"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Strona główna
Statystyki RSS
środa, 15 lipca 2020 r.
imieniny obchodzą: Henryka, Iga
RODO
więcej
WSPARCIE PRZYGOTOWAWCZE PROW 2014-2020
więcej
EKOLC Questy
ZONAR
  „WIELKIE GRANIE I ODKRYWANIE- ZASOBY OBSZARU NASZYM ATRYBUTEM ROZWOJU” ZONAR W kwietniu 2017r. trzy sąsiadujące ze sobą Lokalne Grupy Działania, tj. "Bractwo Kuźnic", ...
więcej
ODDO
 W ramach realizacji projektu współpracy " Od dziedzictwa do bogactwa"  na potrzeby promocji projetu jako pierwsze zrealizowano zadanie polegające na opracowaniu loga projektu (logo ...
więcej
Lipiec 2020
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Wyniki konkursów

Strona główna » Aktualności » Wyniki konkursów

wielkość tekstu:A | A | A

Szanowni Państwo! W związku z posiedzeniem Rady w dniu 23 października 2019r., która dokonała oceny i wyboru grantobiorców w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność z konkursu trwającego od 23 lipca 2019r. do 5 sierpnia 2019r. i naboru uzupełniającego do konkursu nr 1/2019/G trwającego od 19 września 2019r. do 2 października 2019r. prezentujemy na stronie www.jura-ppj.pl w zakładce Konkursy, Wyniki PROW 2014-2020 wyniki konkursów:

1.2.1 Tworzenie lub wspieranie grup integracji obywatelskiej i społecznej

Lista grantobiorców wybranych do finansowania w konkursie nr 1/2019/G- nabór uzupełniający 

Lista grantobiorców wybranych do finansowania w konkursie nr 1/2019/G

Z wynikami można się zapoznać bezpośrednio klikając na poniższy link:

http://www.jura-ppj.pl/kategorie/ii_pol_2019_wyniki

Informuje się, że na podstawie Procedury oceny i wyboru grantobiorców ( załącznik do uchwały Zarządu Nr 01/I/2019 z 28.03.2019r.) wnioskodawcom przysługuje  prawo wniesienia odwołania do Rady Stowarzyszenia „Partnerstwo Północnej Jury” z siedzibą w Janowie, ul. Szkolna 2, 42-253 Janów, w terminie 7 dni od dnia opublikowania przez LGD na jej stronie internetowej www.jura-ppj.pl list grantobiorców wybranych do finansowania, list grantobiorców niewybranych do finansowania i listy rezerwowej grantobiorców wybranych do finansowania, ale nie mieszczących się w limicie środków dostępnych w naborze. 
 1.  Prawo wniesienia odwołania przysługuje od:
1) negatywnej oceny zgodności z LSR
2) nieuzyskania minimalnej liczby punktów w ramach oceny spełnienia lokalnych kryteriów wyboru
3) wyniku wyboru, który powoduje, że złożony wniosek nie mieści się w limicie środków wskazanych w ogłoszeniu o naborze wniosków o powierzenie grantów,
4) ustalenia przez LGD kwoty grantu niższej niż wnioskowana
2. Odwołanie składa się w formie pisemnej, osobiście lub przez osobę upoważnioną do jego reprezentowania lub przez pełnomocnika, w Biurze LGD w terminie 7 dni od dnia opublikowania przez LGD na jej stronie list grantobiorców wybranych do finansowania, list grantobiorców niewybranych do finansowania i listy rezerwowej grantobiorców wybranych do finansowania, ale nie mieszczących się w limicie środków dostępnych w naborze.
Odwołanie zawiera:  
a) oznaczenie instytucji do rozpatrzenia odwołania, którą jest Rada LGD,  
b) oznaczenie grantobiorcy,  
c) numer wniosku o powierzenie grantu,  
d) wskazanie w jakim zakresie grantobiorca nie zgadza się z oceną, wraz z uzasadnieniem,  
e) wskazanie zarzutów o charakterze proceduralnym w zakresie przeprowadzonej oceny, z którymi grantobiorca się nie zgadza, wraz z uzasadnieniem,  
f) podpis grantobiorcy lub osoby upoważnionej do jego reprezentowania, z załączeniem oryginału lub kopii dokumentu poświadczającego umocowanie takiej osoby do reprezentowania grantobiorcy. 
O zachowaniu terminu na wniesienie odwołania decyduje data złożenia odwołania do Biura LGD. 
3. Odwołanie pozostawia się bez rozpatrzenia, gdy:
a) zostało złożone po terminie,
b) zostało złożone w niewłaściwy sposób,
c) zostało wniesione przez nieuprawniony podmiot, tzn, nie będący wnioskodawcą, którego wniosek podlegał ocenie,
d) nie wskazuje zakresu w jakim grantobiorca nie zgadza się z oceną Rady oraz nie uzasadnia swojego stanowiska.

 

Warunki złożenia odwołania określa Procedura oceny i wyboru grantobiorców.

czytano: 181 razy

źródło: jura-ppj.pl

Strona główna
mapa serwisu kanały RSS polityka prywatności
Strona internetowa Stowarzyszenia Partnerstwo Północnej Jury została utworzona w ramach Programu Operacyjnego „ Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”, priorytet „Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich”, działanie „Pilotażowy Program Leader +” a następnie zaktualizowana w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie. Strona zaktualizowana przez Stowarzyszenie Partnerstwo Północnej Jury. Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4- LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Unia Leader Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi FAPA Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Partnerstwo Północnej Jury (PPJ) działa w ramach PROW. Pośredniczy w pozyskiwaniu środków unijnych, realizuje projekty unijne.