"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Strona główna
Statystyki RSS
czwartek, 28 października 2021 r.
imieniny obchodzą: Narcyz, Serafin
RODO
więcej
WSPARCIE PRZYGOTOWAWCZE PROW 2014-2020
więcej
EKOLC Questy
ZONAR
  „WIELKIE GRANIE I ODKRYWANIE- ZASOBY OBSZARU NASZYM ATRYBUTEM ROZWOJU” ZONAR W kwietniu 2017r. trzy sąsiadujące ze sobą Lokalne Grupy Działania, tj. "Bractwo Kuźnic", ...
więcej
ODDO
 W ramach realizacji projektu współpracy " Od dziedzictwa do bogactwa"  na potrzeby promocji projetu jako pierwsze zrealizowano zadanie polegające na opracowaniu loga projektu (logo ...
więcej
Październik 2021
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Walne Zebranie

Strona główna » Stowarzyszenie PPJ » Organy Stowarzyszenia » Walne Zebranie

wielkość tekstu:A | A | A

Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

W Walnym Zebraniu Członków mogą brać udział członkowie zwyczajni – z głosem stanowiącym, członkowie wspierający, honorowi i goście zaproszeni przez Zarząd Stowarzyszenia – z głosem doradczym.

Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należy:

1)      uchwalanie zmian statutu,

2)      zatwierdzenie Lokalnej Strategii Rozwoju,

3)      uchwalanie kierunków i programu działania Stowarzyszenia,

4)      wybór i odwoływanie członków władz Stowarzyszenia,

5)      rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,

6)      udzielanie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium Zarządowi,

7)      podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Stowarzyszenia do innych organizacji,

8)      podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego,

9)      podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia, wyznaczeniu likwidatorów i przeznaczeniu majątku po likwidacji,

10)  rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu, wniesionych przez członków Stowarzyszenia,

11)  zatwierdzanie  regulaminu Walnego Zebrania Członków

12)  uchwalanie innych aktów wewnętrznych dotyczących działalności Stowarzyszenia,

13)  nadawanie godności honorowgo członka Stowarzyszenia,

14)  podejmowanie uchwał w innych sprawach dotyczących działalności Stowarzyszenia, niezastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

 

Walne zebranie podejmuje decyzje w formie uchwały, w drodze głosowania. Każdy z członków dysponuje jednym głosem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strona główna Drukuj dokument
mapa serwisu kanały RSS polityka prywatności
Strona internetowa Stowarzyszenia Partnerstwo Północnej Jury została utworzona w ramach Programu Operacyjnego „ Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”, priorytet „Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich”, działanie „Pilotażowy Program Leader +” a następnie zaktualizowana w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie. Strona zaktualizowana przez Stowarzyszenie Partnerstwo Północnej Jury. Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4- LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Unia Leader Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi FAPA Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Partnerstwo Północnej Jury (PPJ) działa w ramach PROW. Pośredniczy w pozyskiwaniu środków unijnych, realizuje projekty unijne.