Logo: Unia Europejska

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Logo: PROW
Logo: Partnerstwo Północnej Jury
Partnerstwo Północnej Jury
Logo: Partnerstwo Północnej Jury

Oficjalna strona internetowa Partnerstwa Północnej Jury. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Gminy i Powiaty partnerskie

Wdrażanie projektów współpracy- 2010r. - 2012r.

  27 grudnia 2010r. Stowarzyszenie Partnerstwo Północnej Jury razem z partnerami projektu współpracy, tj: Stowarzyszeniami: "Bractwo Kuźnic",  "Razem na wyżyny", "Perła Jury" złożyło do Urzędu Marszałkowskiego wspólny projekt pod nazwą "Ekologia- kogo obchodzą losy cywilizacji?" (EKOLC). Celem ogólnym złożonego projektu współpracy jest upowszechnienie wiedzy nt. środowiska przyrodniczego i jego ochrony oraz nt. kultury i etyki ekologicznej wśród dzieci. Wdrażanie projektu współpracy obejmie 27 gmin leżących na terenie partnerów współpracy. Są to gminy o charakterze turystycznym dlatego wymagają szczególnych zadań, mających na celu ochronę ich walorów przyrodniczych, by były atrakcyjne dla potencjalnych turystów a także by stanowiły bezpieczne miejsce życia dla ich mieszkańców. Ze względu na to, że temat ekologii jest tak modny a przede wszystkim bardzo ważny w dzisiejszych czasach partnerzy współpracy zdecydowali o złożeniu takiego właśnie projektu.

W ramach projektu EKOLC zaplanowano opracowanie promocyjnego plakatu ekologicznego, przeprowadzenie akcji "zgnieć- śmieć" poprzez zakup zgniatarek do butelek plastikowych typu PET i puszek, zoorganizowanie teatrzyków o tematyce ekologicznej dla przedszkolaków wraz z przeprowadzeniem konkursu plastycznego na terenie 27 gmin, wydanie kalendarza ekologicznego z pracami plastycznymi przedszkolaków a także zoorganizowanie konferencji podsumowującej projekt.

Temat ekologii jest tematem trudnym ale ma ogromne znaczenie w dzisiejszych czasach. Lokalne Grupy Działania:  „Bractwo Kuźnic”, „Partnerstwo Północnej Jury”, „Perła Jury”, „Razem na Wyżyny”  podejmując się realizacji projektu współpracy pod nazwą „Ekologia- kogo obchodzą losy cywilizacji” (Ekolc) chcą  zainicjować dyskusję na temat środowiska przyrodniczego i jego ochrony na obszarze objętym projektem współpracy. Pierwsze kroki  na drodze przygotowań wspólnego projektu współpracy zostały postawione w 2010r. Po etapie wspólnych uzgodnień między partnerami podpisano 13 grudnia 2010r. umowę partnerską w efekcie której pod koniec grudnia 2010r. każdy z partnerów złożył  wniosek o przyznanie pomocy. W lutym 2012r. partnerzy podpisali z Samorządem Województwa Śląskiego umowy przyznania pomocy w ramach działania „Wdrażanie projektów współpracy” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 i mogli przystąpić do realizacji projektu.Koordynowania realizacji projektu współpracy podjęła się grupa LGD "Partnerstwo Północnej Jury", pozostałe LGD pełnią rolę współkoordynatorów.

W terminie od 1.03.2012 do 31.12.2012r.  cztery  Lokalne Grupy Działania: LGD „Bractwo Kuźnic”, Stowarzyszenie „Partnerstwo Północnej Jury”, LGD „Perła Jury”, Stowarzyszenie „Razem na wyżyny” zrealizowały wspólny projekt współpracy zatytułowany „ Ekologia-kogo obchodzą losy cywilizacji?” (EKOLC).

Na potrzeby projektu opracowano logo projektu (EKOLC) (LOGO PROJEKTU).

W ramach promocji projektu opracowano i rozdystrybuowano 3500 plakatów edukacyjno- promocyjnych (PLAKAT PROMOCYJNY). Wystawiono w 129 przedszkolach i oddziałach przedszkolnych na obszarze 27 gmin objętych projektem współpracy teatrzyk zatytułowany „Z ekologii niech świat słynie” (ZDJĘCIE 1 ZE SPEKTATKLI, ZDJĘCIE 2 ZE SPEKTATKLI, ZDJĘCIE 3 ZE SPEKTAKLI) zorganizowano 1 konkurs plastyczny pt. „Ziemia- mój dom”  oraz wydano 3500 sztuk kalendarzy ekologicznych z najpiękniejszymi pracami plastycznymi z konkursu (KALENDARZ EKOLOGICZNY). Na potrzeby konkursu ekologicznego zakupiono ekologiczne kredki (5392 sztuk), papier rysunkowy (44 ryzy), opracowano i wydrukowano autorską malowankę o treściach ekologicznych nawiązującą do treści wystawianych teatrzyków (5392 sztuk) (MALOWANKA) , opracowano i wydrukowano dyplomy uczestnictwa w projekcie (5400 sztuk). Zarówno kredki, papier rysunkowy, malowanki i dyplomy (DYPLOMY) zostały przekazane do 129 przedszkoli i oddziałów przedszkolnych ( otrzymało je ok. 6000 dzieci w wieku przedszkolnym).

Realizacja projektu współpracy przyczyniła się do podniesienia poziomu wiedzy dzieci o roli człowieka w procesie przekształcania środowiska przyrodniczego. Realizacja projektu przyczyniła się do poniesienia poziomu wiedzy ekologicznej dorosłych w zakresie postępowania człowieka względem otaczającego go środowiska. Przeprowadzono akcje „zgnieć-śmieć, polegającą na zakupie i dystrybucji wśród mieszkańców obszaru objętego projektem współpracy 2178 zgniatarek do zmniejszania objętości butelek plastikowych i puszek (ZDJĘCIE ZGNIATARKA) oraz przeprowadzono szeroko zakreśloną akcje plakatową polegającą na dystrybucji 3500 plakatów edukacyjno-promocyjnych.

Realizacja projektu przyczyniła się do podniesienia poziomu wiedzy lokalnych liderów o ekologii. Zorganizowano konferencję podsumowującą projekt w której wzięło udział 150 przedstawicieli lokalnych władz, liderów, zwycięzców konkursu plastycznego „Ziemia- mój dom”. Podczas konferencji przedstawiono sprawozdanie z realizacji projektu współpracy, wręczono 44 nagrody zwycięzcom konkursu plastycznego , wystawiono spektakl „Z ekologii niech świat słynie”, przedstawiono referat odnośnie segregacji śmieci w aspekcie nowej ustawy o utrzymaniu porządku w gminach. (ZDJĘCIE 1 Z KONFERENCJI, ZDJĘCIE 2 Z KONFERENCJI, ZDJĘCIE 3 Z KONFERENCJI)

Wartością dodaną projektu współpracy było przygotowanie autorskiego spektaklu przez przedszkolaków z Lgoty Małej, na który zaproszono wszystkich partnerów projektu. Dzieci zaskoczyły pomysłowością scenariusza, scenografii, kostiumów. (ZDJĘCIE 1 SPEKTATKL PRZYGOTOWANY PRZEZ DZIECI Z LGOTY MAŁEJ, ZDJECIE 2 SPEKTATKL PRZYGOTOWANY PRZEZ DZIECI Z LGOTY MAŁEJ, ZDJECIE 3 SPEKTAKL PRZYGOTOWANY PRZEZ DZIECI Z LGOTY MAŁEJ)

Wartością dodaną projektu współpracy jest również dalsza współpraca trzech partnerów projektu współpracy przy realizacji kolejnego, wspólnego projektu pt.: Questing- edukacyjnym sekretem turystycznym.

 

 • ZAINSPIROWALIŚMY PRZEDSZKOLAKÓW- HISTORIA EKOLCU CIĄG DALSZY

  Przystępując do realizacji projektu współpracy „Ekologia- kogo obchodzą losy cywilizacji” (EKOLC) żaden z partnerów projektu nie przypuszczał jaka będzie skala ...

 • Z ekologii niech świat słynie- widowiska teatralne na obszarze 27 gmin

  "Z ekologii niech świat słynie"- tak zatytułowane widowiska teatralne są aktualnie przeprowadzane  na obszarze 27 gmin partnerskich wśród przedszkoli i oddziałów ...

 • Z ekologii niech świat słynie- 129 przedstawień zrealizowanych

  Niszczenie środowiska, topnienie lodowców oraz rosnące góry śmieci zalewające świat zmuszają nas do zwiększenia starań o dobro przyrody. Realizacja edukacyjnego projektu ...

 • Wyniki konkursu plastycznego Ziemia- mój dom

  18 czerwca 2012r. odbyło się posiedzenie Jury, które dokonało wyboru najpiękniejszych prac plastycznych nadesłanych przez przedszkolaków ze 129 przedszkoli i oddziałów ...

 • Podsumowanie projektu EKOLC- konferencja

  Doniosłość ekologii nie podlega dyskusji. Winniśmy słuchać języka przyrody i odpowiadać na jej potrzeby. "Przyroda nie zna nagrody ani kary. Zna tylko konsekwencje." 4 Lokalne ...

 • Konferencja podsumowujaca projekt EKOLC

  Stowarzysznie "Partnerstwo Północnej Jury" informuje, że w dniu 23 listopada 2012 roku o godzinie 14.00 w Złotym Potoku ul. Kościuszki 7 odbędzie się konferencja podsumowująca ...

 • Jesteśmy w Communication Awards 2014

    Mamy przyjemność poinformowania o wielkim sukcesie związanym z realizacją projektu współpracy Ekologia- kogo obchodzą losy cywilizacji? (EKOLC).  Stowarzyszenie ...

 • Ekologia- kogo obchodzą losy cywilizacji, artykuł w Dzienniku Zachodnim

  Poniżej prezentujemy artykuł o partnerskim projekcie współpracy pt.: "Ekologia- kogo obchodzą losy cywilizacji? (EKOLC), który ukazał się na łamach Dziennika Zachodniego w ...

 • EKOLC TERAZ CZAS NA AKCJE ZGNIEĆ ŚMIEĆ

  Projekt współpracy p.n. Ekologia-kogo obchodzą losy cywilizacji? (EKOLC)jest już na półmetku. W ramach w.w .projektu  jest realizowane zadanie „Zgnieć- śmieć” za ...

 • Ankieta- Ekolc- Zgnieć śmieć

  Drodzy mieszkańcy! W zawiązku z realizacją ekologicznego projektu współpracy pod nazwą "Ekologia- kogo obchodzą losy cywilizacji?" w ramach którego jest realizowana ...

 • Wdrażanie projektów współpracy- 2010r. - 2012r.

    27 grudnia 2010r. Stowarzyszenie Partnerstwo Północnej Jury razem z partnerami projektu współpracy, tj: Stowarzyszeniami: "Bractwo Kuźnic",  "Razem na ...

 • Zdjęcie: Gmina Koziegłowy - Zabytkowy Kościół

  Gmina Koziegłowy - Zabytkowy Kościół

 • Zdjęcie: Gmina Przyrów - Kościół Św. Mikołaja

  Gmina Przyrów - Kościół Św. Mikołaja

 • Zdjęcie: Gmina Janów - Pustynia Siedlecka

  Gmina Janów - Pustynia Siedlecka

 • Zdjęcie: Gmina Żarki - Kuesta Jurajska

  Gmina Żarki - Kuesta Jurajska

 • Zdjęcie: Gmina Olsztyn - Ruiny Zamku

  Gmina Olsztyn - Ruiny Zamku

 • Zdjęcie: Gmina Niegowa - Skały Mirów

  Gmina Niegowa - Skały Mirów

 • Zdjęcie: Gmina Mstów - Kajaki Warta

  Gmina Mstów - Kajaki Warta

 • Zdjęcie: Gmina Lelów - Panorama

  Gmina Lelów - Panorama

 • Zdjęcie: Gmina Janów - Brama Twardowskiego

  Gmina Janów - Brama Twardowskiego

Atrakcje w Gminach i Powiatach

Co mówią o nas

Zobacz co mówią o nas inni

 • 05.09.2023

  Leonard Jagoda - Pasjonat lokalnej historii Gminy i Miasta Koziegłowy

  Partnerstwo Północnej Jury w dziedzinie promocji czy pomocy wykonuje pożyteczną rolę która przekłada się na konkretne rezultaty.

  jura-ppj.pl
 • 05.09.2023

  Mirosław Skrzypczyk - Prezes Lelowskiego Towarzystwa Historyczno-Kulturalnego

  Znakomita współpraca, od lat współpracujemy z Partnerstwem Północnej Jury, wykonując różnego rodzaju działania, projekty - mamy oparcie w przyjaciołach z Partnerstwa Północnej Jury.

  jura-ppj.pl
 • 05.09.2023

  Krzysztof Molenda - Wójt Gminy Lelów

  Dzięki Partnerstwu Północnej Jury możemy aplikować o różnego rodzaju środki, m.in. na zrealizowaną już rozbudowę siłowni zewnętrznej jak i innych obiektów czy placów zabaw na terenie Gminy Lelów.

  jura-ppj.pl
 • 05.09.2023

  Adam Zaczkowski - Wiceprezes Stowarzyszenia Marina Poraj

  Bardzo ścisła i bardzo owocna współpraca, bardzo dużo współnych inicjatyw, projektów - turystycznych w dużej mierze ale nie tylko, również oferty skierowanej dla seniorów i mieszkańców. Bardzo dużo inicjatyw i szeroka współpraca.

  jura-ppj.pl
 • 29.08.2023

  Henryk Srokosz - Kierownik Schroniska w Siedlcu

  Partnerstwo Północnej Jury to lokalna grupa działania która zrzesza 9 gmin z terenu półpnocnej Jury - pracują na rzecz lokalnej społeczności gdzie jest realizowane wiele projektów które wspomagają w życiu poszczególne miejscowości.

  jura-ppj.pl
 • 29.08.2023

  Robert Nowak - Wójt Gminy Przyrów

  Miałem przyjemność zakładać tą organizację. Nasz rozwój stale stymuluje i pomaga.

  jura-ppj.pl
 • 29.08.2023

  Małgorzata Grabowska - Zastępca Wójta Gminy Mstów

  Współpraca z Partnerstwem Północnej Jury układa nam się bardzo dobrze. Współpracujemy od wielu lat.

  jura-ppj.pl
 • 29.08.2023

  Katarzyna Kaźmierczak - Wójt Gminy Poraj

  Partnerstwo Północnej Jury nas integruje, wszystkie gminy i powiaty które włączyły się w działalność partnerstwa.

  jura-ppj.pl
 • 29.08.2023

  Paulina Kępska - Wiceprezes Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Gminy Lelów

  Współpracujemy, piszemy wnioski, realizujemy wnioski - dobrze nam się współpracuje.

  jura-ppj.pl

Partnerstwo Północnej Jury

www.jura-ppj.pl

Północna Jura to nie tylko niezwykle urokliwa kraina, to także miejsce, w którym miłośnicy historii spotkać się mogą z pasjonatami sportów wyczynowych i aktywnego spędzania wolnego czasu w otoczeniu jurajskiej przyrody. Na spragnionych ciszy, spokoju i relaksu na łonie przyrody czekają gospodarstwa agroturystyczne położone w urokliwych zakątkach Jury. Miłośnicy aktywnego spędzania wolnego czasu również znajdą tutaj coś dla siebie: spływy kajakowe i pontonowe, wspinaczka skałkowa, speleologia, turystyka piesza, rowerowa i konna, czy dostarczające sporą dawkę adrenaliny sporty ekstremalne. Stowarzyszenie „Partnerstwo Północnej Jury" od lat zabiega o harmonijny rozwój naszego regionu, łącząc w swoich działaniach troskę o rozwój ekonomiczny, dziedzictwo kulturowe i ochronę środowiska naszej pięknej i aktywnej Północnej Jury.

Gmina Mstów
Gmina Przyrów
Gmina Lelów
Gmina Janów
Logo: Partnerstwo Północnej Jury
PPJ
Gmina Olsztyn
Gmina Poraj
Gmina Żarki
Gmina Niegowa
Gmina i Miasto Koziegłowy

PPJ w liczbach

 • mln zł
  Kwota pozyskana przez LGD na rozwój obszaru
 • Nowych miejsc pracy
 • Zrealizowanych projektów przez beneficjentów

Czy wiesz, że...

Ciekawe informacje o działalności Stowarzyszenia PPJ

Newsletter

Zarejestruj się w naszym newsletterze, aby otrzymywać informacje o aktualnej ofercie i wydarzeniach.

Zgody obowiązkowe do zaznaczenia

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Wyszukiwarka

Komunikat
Twoja przeglądarka internetowa lub system operacyjny, nie wspierają lektora.
Newsletter
Formularz kontaktowy
Logo: Partnerstwo Północnej Jury
Partnerstwo Północnej Jury