"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Strona główna
Statystyki RSS
czwartek, 28 października 2021 r.
imieniny obchodzą: Narcyz, Serafin
RODO
więcej
WSPARCIE PRZYGOTOWAWCZE PROW 2014-2020
więcej
EKOLC Questy
ZONAR
  „WIELKIE GRANIE I ODKRYWANIE- ZASOBY OBSZARU NASZYM ATRYBUTEM ROZWOJU” ZONAR W kwietniu 2017r. trzy sąsiadujące ze sobą Lokalne Grupy Działania, tj. "Bractwo Kuźnic", ...
więcej
ODDO
 W ramach realizacji projektu współpracy " Od dziedzictwa do bogactwa"  na potrzeby promocji projetu jako pierwsze zrealizowano zadanie polegające na opracowaniu loga projektu (logo ...
więcej
Październik 2021
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia PPJ

Strona główna » Stowarzyszenie PPJ » Organy Stowarzyszenia » Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia PPJ

wielkość tekstu:A | A | A

Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością. Komisja Rewizyjna składa się z 9 członków. Komisja Rewizyjna spośród członków wybiera   Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.

Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy składu organu. Przy równości głosów decyduje głos Przewodniczącego. 

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

1) kontrolowanie działalności Stowarzyszenia,

2) występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli,

3) występowanie do Zarządu z żądaniem zwołania Walnego Zebrania Członków,

4) składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie absolutorium władzom Stowarzyszenia,

5) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków.

Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia "Partnerstwo Północnej Jury" została wybrana na Walnym Zebraniu Członków w dniu 20 września 2019r. w Lelowie. Poniżej skład Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia PPJ:

Skład Komisji Rewizyjnej

L.p.
Imię i nazwisko Funkcja Gmina
1. Ireneusz Bartkowiak Zastępca Przewodniczącego Janów
2. Gmina i Miasto Koziegłowy- reprezentowana przez Burmistrza Członek Koziegłowy
3. Marianna Dziura Członek Lelów
4. Bogusław Gawron Członek Mstów
5. Gmina Niegowa reprezentowana  przez Wójta Członek Niegowa
6. Gminny Ludowy Klub Sportowy "SOKÓŁ" reprezentowany prze Prezesa Członek Olsztyn
7. Porajskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej i Sportu- reprezentowane przez Wiceprezesa Sekretarz Poraj
8. Robert Skalski Członek Przyrów
9. Alfred Sojka Przewodniczący Żarki

 

Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia "Partnerstwo Północnej Jury" została wybrana na Walnym Zebraniu Członków w dniu 18 września 2015 r. w Przyrowie. Poniżej skład Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia PPJ:

Skład Komisji Rewizyjnej

L.p.
Imię i nazwisko Funkcja Gmina
1. Ireneusz Bartkowiak Członek Janów
2. Gmina i Miasto Koziegłowy- reprezentowana przez Burmistrza Członek Koziegłowy
3. Marianna Dziura Członek Lelów
4. Danuta Piekarska Zastępca Przewodniczacego Mstów
5. Gmina Niegowa reprezentowana  przez Wójta Sekretarz Niegowa
6. Gmina Olsztyn reprezentowana  przez Wójta Członek Olsztyn
7. Porajskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej i Sportu- reprezentowane przez Wiceprezesa Członek Poraj
8. Robert Skalski Członek Przyrów
9. Alfred Sojka Przewodniczący Żarki

 

Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia "Partnerstwo Północnej Jury" została wybrana na Walnym Zebraniu Członków w dniu 20 września 2011 r. w Lelowie. Poniżej skład Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia PPJ:

Skład Komisji Rewizyjnej

L.p Imię i nazwisko Funkcja Gmina
1 Bartkowiak Ireneusz członek Janów
2 Ślęczka Jacek członek Koziegłowy
3 Stępień Andrzej Przewodniczący Lelów
4 Piekarska Danuta członek Mstów
5 Mazur-Hajto Dorota członek Niegowa
6 Kucharski Tomasz członek Olsztyn
7 Świerdza Ryszard Sekretarz Poraj
8 Grabowski Dariusz członek Przyrów
9 Sojka Alfred Zastępca Przewodniczącego Żarki

 

Strona główna Drukuj dokument
mapa serwisu kanały RSS polityka prywatności
Strona internetowa Stowarzyszenia Partnerstwo Północnej Jury została utworzona w ramach Programu Operacyjnego „ Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”, priorytet „Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich”, działanie „Pilotażowy Program Leader +” a następnie zaktualizowana w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie. Strona zaktualizowana przez Stowarzyszenie Partnerstwo Północnej Jury. Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4- LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Unia Leader Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi FAPA Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Partnerstwo Północnej Jury (PPJ) działa w ramach PROW. Pośredniczy w pozyskiwaniu środków unijnych, realizuje projekty unijne.