Logo: Unia Europejska

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Logo: PROW
Logo: Partnerstwo Północnej Jury
Partnerstwo Północnej Jury
Logo: Partnerstwo Północnej Jury

Oficjalna strona internetowa Partnerstwa Północnej Jury. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Gminy i Powiaty partnerskie

Podsumowanie konferencji

 
✅22 marca 2024r., w restauracji Jurajska Perła w Żarkach, odbyła się konferencja pt. „Obszar działania „Partnerstwo Północnej Jury”- wyzwania dot. ochrony lokalnego środowiska przyrodniczego na dzisiaj i w przyszłości”.
✅ Konferencję otworzył i poprowadził p. Dyrektor- Jerzy Motłoch, który na wstępnie powitał wszystkich znamienitych gości, w tym Panią Dyrektor Departamentu Terenów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego- Danutę Jędrychowską, Członka Zarządu Województwa Śląskiego- p. Grzegorza Boskiego, Starostę Powiatu Myszkowskiego- p. Piotra Kołodziejczyka, Burmistrzów i Wójtów dziewięciu partnerskich gmin, Prezesa LGD "Perła Jury"- p. Cezarego Barczyka, a także 17 przedstawicieli jednostek ochotniczych straży pożarnych, które wzięły udział w konkursie pt. :"Na straży jurajskiego środowiska", tj, OSP:
🚒1. OSP W ŻARKACH
🚒2. OSP W RZENISZOWIE
🚒3. OSP W NAKLE
🚒4. OSP W ŚLĘZANACH
🚒5. OSP W STAROPOLU
🚒6. OSP W JANOWIE
🚒7. OSP W WIERCICY
🚒8. OSP W ZRĘBICACH
🚒9.OSP W PRZYMIŁOWICACH
🚒10.OSP W PODLESIU
🚒11.OSP W MSTOWIE
🚒12.OSP W PORAJU
🚒13.OSP W ZALESICACH
🚒14.OSP W ŻURAWIU
🚒15.OSP W BYSTRZANOWICACH
🚒16. OSP W NIEGOWIE
🚒17. OSP W KOZIEGŁOWACH
✅Pan Dyrektor podkreślił ważną rolę współpracy w działaniach LGD "Partnerstwo Północnej Jury" z lokalnymi jednostkami ochotniczych straży pożarnych.
✅Gości konferencji powitał serdecznie także Burmistrz Miasta i Gminy Żarki- p. Klemens Podlejski.
✅Członek Zarządu Województwa Śląskiego- p. Grzegorz Boski- podkreślił istotną rolę inicjatywy LEADER a także prężnej, efektywnej i skutecznej działalności wszystkich 14 lokalnych grup działania w naszym województwie.
✅W dalszej kolejności p. Dyrektor Jerzy Motłoch podsumował konkurs p.t. :"Na straży jurajskiego środowiska przyrodniczego".
✅W imieniu Zarządu Stowarzyszenia PPJ p. Dyrektor Jerzy Motłoch pogratulował wszystkim, 17 jednostkom ochotniczych straży pożarnych, uczestniczącym w konkursie. Podkreślił, że wszystkie zgłoszone prace konkursowe do konkursu p.t.” Na straży jurajskiego środowiska” promowały działania jurajskich OSP na rzecz ochrony przyrody ożywionej i nieożywionej.
W imieniu Zarządu Stowarzyszenia PPJ podziękował wszystkim osobom zaangażowanym w konkursie, bez pomocy których konkurs nie odbyłby się.
✅W trakcie konferencji zostały przedstawione wyniki konkursu. Członkowie Zarządu na posiedzeniu zamkniętym, w dniu 12.02.2024 r.,w 8 osobowym składzie, dokonali oceny i wyboru prac konkursowych. Z uwagi na otrzymaną ilość punktów wybrano 3 najlepsze prace a także wybrano 6 laureatów.
✅W wyniku rozstrzygnięcia Konkursu Zarząd Stowarzyszenia PPJ przyznał nagrody rzeczowe w postaci mundurów galowych strażackich:
🥇 I miejsce – OSP Żarki- otrzymało 12 mundurów galowych,
🥈 II miejsce – OSP Mstów- otrzymało 8 mundurów galowych,
🥉 III miejsce – OSP Niegowa, otrzymało 5 mundurów galowych
✅W wyniku rozstrzygnięcia Zarząd Stowarzyszenia PPJ przyznał 6 laureatom nagrody rzeczowe w postaci sprzętu, tj. pilarek łańcuchowych. Nagrody zostały przyznane następującym jednostkom:
🏆OSP w Janowie
🏆OSP w Koziegłowach
🏆OSP w Zrębicach
🏆OSP w Nakle
🏆OSP w Poraju
🏆OSP w Zalesicach
✅Zarząd przyznał podziękowania wszystkim uczestnikom konkursu tj.:
💐OSP W STAROPOLU
💐OSP W PODLESIU
💐OSP W PRZYMIŁOWICACH
💐OSP W WIERCICY
💐OSP W ŚLĘZANACH
💐OSP W ŻURAWIU
💐OSP W BYSTRZANOWICACH
✅Zarząd Stowarzyszenia PPJ, na podstawie zmienionego Regulaminu konkursu, przyznał „Nagrodę specjalną”- w postaci zestawu ratowniczego OSP R1 w torbie, za przedstawienie w sposób oryginalny i kreatywny, działań jednostki 🚒 OSP w Rzeniszowie służących ochronie lokalnego, jurajskiego środowiska.
Prezentacja konkursowa zgłoszona do konkursu przez 🚒OSP Rzeniszów w formie multimedialnej prezentacji była w pełni zgodna z tematyką konkursu a przekaz dzieła jednoznacznie stanowił o szerokim spektrum działań jednostki na rzecz jurajskiego środowiska przyrodniczego.
✅Niezwykle ważnym elementem konferencji były wykłady przeprowadzone przez wykładowców.
✅P. dr Konrad Stępnik znakomicie omówił temat dotyczący przed jakimi wyzwaniami klimatycznymi stoi jurajska wieś a także jak im można sprostać w nadchodzącej dekadzie.
✅ P. Adam Dąbrowski doskonale przedstawił idee inteligentnej wsi w aspekcie inteligentnego zarządzania zasobami naturalnymi i środowiskiem- wodą, glebą, odpadami, powietrzem i wykorzystaniem nowoczesnych technologii w tym zakresie, włączając odnawialne źródła energii.
✅P. Beata Fąfera perfekcyjnie przedstawiła zagrożenia i wyzwania przed którymi stoi polska i jurajska wieś, jednocześnie próbując odpowiedzieć na bardzo trudne pytanie w jakim kierunku ta polska wieś zmierza.
✅ W trakcie konferencji nie brakowało licznych dyskusji i refleksji w zakresie niełatwych tematów dot. wyzwań klimatycznych.
✅Kończąc konferencje p. Dyrektor Jerzy Motłoch serdecznie podziękował za liczny udział w konferencji, wszelką okazaną pomoc w przygotowaniach i realizacji tego wydarzenia. Raz jeszcze pogratulował wszystkim uczestnikom konkursu skierowanego do jednostek OSP, stwierdzając jednoznacznie, że wszystkie zgłoszone prace konkursowe do konkursu p.t.” Na straży jurajskiego środowiska” promują działania jurajskich OSP na rzecz ochrony przyrody ożywionej i nieożywionej.
 
Konferencja i konkurs realizowane w ramach operacji własnej p.t. „Wieloaspektowa promocja ekologii na terenie PPJ poprzez: stworzenie mobilnego ekocentrum wraz z organizacją konkursu i konferencji dotyczącej ochrony lokalnego środowiska, dystrybucję koszy do segregacji śmieci a także ekologicznych gadżetów” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego PROW 2014-2020.
Autor:  jura-ppj.pl
25
MAR
2024
90
razy
czytano

7/998

 • Zdjęcie: Gmina Koziegłowy - Zabytkowy Kościół

  Gmina Koziegłowy - Zabytkowy Kościół

 • Zdjęcie: Gmina Przyrów - Kościół Św. Mikołaja

  Gmina Przyrów - Kościół Św. Mikołaja

 • Zdjęcie: Gmina Janów - Pustynia Siedlecka

  Gmina Janów - Pustynia Siedlecka

 • Zdjęcie: Gmina Żarki - Kuesta Jurajska

  Gmina Żarki - Kuesta Jurajska

 • Zdjęcie: Gmina Olsztyn - Ruiny Zamku

  Gmina Olsztyn - Ruiny Zamku

 • Zdjęcie: Gmina Niegowa - Skały Mirów

  Gmina Niegowa - Skały Mirów

 • Zdjęcie: Gmina Mstów - Kajaki Warta

  Gmina Mstów - Kajaki Warta

 • Zdjęcie: Gmina Lelów - Panorama

  Gmina Lelów - Panorama

 • Zdjęcie: Gmina Janów - Brama Twardowskiego

  Gmina Janów - Brama Twardowskiego

Atrakcje w Gminach i Powiatach

Co mówią o nas

Zobacz co mówią o nas inni

 • 05.09.2023

  Leonard Jagoda - Pasjonat lokalnej historii Gminy i Miasta Koziegłowy

  Partnerstwo Północnej Jury w dziedzinie promocji czy pomocy wykonuje pożyteczną rolę która przekłada się na konkretne rezultaty.

  jura-ppj.pl
 • 05.09.2023

  Mirosław Skrzypczyk - Prezes Lelowskiego Towarzystwa Historyczno-Kulturalnego

  Znakomita współpraca, od lat współpracujemy z Partnerstwem Północnej Jury, wykonując różnego rodzaju działania, projekty - mamy oparcie w przyjaciołach z Partnerstwa Północnej Jury.

  jura-ppj.pl
 • 05.09.2023

  Krzysztof Molenda - Wójt Gminy Lelów

  Dzięki Partnerstwu Północnej Jury możemy aplikować o różnego rodzaju środki, m.in. na zrealizowaną już rozbudowę siłowni zewnętrznej jak i innych obiektów czy placów zabaw na terenie Gminy Lelów.

  jura-ppj.pl
 • 05.09.2023

  Adam Zaczkowski - Wiceprezes Stowarzyszenia Marina Poraj

  Bardzo ścisła i bardzo owocna współpraca, bardzo dużo współnych inicjatyw, projektów - turystycznych w dużej mierze ale nie tylko, również oferty skierowanej dla seniorów i mieszkańców. Bardzo dużo inicjatyw i szeroka współpraca.

  jura-ppj.pl
 • 29.08.2023

  Henryk Srokosz - Kierownik Schroniska w Siedlcu

  Partnerstwo Północnej Jury to lokalna grupa działania która zrzesza 9 gmin z terenu półpnocnej Jury - pracują na rzecz lokalnej społeczności gdzie jest realizowane wiele projektów które wspomagają w życiu poszczególne miejscowości.

  jura-ppj.pl
 • 29.08.2023

  Robert Nowak - Wójt Gminy Przyrów

  Miałem przyjemność zakładać tą organizację. Nasz rozwój stale stymuluje i pomaga.

  jura-ppj.pl
 • 29.08.2023

  Małgorzata Grabowska - Zastępca Wójta Gminy Mstów

  Współpraca z Partnerstwem Północnej Jury układa nam się bardzo dobrze. Współpracujemy od wielu lat.

  jura-ppj.pl
 • 29.08.2023

  Katarzyna Kaźmierczak - Wójt Gminy Poraj

  Partnerstwo Północnej Jury nas integruje, wszystkie gminy i powiaty które włączyły się w działalność partnerstwa.

  jura-ppj.pl
 • 29.08.2023

  Paulina Kępska - Wiceprezes Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Gminy Lelów

  Współpracujemy, piszemy wnioski, realizujemy wnioski - dobrze nam się współpracuje.

  jura-ppj.pl

Partnerstwo Północnej Jury

www.jura-ppj.pl

Północna Jura to nie tylko niezwykle urokliwa kraina, to także miejsce, w którym miłośnicy historii spotkać się mogą z pasjonatami sportów wyczynowych i aktywnego spędzania wolnego czasu w otoczeniu jurajskiej przyrody. Na spragnionych ciszy, spokoju i relaksu na łonie przyrody czekają gospodarstwa agroturystyczne położone w urokliwych zakątkach Jury. Miłośnicy aktywnego spędzania wolnego czasu również znajdą tutaj coś dla siebie: spływy kajakowe i pontonowe, wspinaczka skałkowa, speleologia, turystyka piesza, rowerowa i konna, czy dostarczające sporą dawkę adrenaliny sporty ekstremalne. Stowarzyszenie „Partnerstwo Północnej Jury" od lat zabiega o harmonijny rozwój naszego regionu, łącząc w swoich działaniach troskę o rozwój ekonomiczny, dziedzictwo kulturowe i ochronę środowiska naszej pięknej i aktywnej Północnej Jury.

Gmina Mstów
Gmina Przyrów
Gmina Lelów
Gmina Janów
Logo: Partnerstwo Północnej Jury
PPJ
Gmina Olsztyn
Gmina Poraj
Gmina Żarki
Gmina Niegowa
Gmina i Miasto Koziegłowy

PPJ w liczbach

 • mln zł
  Kwota pozyskana przez LGD na rozwój obszaru
 • Nowych miejsc pracy
 • Zrealizowanych projektów przez beneficjentów

Czy wiesz, że...

Ciekawe informacje o działalności Stowarzyszenia PPJ

Newsletter

Zarejestruj się w naszym newsletterze, aby otrzymywać informacje o aktualnej ofercie i wydarzeniach.

Zgody obowiązkowe do zaznaczenia

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Wyszukiwarka

Komunikat
Twoja przeglądarka internetowa lub system operacyjny, nie wspierają lektora.
Newsletter
Formularz kontaktowy
Logo: Partnerstwo Północnej Jury
Partnerstwo Północnej Jury