"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Strona główna
Statystyki RSS
wtorek, 6 czerwca 2023 r.
imieniny obchodzą: Laura, Laurenty
WSPARCIE PRZYGOTOWAWCZE PROW 2014-2020
więcej
WSPARCIE PRZYGOTOWAWCZE PROW 2021-2027
więcej
EKOLC Questy
ZONAR
  „WIELKIE GRANIE I ODKRYWANIE- ZASOBY OBSZARU NASZYM ATRYBUTEM ROZWOJU” ZONAR W kwietniu 2017r. trzy sąsiadujące ze sobą Lokalne Grupy Działania, tj. "Bractwo Kuźnic", ...
więcej
ODDO
 W ramach realizacji projektu współpracy " Od dziedzictwa do bogactwa"  na potrzeby promocji projetu jako pierwsze zrealizowano zadanie polegające na opracowaniu loga projektu (logo ...
więcej
MARKA
Projekt współpracy pt.: "Magiczny, regionalny koszyk atrakcji", akronim MARKA jest realizowany w partnerstwie ze Stowarzyszeniem- Lokalna Grupa Działania "Żywiecki Raj". Wniosek o ...
więcej

MARKA

Strona główna » MARKA

wielkość tekstu:A | A | A

Projekt współpracy pt.: "Magiczny, regionalny koszyk atrakcji", akronim MARKA jest realizowany w partnerstwie ze Stowarzyszeniem- Lokalna Grupa Działania "Żywiecki Raj". Wniosek o przyznanie pomocy został złożony 8.03.2021r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego a umowa przyznania pomocy podpisana została 28.06.2021r.

Celem realizowanej operacji tj. Kreowanie i promocja marek lokalnych partnerów projektu współpracy. Realizacja projektu rozpoczęła się po podpisaniu umowy przyznania pomocy i obejmuje następujące zadania:

1. Opracowanie programu promocji marki wraz z opracowaniem identyfikacji wizualnej, wypracowaniem produktu turystycznego dla Stowarzyszenia PPJ przy udziale lokalnych społeczności. Po analizie danych zastanych, 31 sierpnia 2021r. odbyło się pierwsze spotkanie szkoleniowe pod kierunkiem zespołu kierowanego przez p. Dawida Zielińskiego z SOCLABU. Uczestnicy spotkania, reprezentujący poszczególne partnerskie gminy, zaprezentowali lokalne zasoby, potencjał i możliwości a także zagrożenia i słabsze strony obszary działania Stowarzyszenia PPJ. Kolejnym etapem było przeprowadzenie wywiadów telefonicznych z grupą liderów- mieszkańców obszaru Partnerstwa Północnej Jury. Efektem finalnym szerokiej analizy desk research, zogniskowanego wywiadu grupowego w formie bezpośredniej, indywidualnych wywiadów pogłębionych w formie telefonicznej, spotkania z grafikiem było opracowanie:

Księgi znaku marki PPJ otwórz wraz z logo marki pdf: logo PPJ białe RGB , logo PPJ czarne RGBlogo PPJ_ kolor RGB, logo PPJ kolor RGB logo PPJ_niebieski logo PPJ niebieskie RGB pdf logo PPJ_wersja horyzontalna_białe RGB logo PPJ_wersja horyzontalna_czarna RGB   logo PPJ_wersja horyzontalna_czarna RGB pdf  logo PPJ_wersja horyzontalna_czarna  logo PPJ_wersja horyzontalna_kolor   logo PPJ_wersja horyzontalna_kolor pdf  logo PPJ_wersja horyzontalna_kolory RGB  logo PPJ_wersja horyzontalna_niebieska   logo PPJ_wersja horyzontalna_niebieskie RGB pdf     logo PPJ_wersja horyzontalna_zielona   logo PPJ_wersja horyzontalna_zielone RGB pdf  logo PPJ_wersja horyzontalna_żółta   logo PPJ_wersja horyzontalna_żółte RGB pdf  logo PPJ_zielone RGB pdf    logo PPJ_zielony   logo PPJ_żółte RGB pdf  logo PPJ_żółty   sygnet PPJ_białe   sygnet PPJ_czarne  sygnet PPJ_kolor  a także Program Promocji marki dla Stowarzyszenia "Partnerstwo Północnej Jury" otwórz

 

2. Szkolenie na temat certyfikacji i promocji produktów lokalnych na potrzeby budowy i rozwijania potencjału marek lokalnych celem rozpoczęcia i zintesyfikowania prac nad budową i rozwijaniem potencjału marki lokalnej Stowarzyszenia PPJ i Stowarzyszenia- LGD "Żywiecki Raj". Efektem finalnym szkoleń,  będzie opracowanie przy aktywnym udziale uczestników szkolenia wzorów dokumentów m.in. regulaminu przyznawania i posługiwania się znakiem lokalnej marki Stowarzyszenia „Partnerstwo Północnej Jury” i znakiem lokalnej marki Stowarzyszenie – Lokalna Grupa Działania „Żywiecki Raj” wraz  z załącznikami takimi jak np. znak i system identyfikacji wizualnej,kategorie produktów i usług, którym może być przyznawany znak, kryteria oceny, wzór wniosku o nadanie znaku lokalnej marki i innymi nie wymienionymi a koniecznymi z punktu widzenia wdrażania znaku lokalnej marki.  17- 18 listopada 2021r. w siedzibie Stowarzyszenia PPJ odbył się pierwszy 16 godzinny, dwudniowy etap szkoleń nt. certyfikacji wraz z ekspertami z SOCLABu. W trakcie szkolenia omówione zostały: Uwarunkowania prawne certyfikacji produktów lokalnych; Proces certyfikacji i promocji produktów lokalnych; Wymogi prawne przy wprowadzaniu do obrotu żywności lokalnej, tradycyjnej i regionalnej w zakresie przepisów weterynaryjno-sanitarnych (sprzedaż bezpośrednia); Znaczenie żywności lokalnej dla rozwoju obszarów wiejskich; Dobre przykłady promocji produktów lokalnych w Polsce i za granicą;  Mapy produktów lokalnych, przykłady imprez związanych z produktami, potrawami lokalnymi i regionalnymi, sklepiki produktów lokalnych i półki regionalne; Dobre przykłady procedur i regulaminów  znakowania lokalną marką. Została zaplanowana również część warsztatowa szkolenia  w trakcie której to mają zostać opracowane finalne dokumenty.

Szkolenie 17-18 listopada 2021r. zdjęcie 1 zdjęcie 2  zdjęcie 3

Regulamin przyznawania znaku Partnerstwa Północnej Jury otwórz

Załączniki do Regulaminu przyznawania znaku Partnerstwa Północnej Jury otwórz

Regulamin Przyznawania znaku Żywiecki Raj otwórz

Załączniki do Regulaminu przyznawania znaku Żywieckiego Raju otwórz

3. W ramach stworzenia odpowiedniego zaplecza do utrzymania dobrego wizerunku marki lokalnej zaplanowano udział dla 29 uczestników w szkoleniu online dotyczącym social media (ze szczególnym uwzględnieniem portali: facebook, instagram, YouTube, Twitter). 19 listopada 2021r. szkolenie online zostało przeprowadzone przez Instytut Pracy i Edukacji  w Gliwicach na zlecenie Stowarzyszenia PPJ.  W ramach szkolenia jego uczestnicy zapoznali się z najważniejszymi mediami spolecznościowymi ( m.in. facebook, instagram, youtoube, twitter), poznali tajniki strategii długofalowej obecności w mediach społecznościowych, skuteczne reklamy w social mediach, sposoby na tworzenie, angażujących i ciekawych postów, a także budowę rozpoznawalności. Dodatkowo uczestnicy nabyli wiedzę w zakresie tworzenia stron internetowych przy użyciu gotowych, darmowych programów jak również tworzenia grafik przy użyciu programu graficznego. Wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymali certyfikaty.

Prezentacja otwórz

Zdjęcie 1  Zdjęcie 2  Zdjęcie 3 Zdjęcie 4

Aby odpowiednio kreować wizerunek marki lokalnej zaplanowano zakup sprzętu takiego jak aparat, statyw i obiektyw (jest konieczny z uwagi na wykonywanie odpowiednich jakościowo zdjęć, o dobrych parametrach, które obrazują prace nad marką lokalną, i które będą umieszczane zarówno na oficjalnych stronach partnerów projektu współpracy jak i na nowobudowanej stronie o marce lokalnej jak również na portalach społecznościowych, odpowiedniej jakości zdjęcia wpływają na budowę wizerunkową marek lokalnych i należy zadbać o odpowiednią ich jakość) a także rzutnik (ważny i konieczny z uwagi na  bardzo istotną rolę sposobu formy prezentacji prac nad budową marek lokalnych i zaangażowania odbiorców (lokalnych społeczności) w to, co będą chcieli przekazać partnerzy projektu  projektu współpracy . Warto zwracać uwagę na każdy detal i od początku budować wizerunek marki,  w profesjonalny sposób a także w profesjonalny sposób przedstawiać.

4. Z uwagi na tworzenie profesjonalnych materiałów informacyjnych w zakresie promocji marek lokalnych zaplanowano zakup programu graficznego CORELDRAW a także 2 dniowe, stacjonarne szkolenie z zakresu obsługi programu graficznego, zakup książki do obsługi programu, laptopa wraz z oprogramowaniem. Szkolenie ma odkryć tajniki edycji i tworzenia grafiki wektorowej z ukierunkowaniem do przygotowania grafiki, publikacji drukowanych, banerów, plakatów- w związku z pracami nad budową i wzmacnianiem marki lokalnej partnerów projektu współpracy a program graficzny a także laptop z oprogramowaniem mają umożliwić bieżącą pracę nad nowokreowanymi treściami informacyjnymi dotyczącymi marki lokalnej. Licznie współpracujące z partnerami współpracy NGOs a także lokalni artyści czy twórcy będą, mogli skorzystać z doradztwa w zakresie tworzenia wizualizacji, przy użyciu odpowiedniego programu graficznego.

Zarówno przedstawiciele NGOs czy też lokalni twórcy, artyści będą mogli przetestować program graficzny, jego zastosowanie, funkcjonalność i użyteczność w biurze partnerów projektu współpracy.

5. W projekcie współpracy  zaprojektowano i przygotowano 23 trasy biegowo-trekkingowo-rekreacyjne, po jednej trasie w każdej z partnerskich gmin partnerów projektu współpracy. Zaplanowane działanie jest niewątpliwie innowacyjne, w zakresie wprowadzenia nowego produktu turystycznego- w postaci wyżej wymienionych tras, które następnie zostaną ujęte na nowopowstałych mapach. Mapy będą dystrybuowane w biurach partnerskich gmin wśród mieszkańców i turystów a także w punktach informacji turystycznych czy gospodarstwach agroturystycznych. Stworzenie nowych tras niewątpliwie będzie kolejnym elementem wzmacniający pracę nad marką lokalną Stowarzyszenia PPJ i Stowarzyszenia- LGD „Żywiecki Raj”. 

Mapa Jura Trials otwórz

Mapa Beskidy Trials otwórz

6.Promocja unikatowych, nietuzinkowych smaków kuchni Północnej Jury i Żywieczczyzny poprzez wydanie książki kulinarnej w ilości 4000 sztuk, w postaci otwartej tj. segregatorowej, do której będzie można dokładać kolejne przepisy. Do zadania  zaaktywizowano lokalną społeczność, w tym organizacje pozarządowe, koła gospodyń wiejskich, poprzez upublicznienie informacji o przygotowywaniu książki kulinarnej dotyczącej lokalnych, tradycyjnych potraw,

Książka kulinarna segregator otwórz

Środki książki kulinarnej otwórz

7. Wydanie autorskiej gry w ilości 2000 sztuk, dzięki której dzieci i młodzież poprzez zabawę będzie miała możliwość zapoznania się z bogactwem zasobów przyrodniczych, historycznych, zasobem obszarów, które tworzą markę lokalną partnerów projektów współpracy. Wartość zdobywania wiedzy poprzez innowacyjną formę aktywnej zabawy, w postaci gry z dwustronną planszą na której z każdej strony planszy zostaną uwzględnione największe atrakcje partnerów projektu współpracy jest niezaprzeczalna. Nowopowstała, autorska gra wzmocni profesjonalnie budowany wizerunek marki lokalnej partnerów projektu współpracy. 

Gra plansza PPJ otwórz

Gra plansza ŻR otwórz

Gra wieko otwórz

Gra zdjęcie otwórz

8. W ramach wzmacniania współpracy z lokalnymi twórcami zadecydowano o realizacji zadania markowych, regionalnych koszyków atrakcji w skład, których będą wchodziły koszyki z łyka osikowego- 100 szt. (unikatowy lokalny produkt w skali światowej), jak również produkty z ceramiki lokalnych artystów i twórców ( oryginalne, nawiązujące do marek lokalnych partnerów projektu współpracy). Chcąc promować lokalną, artystyczną i niepowtarzalną twórczość partnerów projektu współpracy postanowiono stworzyć 100 szt. kompletów markowych, regionalnych koszyków promocji, które będą doskonałą promocją lokalnej, unikatowej twórczości, która ma niewątpliwy ogromny wpływ na wizerunek marki lokalnej. W koszykach z łyka osikowego znajdą się produkty lokalnych twórców i artystów: olsztyńskie anioły, produkty z ceramiki- filiżanki z talerzykami deserowymi, wisiory z logami marek.

Anioły otwórz otwórz 2

Koszyki z łyka osikowego otwórz

Tablice otwórz

Ceramika otwórz

9. W ramach promocji rozpoznawalności marek lokalnych partnerów projektu współpracy zaplanowano stworzenie 1 strony internetowej.  Celem opracowania graficznego strony internetowej jest promocja marki lokalnej Stowarzyszenia „Partnerstwa Północnej Jury” i Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Żywiecki Raj”. Na stronie głównej strony internetowej podział z uwzględnieniem wejścia na 2 moduły: marki lokalnej PPJ i  marki lokalnej Żywiecki Raj.  Na podstronach tych dwóch modułów ma się znaleźć co najmniej 5 modułów takich jak np. PROCEDURA CERTYFIKACJI LOKALNYCH PRODUKÓW I USŁUG, CERTYFIKOWANE PODMIOTY, BAZA LOKALNYCH TWÓRCÓW, ARTYSTÓW, RZEMIEŚLNIKÓW, SMAKI PÓŁNOCNEJ JURY/ŻYWIECKIEGO RAJU KOSZYK ATRAKCJI JURY/ŻYWIECKIEGO RAJU z możliwością dalszego dodawania kolejnych modułów. W każdym z wyżej wymienionych modułów możliwość dodawania zdjęć, krótkich filmów, krótkich opisów a także ikonografiki (graficznej wizualizacji informacji, danych i wiedzy). 

Strona marki www.koszykatrakcji.pl

10. Dodatkowo zaplanowano produkcję  krótkometrażowego (ok. 10-15 minut) filmu dotyczącego marek lokalnych Stowarzyszenia – Lokalna Grupa Działania „Żywiecki Raj” i Stowarzyszenie „PARTNERSTWO PÓŁNOCNEJ JURY” połączony z przygotowaniem z warsztatami autoprezentacji medialnej a także produkcja trzech, około 3 minutowych filmów promujących zasoby: Stowarzyszenia „Partnerstwo Północnej Jury”(1 film ok. 3 minutowy), Stowarzyszenia- Lokalna Grupa Działania „Żywiecki Raj”(1 film ok. 3 minutowy), jeden trzyminutowy film promujący marki lokalne obu LGD przestawiający w szybki i dynamiczny sposób w formie teledyskowej materiał, mający na celu zaciekawić odbiorcę i nakierować na dłuższy film.  

W dniach 14-15  października 2021r. zostały przeprowadzone warsztaty z autoprezentacji 

zdjęcie 1 zdjęcie 2 zdjęcie 3 zdjęcie 4

Film krótkometrażowy PPJ i ŻR otwórz

Film promujący PPJ otwórz

Film promujący ŻR otwórz

11. W ramach zintegrowanego, szerokiego informowania o projekcie współpracy i markach lokalnych partnerów projektu współpracy zaplanowano zakup 27 zdalnie zarządzanych systemów do wyświetlania treści na telewizorach wraz z niezbędnym sprzętem tj. odtwarzaczem, telewizorem i akcesoriami w tym uchwytem ściennym/ mobilnym stojakiem. Na zdalnych systemach będą wyświetlane filmy promocyjne, które zostaną opracowane w ramach projektu współpracy, jak również będzie możliwość zapoznania się ze stroną internetową promującą markę lokalną Stowarzyszenia PPJ i Stowarzyszenia - LGD "Żywiecki Raj". Zdalne systemy, w ramach promowania marki lokalnej jak również certyfikacji produktów lokalnych, będą umieszczone w partnerskich jednostkach/gminach parterów projektu współpracy. Mobilne odtwarzacze będą wykorzystywane do zintegrowanej, szerokiej promocji i informowania społeczności lokalnych a także turystów o markach lokalnych partnerów projektu współpracy.

Odtwarzacz zdjęcie otwórz

Wartość projektu 400 000 zł. Wkład Żywiecki Raj- 200 000 zł, PPJ- 200 000 zł.

Strona główna
RODO
dalej
Facebook
Dobre Praktyki Dobre Praktyki

Projekty realizowane na obszarze LGD Partnerstwo Północnej Jury

więcej
Publikacje
Czerwiec 2023
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
mapa serwisu kanały RSS polityka prywatności
Strona internetowa Stowarzyszenia Partnerstwo Północnej Jury została utworzona w ramach Programu Operacyjnego „ Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”, priorytet „Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich”, działanie „Pilotażowy Program Leader +” a następnie zaktualizowana w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie. Strona zaktualizowana przez Stowarzyszenie Partnerstwo Północnej Jury. Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4- LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Unia Leader Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi FAPA Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Partnerstwo Północnej Jury (PPJ) działa w ramach PROW. Pośredniczy w pozyskiwaniu środków unijnych, realizuje projekty unijne.