Logo: Unia Europejska

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Logo: PROW
Logo: Partnerstwo Północnej Jury
Partnerstwo Północnej Jury
Logo: Partnerstwo Północnej Jury

Oficjalna strona internetowa Partnerstwa Północnej Jury. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Gminy i Powiaty partnerskie

Za nami Walne Zebranie Członków

6 czerwca b.r. odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Partnerstwo Północnej Jury”. WZC poprowadził przewodniczący- Prezes Zarządu p. Jerzy Motłoch, który serdecznie powitał wszystkich członków i gości zebrania, w  malowniczo położonej restauracji Wichrowe Wzgórza w Zawadzie, gmina Mstów. Uczestników zebrania powitał także wójt Gminy Mstów- p. Tomasz Gęsiarz, włodarz partnerskiej gminy, na terenie której odbyło się zebranie.

Podczas zebrania została dokonana pozytywna ocena pracy Zarządu za 2023r. poprzez jednogłośne przyjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu za 2023r. a także udzielenia mu absolutorium.

Również jednogłośne Walne Zebranie Członków przyjęło uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego jak również przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za 2023r.

W związku ze złożoną rezygnacją w pracach Zarządu Stowarzyszenia PPJ przez p. Adama Zaczkowskiego podczas Zebrania został uzupełniony skład Zarządu w osobie p. Anny Podsiadlik, której kandydatura została jednogłośnie przegłosowana. Przewodniczący Zebrania serdecznie podziękował p. Adamowi za wytężoną, długoletnią i efektywną współpracę na rzecz Stowarzyszenia i jednocześnie wyraził nadzieję i przekonanie, że Zarząd w uzupełnionym składzie będzie w życzliwej i przyjaznej atmosferze profesjonalnie i  skutecznie kontynuował pracę na rzecz zrównoważonego rozwoju Stowarzyszenia PPJ.

W trakcie Walnego Zebrania Członków- Przewodniczący Zebrania- Jerzy Motłoch podziękował za  współpracę 3 członkom Rady Stowarzyszenia PPJ, którzy zrezygnowali z prac w tym organie, a byli to: Joanna Jarosz, Ewa Siurda, Jan Jeleń. Jednocześnie WZC dokonało uzupełnienia składu Rady poprzez wybór następujących osób do pracy w tym organie: Agnieszka Cieniuch, Małgorzata Miedzińska, Andrzej Jakóbczak. Przewodniczący serdecznie podziękował  członkom i członkiniom rezygnującym z prac w Radzie za ich merytoryczną pracę, zaangażowanie  w ocenę i wybór projektów do dofinansowania i jednocześnie nowo wybranym radnym życzył sił, efektywności i stawienia czoła wyzwaniom, które niesie ze sobą nowa perspektywa finansowa 2023-2027.

Ważnym punktem obrad Walnego Zebrania Członków było zaprezentowanie zmian w statucie Stowarzyszenia, czego również dokonał Przewodniczący Zebrania. Podkreślił, że zmiany są efektem wdrażania nowej perspektywy PROW 2023-2027 i dostosowania obecnego Statutu do aktualnie brzmiących przepisów prawa krajowego i europejskiego. Zmiany w statucie zostały również przez Walne Zebranie Członków przegłosowane jednomyślnie.

W tym miejscu, raz jeszcze ustępującym członkom organów Stowarzyszenia PPJ, tj. Zarządu i Rady- składamy serdeczne podziękowania za doskonałą, trudną pracę na rzecz Stowarzyszenia, poświęcony czas i serce dla spraw Stowarzyszenia, zaangażowanie, pasję i oddanie.

Mamy nadzieję, że uzupełniony skład Zarządu i Rady, będzie kontynuował doskonałą współpracę i działania na rzecz dobra naszego Stowarzyszenia!

Autor:  jura-ppj.pl
07
CZE
2024
68
razy
czytano

13/1016

 • Zdjęcie: Gmina Koziegłowy - Zabytkowy Kościół

  Gmina Koziegłowy - Zabytkowy Kościół

 • Zdjęcie: Gmina Przyrów - Kościół Św. Mikołaja

  Gmina Przyrów - Kościół Św. Mikołaja

 • Zdjęcie: Gmina Janów - Pustynia Siedlecka

  Gmina Janów - Pustynia Siedlecka

 • Zdjęcie: Gmina Żarki - Kuesta Jurajska

  Gmina Żarki - Kuesta Jurajska

 • Zdjęcie: Gmina Olsztyn - Ruiny Zamku

  Gmina Olsztyn - Ruiny Zamku

 • Zdjęcie: Gmina Niegowa - Skały Mirów

  Gmina Niegowa - Skały Mirów

 • Zdjęcie: Gmina Mstów - Kajaki Warta

  Gmina Mstów - Kajaki Warta

 • Zdjęcie: Gmina Lelów - Panorama

  Gmina Lelów - Panorama

 • Zdjęcie: Gmina Janów - Brama Twardowskiego

  Gmina Janów - Brama Twardowskiego

Atrakcje w Gminach i Powiatach

Co mówią o nas

Zobacz co mówią o nas inni

 • 05.09.2023

  Leonard Jagoda - Pasjonat lokalnej historii Gminy i Miasta Koziegłowy

  Partnerstwo Północnej Jury w dziedzinie promocji czy pomocy wykonuje pożyteczną rolę która przekłada się na konkretne rezultaty.

  jura-ppj.pl
 • 05.09.2023

  Mirosław Skrzypczyk - Prezes Lelowskiego Towarzystwa Historyczno-Kulturalnego

  Znakomita współpraca, od lat współpracujemy z Partnerstwem Północnej Jury, wykonując różnego rodzaju działania, projekty - mamy oparcie w przyjaciołach z Partnerstwa Północnej Jury.

  jura-ppj.pl
 • 05.09.2023

  Krzysztof Molenda - Wójt Gminy Lelów

  Dzięki Partnerstwu Północnej Jury możemy aplikować o różnego rodzaju środki, m.in. na zrealizowaną już rozbudowę siłowni zewnętrznej jak i innych obiektów czy placów zabaw na terenie Gminy Lelów.

  jura-ppj.pl
 • 05.09.2023

  Adam Zaczkowski - Wiceprezes Stowarzyszenia Marina Poraj

  Bardzo ścisła i bardzo owocna współpraca, bardzo dużo współnych inicjatyw, projektów - turystycznych w dużej mierze ale nie tylko, również oferty skierowanej dla seniorów i mieszkańców. Bardzo dużo inicjatyw i szeroka współpraca.

  jura-ppj.pl
 • 29.08.2023

  Henryk Srokosz - Kierownik Schroniska w Siedlcu

  Partnerstwo Północnej Jury to lokalna grupa działania która zrzesza 9 gmin z terenu półpnocnej Jury - pracują na rzecz lokalnej społeczności gdzie jest realizowane wiele projektów które wspomagają w życiu poszczególne miejscowości.

  jura-ppj.pl
 • 29.08.2023

  Robert Nowak - Wójt Gminy Przyrów

  Miałem przyjemność zakładać tą organizację. Nasz rozwój stale stymuluje i pomaga.

  jura-ppj.pl
 • 29.08.2023

  Małgorzata Grabowska - Zastępca Wójta Gminy Mstów

  Współpraca z Partnerstwem Północnej Jury układa nam się bardzo dobrze. Współpracujemy od wielu lat.

  jura-ppj.pl
 • 29.08.2023

  Katarzyna Kaźmierczak - Wójt Gminy Poraj

  Partnerstwo Północnej Jury nas integruje, wszystkie gminy i powiaty które włączyły się w działalność partnerstwa.

  jura-ppj.pl
 • 29.08.2023

  Paulina Kępska - Wiceprezes Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Gminy Lelów

  Współpracujemy, piszemy wnioski, realizujemy wnioski - dobrze nam się współpracuje.

  jura-ppj.pl

Partnerstwo Północnej Jury

www.jura-ppj.pl

Północna Jura to nie tylko niezwykle urokliwa kraina, to także miejsce, w którym miłośnicy historii spotkać się mogą z pasjonatami sportów wyczynowych i aktywnego spędzania wolnego czasu w otoczeniu jurajskiej przyrody. Na spragnionych ciszy, spokoju i relaksu na łonie przyrody czekają gospodarstwa agroturystyczne położone w urokliwych zakątkach Jury. Miłośnicy aktywnego spędzania wolnego czasu również znajdą tutaj coś dla siebie: spływy kajakowe i pontonowe, wspinaczka skałkowa, speleologia, turystyka piesza, rowerowa i konna, czy dostarczające sporą dawkę adrenaliny sporty ekstremalne. Stowarzyszenie „Partnerstwo Północnej Jury" od lat zabiega o harmonijny rozwój naszego regionu, łącząc w swoich działaniach troskę o rozwój ekonomiczny, dziedzictwo kulturowe i ochronę środowiska naszej pięknej i aktywnej Północnej Jury.

Gmina Mstów
Gmina Przyrów
Gmina Lelów
Gmina Janów
Logo: Partnerstwo Północnej Jury
PPJ
Gmina Olsztyn
Gmina Poraj
Gmina Żarki
Gmina Niegowa
Gmina i Miasto Koziegłowy

PPJ w liczbach

 • mln zł
  Kwota pozyskana przez LGD na rozwój obszaru
 • Nowych miejsc pracy
 • Zrealizowanych projektów przez beneficjentów

Czy wiesz, że...

Ciekawe informacje o działalności Stowarzyszenia PPJ

Newsletter

Zarejestruj się w naszym newsletterze, aby otrzymywać informacje o aktualnej ofercie i wydarzeniach.

Zgody obowiązkowe do zaznaczenia

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Wyszukiwarka

Komunikat
Twoja przeglądarka internetowa lub system operacyjny, nie wspierają lektora.
Newsletter
Formularz kontaktowy
Logo: Partnerstwo Północnej Jury
Partnerstwo Północnej Jury