycznych ujętych w ramowym programie konferencji. Mieli możliwość autoprezentacji „żywych” przykładów istniejących lokalnie sieci czy też projektów dofinansowanych z PROWu, w tym obszarze społecznym i biznesowym, a także szerokiej dyskusji w tych tematach.

Wartość projektu: 31 909,70 zł
Z funduszy unijnych :  14 773,55 zł, wkład własny (praca wolontariat):  17136,15 zł

 

 • Zdjęcie: Gmina Koziegłowy - Zabytkowy Kościół

  Gmina Koziegłowy - Zabytkowy Kościół

 • Zdjęcie: Gmina Przyrów - Kościół Św. Mikołaja

  Gmina Przyrów - Kościół Św. Mikołaja

 • Zdjęcie: Gmina Janów - Pustynia Siedlecka

  Gmina Janów - Pustynia Siedlecka

 • Zdjęcie: Gmina Żarki - Kuesta Jurajska

  Gmina Żarki - Kuesta Jurajska

 • Zdjęcie: Gmina Olsztyn - Ruiny Zamku

  Gmina Olsztyn - Ruiny Zamku

 • Zdjęcie: Gmina Niegowa - Skały Mirów

  Gmina Niegowa - Skały Mirów

 • Zdjęcie: Gmina Mstów - Kajaki Warta

  Gmina Mstów - Kajaki Warta

 • Zdjęcie: Gmina Lelów - Panorama

  Gmina Lelów - Panorama

 • Zdjęcie: Gmina Janów - Brama Twardowskiego

  Gmina Janów - Brama Twardowskiego

Atrakcje w Gminach i Powiatach

Co mówią o nas

Zobacz co mówią o nas inni

 • 05.09.2023

  Leonard Jagoda - Pasjonat lokalnej historii Gminy i Miasta Koziegłowy

  Partnerstwo Północnej Jury w dziedzinie promocji czy pomocy wykonuje pożyteczną rolę która przekłada się na konkretne rezultaty.

  jura-ppj.pl
 • 05.09.2023

  Mirosław Skrzypczyk - Prezes Lelowskiego Towarzystwa Historyczno-Kulturalnego

  Znakomita współpraca, od lat współpracujemy z Partnerstwem Północnej Jury, wykonując różnego rodzaju działania, projekty - mamy oparcie w przyjaciołach z Partnerstwa Północnej Jury.

  jura-ppj.pl
 • 05.09.2023

  Krzysztof Molenda - Wójt Gminy Lelów

  Dzięki Partnerstwu Północnej Jury możemy aplikować o różnego rodzaju środki, m.in. na zrealizowaną już rozbudowę siłowni zewnętrznej jak i innych obiektów czy placów zabaw na terenie Gminy Lelów.

  jura-ppj.pl
 • 05.09.2023

  Adam Zaczkowski - Wiceprezes Stowarzyszenia Marina Poraj

  Bardzo ścisła i bardzo owocna współpraca, bardzo dużo współnych inicjatyw, projektów - turystycznych w dużej mierze ale nie tylko, również oferty skierowanej dla seniorów i mieszkańców. Bardzo dużo inicjatyw i szeroka współpraca.

  jura-ppj.pl
 • 29.08.2023

  Henryk Srokosz - Kierownik Schroniska w Siedlcu

  Partnerstwo Północnej Jury to lokalna grupa działania która zrzesza 9 gmin z terenu półpnocnej Jury - pracują na rzecz lokalnej społeczności gdzie jest realizowane wiele projektów które wspomagają w życiu poszczególne miejscowości.

  jura-ppj.pl
 • 29.08.2023

  Robert Nowak - Wójt Gminy Przyrów

  Miałem przyjemność zakładać tą organizację. Nasz rozwój stale stymuluje i pomaga.

  jura-ppj.pl
 • 29.08.2023

  Małgorzata Grabowska - Zastępca Wójta Gminy Mstów

  Współpraca z Partnerstwem Północnej Jury układa nam się bardzo dobrze. Współpracujemy od wielu lat.

  jura-ppj.pl
 • 29.08.2023

  Katarzyna Kaźmierczak - Wójt Gminy Poraj

  Partnerstwo Północnej Jury nas integruje, wszystkie gminy i powiaty które włączyły się w działalność partnerstwa.

  jura-ppj.pl
 • 29.08.2023

  Paulina Kępska - Wiceprezes Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Gminy Lelów

  Współpracujemy, piszemy wnioski, realizujemy wnioski - dobrze nam się współpracuje.

  jura-ppj.pl

Partnerstwo Północnej Jury

www.jura-ppj.pl

Północna Jura to nie tylko niezwykle urokliwa kraina, to także miejsce, w którym miłośnicy historii spotkać się mogą z pasjonatami sportów wyczynowych i aktywnego spędzania wolnego czasu w otoczeniu jurajskiej przyrody. Na spragnionych ciszy, spokoju i relaksu na łonie przyrody czekają gospodarstwa agroturystyczne położone w urokliwych zakątkach Jury. Miłośnicy aktywnego spędzania wolnego czasu również znajdą tutaj coś dla siebie: spływy kajakowe i pontonowe, wspinaczka skałkowa, speleologia, turystyka piesza, rowerowa i konna, czy dostarczające sporą dawkę adrenaliny sporty ekstremalne. Stowarzyszenie „Partnerstwo Północnej Jury" od lat zabiega o harmonijny rozwój naszego regionu, łącząc w swoich działaniach troskę o rozwój ekonomiczny, dziedzictwo kulturowe i ochronę środowiska naszej pięknej i aktywnej Północnej Jury.

Gmina Mstów
Gmina Przyrów
Gmina Lelów
Gmina Janów
Logo: Partnerstwo Północnej Jury
PPJ
Gmina Olsztyn
Gmina Poraj
Gmina Żarki
Gmina Niegowa
Gmina i Miasto Koziegłowy

PPJ w liczbach

 • mln zł
  Kwota pozyskana przez LGD na rozwój obszaru
 • Nowych miejsc pracy
 • Zrealizowanych projektów przez beneficjentów

Czy wiesz, że...

Ciekawe informacje o działalności Stowarzyszenia PPJ

Newsletter

Zarejestruj się w naszym newsletterze, aby otrzymywać informacje o aktualnej ofercie i wydarzeniach.

Zgody obowiązkowe do zaznaczenia

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Wyszukiwarka

Komunikat
Twoja przeglądarka internetowa lub system operacyjny, nie wspierają lektora.
Newsletter
Formularz kontaktowy
Logo: Partnerstwo Północnej Jury
Partnerstwo Północnej Jury