"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Strona główna
Statystyki RSS
poniedziałek, 27 czerwca 2022 r.
imieniny obchodzą: Cyprian, Władysław
WSPARCIE PRZYGOTOWAWCZE PROW 2014-2020
więcej
WSPARCIE PRZYGOTOWAWCZE PROW 2021-2027
więcej
EKOLC Questy
ZONAR
  „WIELKIE GRANIE I ODKRYWANIE- ZASOBY OBSZARU NASZYM ATRYBUTEM ROZWOJU” ZONAR W kwietniu 2017r. trzy sąsiadujące ze sobą Lokalne Grupy Działania, tj. "Bractwo Kuźnic", ...
więcej
ODDO
 W ramach realizacji projektu współpracy " Od dziedzictwa do bogactwa"  na potrzeby promocji projetu jako pierwsze zrealizowano zadanie polegające na opracowaniu loga projektu (logo ...
więcej
MARKA
Projekt współpracy pt.: "Magiczny, regionalny koszyk atrakcji", akronim MARKA jest realizowany w partnerstwie ze Stowarzyszeniem- Lokalna Grupa Działania "Żywiecki Raj". Wniosek o ...
więcej

Jurajscy Liderzy- II Schemat Pilotażu Programu Leader

Strona główna » Projekty działania » Jurajscy Liderzy- II Schemat Pilotażu Programu Leader

wielkość tekstu:A | A | A

Stowarzyszenie Partnerstwo Północnej Jury (PPJ) posiada bogate doświadczenie związane z realizacją II Schematu Programu Pilotażowego Programu Leader+, w ramach którego  z sukcesem wdrożono założenia  Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich dla obszaru PPJ (ZSROW). W okresie niespełna roku, wdrożono pomyślnie 21 bardzo ciekawych projektów. Wśród nich warto wymienić inicjatywy dotyczące pobudzania lokalnej przedsiębiorczości, współpracy środowisk gospodarczych, pobudzania rynku lokalnych produktów oraz rozwinięcia innowacyjnych form sprzedaży (kupiecki sąsiek w żareckiej stodole). Ważne okazały się projekty adresowane do młodego pokolenia, dzięki którym dzieci i młodzież mieli okazję poznać walory północnej Jury, jej tradycje i obyczaje. Projekty związane z promocją obszaru oraz turystyką wpłynęły na zwiększenie atrakcyjności obszaru, a także na poprawę współpracy osób, firm, instytucji zaangażowanych w rozwój turystyki. Przperowadzono także szkolenia oraz zoorganizowano wyjazdy studyjne, które wpłynęły na podniesienie kompetencji członków LGD. Badania związane z bogactwem zasobów przyrodniczych zaowocowały lepszą i lepiej uporządkowaną wiedzą na temat walorów naturalnych. Wydano publikacje o tematyce przyrodniczej, historycznej, turystycznej, kulturalnej, krajoznawczej.

Poniżej krótki opis każdego z 21 zrealizowanych projektów:

1. Jura pod lupą - Stowarzyszenie współpracując z Zespołem Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego przygotowało, niezwykle potrzebną i ważną inwentaryzację walorów przyrodniczych, kulturalnych i etnograficznych oszaru. PPJ zlecił PTTK w Częstochowie opracowanie koncepcji budowy ścieżek dydaktycznych oraz łączenia szlaków, w tym Szlaku Maryjnego- Międzynarodowej Trasy Pielgrzymkowej Mariazell (Austria)- Częstochowa (Polska), który na odcinku przebiegającym przez obszar LGD oznakowano.

2. Z Jurą za pan brat- ideą tego projektu było jak najszersze rozpropagowanie informacji o ciekawych imprezach, bazie noclegowo-gastronomicznej i innych obiektach wartych odwiedzenia lub przydatnych turyście. Efektem było wydanie, w nakładzie 9 tys. szt., broszury informacyjno-promocyjnej z kalendarzem imprez, która cieszyła się wielką popularnością.

3. Jurajskie skarby- w tym projekcie PPJ współorganizował 9 dużych imprez promocyjno-kulturalnych, w centralnych miejscowościach poszczególnych gmin: Żarki – „Żegnaj Lato Na Rok”, Lelów – „V Święto Ciulimu i Czulentu”, Złoty Potok – „IX Jurajskie Lato Filmowe”, Niegowa – „Powitanie Lata”, Poraj – „Folkloriada Jurajska”, Mstów – „Dni Mstowa”, Koziegłowy – „V Koziegłowskie Spotkania Folklorystyczne”, Przyrów - „Uroczyste Otwarcie Płyty Rynku”, Olsztyn - XII Marszobieg „Na Jurajskim Szlaku”.

4. Jurajski raj - w tym działaniu postawiono na promocję obszaru za pośrednictwem, bardzo dobrze przygotowanej mapy turystycznej w skali 1:45000, obejmującej obszar PPJ; za pośrednictwem albumu fotograficznego prezentującego piękno obszaru północnej Jury oraz poprzez książkę „Baśnie i Legendy Północnej Jury”, w której znalazły się, wyłonione w drodze konkursów, prace literackie i plastyczne dzieci ze szkół obszaru PPJ. Wszystkie wydawnictwa cieszyły się wielką popularnością i mimo że nakład został dawno wyczerpany, wciąż wiele osób o nie pyta.

5. Jura w paluszku - jako że dzieci ze stowarzyszonych gmin nie zawsze znały walory przyrodnicze, krajobrazowe i historyczne północnej Jury, w tym projekcie, zorganizowano dla nich 9 wycieczek. W wyjazdach uczestniczyło łącznie 999 uczniów szkół obszaru PPJ, a poszczególne grupy wyjeżdżały zawsze poza swój teren, aby zobaczyć coś ciekawego w innej gminie PPJ, dotychczas im nieznanej.

6. Jurajskie Bractwo Rycerskie - podczas 10 warsztatów, w których uczestniczyła setka dzieci i młodzieży lokalne bractwa rycerskie z Żarek i Pabianic snuły opowieści o historii Polski i regionu przeplatając je prezentowaniem sztuki fechtunku, oraz uzbrojenia i ubiorów średniowiecznych rycerzy.

7. Jurajska szkoła gościnności - w związku z dużym zainteresowaniem agroturystyką jako formą dodatkowej działalności, zorganizowano dwa kursy w których łącznie uczestniczyło 90 osób zainteresowanych podjęciem tego typu działalności.

8. Jurajska firma - we współpracy z firmą LM Konsulting, opracowano „Koncepcję systemu wsparcia rozwoju przedsiębiorczości na obszarze funkcjonowania Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo Północnej Jury”. Jest to kolejny dokument planistyczny ułatwiający członkom stowarzyszenia podejmowanie decyzji określających dalsze kierunki działań PPJ.

9. Jurajska turystyka - z inicjatywy naszego Stowarzyszenia, Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im W. Korfantego w Katowicach wykonała badania ruchu turystycznego na obszarze partnerstwa. Badania przeprowadzono w trakcie sezonu turystycznego latem 2007 r., a opracowanie wyników badań zakończono w listopadzie 2007 r. Dzięki profesjonalnemu opracowaniu PPJ otrzymało rzetelne dane o ruchu turystycznym, bardzo przydatne przy planowaniu kolejnych przedsięwzięć

10. Kroniki jurajskie - to tytuł powstałego we współpracy z TVP Katowice cyklu 6 programów telewizyjnych, które potem stacja emitowała. Audycje poświęcono historii, turystyce, produktom regionalnym oraz prezentacji ciekawych ludzi z terenu Stowarzyszenia. Członkowie PPJ aktywnie uczestniczyli w tworzeniu poszczególnych odcinków programu, często jako główni bohaterowie prezentacji filmowej.

11. Targowa jura - w tym projekcie wydano osiem ulotek promocyjnych, o bardzo różnorodnej tematyce, często dotychczas nieporuszanej. Opublikowano następujące tytuły: „Aktywny Wypoczynek: Turystyka Rowerowa”; „Zabytki Architektury Sakralnej Północnej Jury” (część I i II); „Cmentarze Pierwszowojenne Jury Północnej”; „Fortyfikacje Wału Wschodniego z 1944 r. na terenie Północnej Jury”; „Jurajskie Skamieniałości”; „Ścieżki Dydaktyczne Północnej Jury”; „Judaika – Obszar Partnerstwa Północnej Jury”. Ulotki były rozprowadzane między innymi na targach turystycznych w Katowicach i Warszawie, gdzie Stowarzyszenie miało swoje stoiska, cieszące się wielką popularnością.

12. Jurajska marka - na terenie Targowiska Miejskiego w Żarkach zorganizowano „Jurajskie Targi Przedsiębiorczości”, w których udział wzięło ponad czterdziestu przedsiębiorców z wszystkich gmin partnerstwa, prezentując swoje produkty.

13. Jurajski biznes - aby poprawić skuteczność lokalnego biznesu zorganizowano dla ponad 100 osób, spotkania szkoleniowo-doradcze, poświęcone wsparciu mikroprzedsiębiorców (PROW , PO KL ) oraz przygotowaniu i realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE.

14. Jurajska kuźnia umiejętności - zorganizowano w każdej z gmin obszaru PPJ warsztaty, które miały na celu nauczenie uczestników nowych, często nietypowych lub zanikających umiejętności. Podczas warsztatów zajmowano się następującymi działaniami: Janów - warsztaty folklorystyczne; Koziegłowy - warsztaty rękodzielnicze i doskonalenia zawodowego; Lelów - warsztaty ceramiki; Mstów – warsztaty rękodzieła artystycznego; Niegowa – szkolenie komputerowe; Olsztyn – szkolenie z podstaw korzystania z internetu i komputera,warsztaty wykonywania stroików okolicznościowych oraz dekoracji stołu i kulinariów; Poraj – plener malarsko – rzeźbiarski; Przyrów – warsztaty plastyczno – fotograficzne; Żarki – szkolenie z podstaw korzystania z internetu i komputera, warsztaty wykonywania stroików okolicznościowych, warsztaty malarskie.

15. Jurajski śpiewnik - to kolejne wydawnictwo promujące obszar – tym razem za pośrednictwem 35 piosenek o Jurze opublikowanych wraz z zapisem nutowym w nakładzie 3 tys. szt.

16. Pod jurajskim niebem - odbyło się 18 imprez plenerowych, współorganizowanych przez Stowarzyszenie. Ideą projektu było zrobienie imprez w mniejszych miejscowościach obszaru PPJ: ”Jurajska Majówka” – Bystrzanowice, ”Pustynny Piknik” – Siedlec, ”III Rajd Harcerski” – Koziegłówki, ”Powitanie Lata” – Siedlec Duży, ”Noc Świętojańska” – Biała Wielka, ”Obchody 144 Rocznicy Bitwy pod Mełchowem” – Mełchów, „Muzyka łagodzi obyczaje – rodzinne muzykowanie” – Mstów, „Pożegnanie Lata” – Mstów, Festyn Rolniczy – Niegowa, „Przegląd Kapel Weselnych” – Niegowa, „I Majowy Festyn Rodzinny” – Zrębice, „VIII Festyn Ludowy” – Skrajnica, „I Festiwalu Piosenek J. Gniatkowskiego – Poraj, ”Festiwal kapel Biesiadnych – Poraj, ”Dożynki Gminne” – Przyrów, „Z daleka i bliska” – Przyrów, „Piknik Rodzinny” – Przybynów, „Piknik Rodzinny” – Jaroszów.

17. Moja mała Jura - adresatem projektu były dzieci i młodzież z obszaru PPJ dla których zorganizowano „Warsztaty Młodego Artysty” oraz rozgrywki piłkarskie. Dzieci uczestniczące w warsztatach uczyły się następujących umiejętności: Janów – warsztaty rękodzieła artystycznego; Koziegłowy – warsztaty folklorystyczne; Lelów – warsztaty ceramiki, papierowej wikliny i techniki decocupage; Mstów – warsztaty artystyczne - rzeźba, linoryt, rysunek, malarstwo plenerowe; Niegowa – warsztaty malarsko fotograficzne; Olsztyn – warsztaty ceramiczne oraz nauka tworzenia kwiatów z bibuły; Poraj – warsztaty malarskie i ceramiczne; Przyrów – warsztaty malarsko plastyczne; Żarki – plener plastyczny. Rozgrywki piłkarskie pomiędzy szkołami z terenu działania stowarzyszenia odbyły się na stadionie w Niegowie. Łącznie w turnieju uczestniczyło 50 zespołów z pośród których została wyłoniona najlepsza drużyna.

18. Jurajski Leader - wykonano nową szatę graficzną strony internetowej PPJ (www.jura-ppj.pl), dzięki czemu poprawiła się estetyka i funkcjonalność witryny

19. Jura w działaniu - w tym projekcie PPJ zaprezentowało się na Poznańskich Targach Turystycznych „Buy Poland” oraz zakupiło powierzchnię reklamową w przygotowanym przez Związek Gmin Jurajskich przewodniku turystycznym po Jurze Krakowsko – Częstochowskiej.

20. Partnerska jura - w celu wymiany doświadczeń z innymi LGD zorganizowano seminarium w Koniakowie w Beskidzie Żywieckim. Podczas wyjazdu odbyły się spotkania z Fundacją „Partnerstwo Dorzecza Kocierzanki i Koszarawy” z Gilowic oraz ze słowackim LAG-iem „Združenie obci pre rozvoju mikroregionu Horehron” z Polomki. Rozmowy zaowocowały nawiązaniem współpracy, co potwierdzono pisemnymi deklaracjami.

21. Jura ucząca się - aby podnieść kwalifikację osób zaangażowanych w działalność LGD przeprowadzono 6 szkoleń, które odbyły się w Brzezinach, Olsztynie, Niegowie, Przyrowie, Olsztynie i Poraju.

 

Ogółem na II Schemat zaplanowano 750 000,00 zł a wykonano 750 020,34 zł. Fundusze na realizację projektów pochodziły z premii i płatności od FAPA, z pożyczek od każdej gmin z obszaru, od Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach, oraz z preferencyjnego kredytu uzyskanego w Jurajskim Banku Spółdzielczym w NIegowie.

Realizacja I i II Schematu Pilotażowego Programu Leader + to ogromny sukces Stowarzyszenia. Partnerstwo stało się organizacją znaną i pozytywnie kojarzoną z działaniami na rzecz mieszkańców obszaru. Część działań zrealizowanych przez PPJ rozbudziło oddolne inicjatywy, co zaowocowało kontynuacją imprez, spotkań i warsztatów.

Poniżej w załącznikach prezentujemy rozliczenia poszczególnych 3 etapów.


Jura w Paluszku - Lelów 2007

zdjęć w galerii: 14
przejdź do galerii

Jura w paluszku - Żarki 2007

zdjęć w galerii: 14
przejdź do galerii

Jura w paluszku - Olsztyn 19.09.2007

zdjęć w galerii: 15
przejdź do galerii

Jura w paluszku - Przyrów 24-25.09.2007

zdjęć w galerii: 13
przejdź do galerii

Jura w Paluszku- Janów 2007

zdjęć w galerii: 6
przejdź do galerii

Jura w Paluszku- Mstów 2007

zdjęć w galerii: 7
przejdź do galerii

Jura w Paluszku- Niegowa 2007

zdjęć w galerii: 7
przejdź do galerii

Jura w Paluszku- Poraj 2007

zdjęć w galerii: 10
przejdź do galerii

Jurajska Kuźnia Umiejętności- Lelów 2007

zdjęć w galerii: 7
przejdź do galerii

Jurajska Kuźnia Umiejętności- Mstów 2007

zdjęć w galerii: 7
przejdź do galerii

Jurajska Kuźnia Umiejętności- Niegowa 2007

zdjęć w galerii: 9
przejdź do galerii

Jurajska Kuźnia Umiejętności- Olsztyn 2007

zdjęć w galerii: 4
przejdź do galerii

Jurajska Kuźnia Umiejętności- Poraj 2007

zdjęć w galerii: 6
przejdź do galerii

Jurajska marka 2007

zdjęć w galerii: 7
przejdź do galerii

Jurajskie Bractwo- Drużyna Żelaznego Wilka 2007

zdjęć w galerii: 7
przejdź do galerii

Jurajskie Bractwo- Rycerska Drużyna Żarki 2007

zdjęć w galerii: 10
przejdź do galerii

Jurajskie Skarby- 9 Lato Filmowe Janów 2007

zdjęć w galerii: 6
przejdź do galerii

Jurajskie Skarby- Dni Mstowa 2007

zdjęć w galerii: 3
przejdź do galerii

Jurajskie Skarby- Folkloriada w Poraju 2007

zdjęć w galerii: 5
przejdź do galerii

Jurajskie Skarby- Święto Ciulimu w Lelowie 2007

zdjęć w galerii: 6
przejdź do galerii

Jurajskie Skarby- Zakończenie Lata w Żarkach 2007

zdjęć w galerii: 4
przejdź do galerii

Moja Mała Jura- Lelów 2007

zdjęć w galerii: 7
przejdź do galerii

Moja Mała Jura- Mstów-2007

zdjęć w galerii: 7
przejdź do galerii

Moja Mała Jura- Olsztyn-2007

zdjęć w galerii: 18
przejdź do galerii

Moja Mała Jura-Poraj-2007

zdjęć w galerii: 25
przejdź do galerii

Partnerska Jura- 2007

zdjęć w galerii: 4
przejdź do galerii

Pod Jurajskim Niebem- Janów-2007

zdjęć w galerii: 8
przejdź do galerii

Pod Jurajskim Niebem- Lelów-2007

zdjęć w galerii: 7
przejdź do galerii

Pod Jurajskim Niebem- Mstów-2007

zdjęć w galerii: 10
przejdź do galerii

Pod Jurajskim Niebem- Niegowa-2007

zdjęć w galerii: 13
przejdź do galerii

Pod Jurajskim Niebem- Poraj-2007

zdjęć w galerii: 10
przejdź do galerii

Pod Jurajskim Niebem-Przyrów-2007

zdjęć w galerii: 12
przejdź do galerii
Strona główna Drukuj dokument
RODO
dalej
Facebook
Dobre Praktyki Dobre Praktyki

Projekty realizowane na obszarze LGD Partnerstwo Północnej Jury

więcej
Publikacje
Czerwiec 2022
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
mapa serwisu kanały RSS polityka prywatności
Strona internetowa Stowarzyszenia Partnerstwo Północnej Jury została utworzona w ramach Programu Operacyjnego „ Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”, priorytet „Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich”, działanie „Pilotażowy Program Leader +” a następnie zaktualizowana w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie. Strona zaktualizowana przez Stowarzyszenie Partnerstwo Północnej Jury. Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4- LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Unia Leader Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi FAPA Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Partnerstwo Północnej Jury (PPJ) działa w ramach PROW. Pośredniczy w pozyskiwaniu środków unijnych, realizuje projekty unijne.