Logo: Unia Europejska

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Logo: PROW
Logo: Partnerstwo Północnej Jury
Partnerstwo Północnej Jury
Logo: Partnerstwo Północnej Jury

Oficjalna strona internetowa Partnerstwa Północnej Jury. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Gminy i Powiaty partnerskie

Realizujemy projekt grantowy

Stowarzyszenie "Partnerstwo Północnej Jury" realizuje projekt grantowy pt. Inteligentne wsie w Partnerstwie Północnej Jury- przygotowanie koncepcji smart village ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego PROW 2014-2020 .   W ramach projektu grantowego planowana jest realizacja zadań polegających na przygotowaniu koncepcji inteligentnej wsi na obszarze działania Stowarzyszenia "Partenrstwo Północnej Jury". Zaplanowano  w ramach realizacji projektu grantowego następujące zadania:

 1. Przygotowanie koncepcji inteligentnej wsi dla obszaru miasta Żarki oraz wsi Zaborze i Ostrów
 2. Przygotowanie koncepcji inteligentnej wsi dla obszaru obejmującej miejscowości Janów, Ponik i Złoty Potok
 3.  Przygotowanie koncepcji inteligentnej wsi dla obszaru miejscowości Koziegłowy, Mysłów, Pustkowie Lgockie, Lgota Nadwarcie i Pińczyce
 4. Przygotowanie koncepcji inteligentnej wsi dla obszaru obejmującego miejscowość Lelów, Staromieście, Ślęzany
 5. Przygotowanie koncepcji inteligentnej wsi dla obszaru miejscowości Niegowa, Mirów, Bobolice, Ogorzelnik
 6. Przygotowanie koncepcji inteligentnej wsi dla obszaru sołectwa Przyrów
 7. Przygotowanie koncepcji inteligentnych wsi dla obszaru Żarki- Letnisko i Poraj
 8. Przygotowanie koncepcji inteligentnej wsi dla obszaru miejscowości Cegielnia, Kuchary, Mokrzesz, Mstów, Wancerzów, Zawada 
 9. Przygotowanie koncepcji inteligentnej wsi dla miejscowości Olsztyn, Kusięta, Krasawa, Zrębice Pierwsze, Zrębice Drugie w gminie Olsztyn

W wyniku realizacji operacji osiągnięty zostanie następujący cel: Przygotowanie przez grantobiorców koncepcji smart village na obszarze działania
Stowarzyszenie „Partnerstwo Północnej Jury” uwzględniających innowacyjne podejście i wykorzystujących lokalne zasoby a także efektywne i niestandardowe rozwiązania
problemów dotykających społeczność lokalną oraz szans jakie przez nimi stoją.

Pierwsi grantobiorcy z gminy Koziegłowy, Poraj i Żarki mają już za sobą spotkania warsztatowe z udziałem lokalnej społeczności w trakcie których jest dokonywana analiza potencjału obszaru objętego koncepcjami, mocnych, słabych stron, szans i zagrożen, określane projekty, które są odpowiedzią na zdefiniowane lokalne potrzeby mieszkańców. Spotkania są moderowane przez przestawicieli Fundacji Socjometr; p. Pawła Jaśkiewicza i Adama Dąbrowskiego.   Celem opracowanych koncepcji jest wypracowanie efektywnych i  niestandardowych rozwiązań miejscowych problemów  dzięki innowacyjnemu podejściu.
 Rozwiązania te będą: uwzględniać użycie technologii cyfrowych  i telekomunikacyjnych lub lepsze wykorzystanie  wiedzy,  wykazywać korzyść dla lokalnej społeczności, m.in. 
w zakresie poprawy jakości życia, podniesienia jakości usług lokalnych lub bezpieczeństwa, poszanowania środowiska i klimatu, problemów dotyczących niedoinwestowania, starzejącego się społeczeństwa, wyludnienia, niewystarczającej ilości miejsc pracy, przepaści cyfrowej.

W dzisiejszych spotkaniach licznie wzięli udział mieszkańcy, wójtowie i burmistrzowie, przedstawiciele rady sołeckiej i sołtysi, radni, przedstawiciele NGO ( w tym przedstawiciele KGW, OSP, Fundacji i Stowarzyszeń) a także przedsiębiorcy.  W trakcie spotkań o planach w zakresie koncepcji smart village w nowej Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2023-2027 rozmawiał Dyrektor Biura Stowarzyszenia PPJ- p. Jerzy Motłoch. Spotkania były doskonałą platformą do dyskusji nad określeniem lokalnego potencjału i kierunków rozwoju małych ojczyzn.

Dziękujęmy za udział w spotkaniach, efektywne dyskusje i wnikliwe wnioski.

Autor:  jura-ppj.pl
19
MAR
2024
71
razy
czytano

10/998

 • Zdjęcie: Gmina Koziegłowy - Zabytkowy Kościół

  Gmina Koziegłowy - Zabytkowy Kościół

 • Zdjęcie: Gmina Przyrów - Kościół Św. Mikołaja

  Gmina Przyrów - Kościół Św. Mikołaja

 • Zdjęcie: Gmina Janów - Pustynia Siedlecka

  Gmina Janów - Pustynia Siedlecka

 • Zdjęcie: Gmina Żarki - Kuesta Jurajska

  Gmina Żarki - Kuesta Jurajska

 • Zdjęcie: Gmina Olsztyn - Ruiny Zamku

  Gmina Olsztyn - Ruiny Zamku

 • Zdjęcie: Gmina Niegowa - Skały Mirów

  Gmina Niegowa - Skały Mirów

 • Zdjęcie: Gmina Mstów - Kajaki Warta

  Gmina Mstów - Kajaki Warta

 • Zdjęcie: Gmina Lelów - Panorama

  Gmina Lelów - Panorama

 • Zdjęcie: Gmina Janów - Brama Twardowskiego

  Gmina Janów - Brama Twardowskiego

Atrakcje w Gminach i Powiatach

Co mówią o nas

Zobacz co mówią o nas inni

 • 05.09.2023

  Leonard Jagoda - Pasjonat lokalnej historii Gminy i Miasta Koziegłowy

  Partnerstwo Północnej Jury w dziedzinie promocji czy pomocy wykonuje pożyteczną rolę która przekłada się na konkretne rezultaty.

  jura-ppj.pl
 • 05.09.2023

  Mirosław Skrzypczyk - Prezes Lelowskiego Towarzystwa Historyczno-Kulturalnego

  Znakomita współpraca, od lat współpracujemy z Partnerstwem Północnej Jury, wykonując różnego rodzaju działania, projekty - mamy oparcie w przyjaciołach z Partnerstwa Północnej Jury.

  jura-ppj.pl
 • 05.09.2023

  Krzysztof Molenda - Wójt Gminy Lelów

  Dzięki Partnerstwu Północnej Jury możemy aplikować o różnego rodzaju środki, m.in. na zrealizowaną już rozbudowę siłowni zewnętrznej jak i innych obiektów czy placów zabaw na terenie Gminy Lelów.

  jura-ppj.pl
 • 05.09.2023

  Adam Zaczkowski - Wiceprezes Stowarzyszenia Marina Poraj

  Bardzo ścisła i bardzo owocna współpraca, bardzo dużo współnych inicjatyw, projektów - turystycznych w dużej mierze ale nie tylko, również oferty skierowanej dla seniorów i mieszkańców. Bardzo dużo inicjatyw i szeroka współpraca.

  jura-ppj.pl
 • 29.08.2023

  Henryk Srokosz - Kierownik Schroniska w Siedlcu

  Partnerstwo Północnej Jury to lokalna grupa działania która zrzesza 9 gmin z terenu półpnocnej Jury - pracują na rzecz lokalnej społeczności gdzie jest realizowane wiele projektów które wspomagają w życiu poszczególne miejscowości.

  jura-ppj.pl
 • 29.08.2023

  Robert Nowak - Wójt Gminy Przyrów

  Miałem przyjemność zakładać tą organizację. Nasz rozwój stale stymuluje i pomaga.

  jura-ppj.pl
 • 29.08.2023

  Małgorzata Grabowska - Zastępca Wójta Gminy Mstów

  Współpraca z Partnerstwem Północnej Jury układa nam się bardzo dobrze. Współpracujemy od wielu lat.

  jura-ppj.pl
 • 29.08.2023

  Katarzyna Kaźmierczak - Wójt Gminy Poraj

  Partnerstwo Północnej Jury nas integruje, wszystkie gminy i powiaty które włączyły się w działalność partnerstwa.

  jura-ppj.pl
 • 29.08.2023

  Paulina Kępska - Wiceprezes Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Gminy Lelów

  Współpracujemy, piszemy wnioski, realizujemy wnioski - dobrze nam się współpracuje.

  jura-ppj.pl

Partnerstwo Północnej Jury

www.jura-ppj.pl

Północna Jura to nie tylko niezwykle urokliwa kraina, to także miejsce, w którym miłośnicy historii spotkać się mogą z pasjonatami sportów wyczynowych i aktywnego spędzania wolnego czasu w otoczeniu jurajskiej przyrody. Na spragnionych ciszy, spokoju i relaksu na łonie przyrody czekają gospodarstwa agroturystyczne położone w urokliwych zakątkach Jury. Miłośnicy aktywnego spędzania wolnego czasu również znajdą tutaj coś dla siebie: spływy kajakowe i pontonowe, wspinaczka skałkowa, speleologia, turystyka piesza, rowerowa i konna, czy dostarczające sporą dawkę adrenaliny sporty ekstremalne. Stowarzyszenie „Partnerstwo Północnej Jury" od lat zabiega o harmonijny rozwój naszego regionu, łącząc w swoich działaniach troskę o rozwój ekonomiczny, dziedzictwo kulturowe i ochronę środowiska naszej pięknej i aktywnej Północnej Jury.

Gmina Mstów
Gmina Przyrów
Gmina Lelów
Gmina Janów
Logo: Partnerstwo Północnej Jury
PPJ
Gmina Olsztyn
Gmina Poraj
Gmina Żarki
Gmina Niegowa
Gmina i Miasto Koziegłowy

PPJ w liczbach

 • mln zł
  Kwota pozyskana przez LGD na rozwój obszaru
 • Nowych miejsc pracy
 • Zrealizowanych projektów przez beneficjentów

Czy wiesz, że...

Ciekawe informacje o działalności Stowarzyszenia PPJ

Newsletter

Zarejestruj się w naszym newsletterze, aby otrzymywać informacje o aktualnej ofercie i wydarzeniach.

Zgody obowiązkowe do zaznaczenia

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Wyszukiwarka

Komunikat
Twoja przeglądarka internetowa lub system operacyjny, nie wspierają lektora.
Newsletter
Formularz kontaktowy
Logo: Partnerstwo Północnej Jury
Partnerstwo Północnej Jury