"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Strona główna
Statystyki RSS
piątek, 9 grudnia 2022 r.
imieniny obchodzą: Aneta, Leokadia
WSPARCIE PRZYGOTOWAWCZE PROW 2014-2020
więcej
WSPARCIE PRZYGOTOWAWCZE PROW 2021-2027
więcej
EKOLC Questy
ZONAR
  „WIELKIE GRANIE I ODKRYWANIE- ZASOBY OBSZARU NASZYM ATRYBUTEM ROZWOJU” ZONAR W kwietniu 2017r. trzy sąsiadujące ze sobą Lokalne Grupy Działania, tj. "Bractwo Kuźnic", ...
więcej
ODDO
 W ramach realizacji projektu współpracy " Od dziedzictwa do bogactwa"  na potrzeby promocji projetu jako pierwsze zrealizowano zadanie polegające na opracowaniu loga projektu (logo ...
więcej
MARKA
Projekt współpracy pt.: "Magiczny, regionalny koszyk atrakcji", akronim MARKA jest realizowany w partnerstwie ze Stowarzyszeniem- Lokalna Grupa Działania "Żywiecki Raj". Wniosek o ...
więcej

I pół. 2021r. Rozwijanie działalności gospodarczej

Strona główna » Konkursy, wyniki » PROW 2014-2020 » KONKURSY 2021 » I pół. 2021r. Rozwijanie działalności gospodarczej

wielkość tekstu:A | A | A

 STOWARZYSZENIE „PARTNERSTWO PÓŁNOCNEJ JURY”

ogłasza

KONKURS nr 1/2021/RD

w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

na przedsięwzięcie 1.1.2

ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

opisane w Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

Stowarzyszenia „Partnerstwo Północnej Jury” na lata 2014-2020 (LSR)

 

1.   Termin składania wniosków: 06 kwietnia 2021 r. – 21 kwietnia 2021 r.

2.   Miejsce i tryb składania wniosków:

Biuro Stowarzyszenia „Partnerstwo Północnej Jury" 

ul. Szkolna 2, 42-253 Janów 

w dni robocze tj.: od poniedziałku do czwartku w godz. 8.00 – 13.00,

piątek w godz. 8.00 – 12.00.

O terminie złożenia wniosku decyduje data i godzina wpływu do biura Stowarzyszenia „Partnerstwo Północnej Jury”

Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w 2 egzemplarzach w wersji papierowej (każdy egzemplarz wniosku powinien być trwale spięty i umieszczony w oddzielnym skoroszycie lub segregatorze).                         

Nie przewiduje się możliwości składania wniosku o przyznanie pomocy przy użyciu generatora wniosku.                                                                                                                     

Wnioski należy składać bezpośrednio (osobiście albo przez pełnomocnika, albo przez osobę upoważnioną) w miejscu i terminie wskazanym  w ogłoszeniu.

Limit dostępnych środków w konkursie: 407 117,02 euro

Forma wsparcia: Refundacja

1. Pełna treść ogłoszenia otwórz

2. Załącznik nr 1. Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki, otwórz

3. Formularz wniosku o przyznanie pomocy wraz z instrukcją, Biznesplan wraz z informacją pomocniczą, formularz umowy o udzielenie wsparcia wraz z załacznikami, formularz wniosku o płatność wraz z instrukcją dostępne są na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Patrz część I Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej (Inne/Własne) otwórz

4. Oświadczenie wnioskodawcy o zatrudnieniu osoby/osób z grupy defaworyzowanej, jeśli dotyczy, otwórz

5. Oświadczenie wnioskodawcy, że jest z grupy defaworyzowanej tj. że nie posiada środków zewnętrznych na rozwój firmu i/lub nie posiada informacji o środkach zewnętrznych, jeśli dotyczy, otwórz

6. Klauzula RODO otwórz

7. Procedura oceny i wyboru operacji konkursowych i własnych jest dostępna w panelu dla wnioskodawcy na stronie www.jura-ppj.pl otwórz

8. Kryteria oceny i wyboru operacji konkursowych i własnych dostępne są w panelu dla wnioskodawcu ma stronie www.jura-ppj.pl otwórz

9. Strategia Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność otwórz

 

Strona główna Drukuj dokument
RODO
dalej
Facebook
Dobre Praktyki Dobre Praktyki

Projekty realizowane na obszarze LGD Partnerstwo Północnej Jury

więcej
Publikacje
Grudzień 2022
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
mapa serwisu kanały RSS polityka prywatności
Strona internetowa Stowarzyszenia Partnerstwo Północnej Jury została utworzona w ramach Programu Operacyjnego „ Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”, priorytet „Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich”, działanie „Pilotażowy Program Leader +” a następnie zaktualizowana w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie. Strona zaktualizowana przez Stowarzyszenie Partnerstwo Północnej Jury. Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4- LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Unia Leader Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi FAPA Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Partnerstwo Północnej Jury (PPJ) działa w ramach PROW. Pośredniczy w pozyskiwaniu środków unijnych, realizuje projekty unijne.