"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Strona główna
Statystyki RSS
niedziela, 20 września 2020 r.
imieniny obchodzą: Faustyna, Renata
RODO
więcej
WSPARCIE PRZYGOTOWAWCZE PROW 2014-2020
więcej
EKOLC Questy
ZONAR
  „WIELKIE GRANIE I ODKRYWANIE- ZASOBY OBSZARU NASZYM ATRYBUTEM ROZWOJU” ZONAR W kwietniu 2017r. trzy sąsiadujące ze sobą Lokalne Grupy Działania, tj. "Bractwo Kuźnic", ...
więcej
ODDO
 W ramach realizacji projektu współpracy " Od dziedzictwa do bogactwa"  na potrzeby promocji projetu jako pierwsze zrealizowano zadanie polegające na opracowaniu loga projektu (logo ...
więcej
Wrzesień 2020
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

II pół. 2019 Podejmowanie działalności gospodarczej

Strona główna » Konkursy, wyniki » PROW 2014-2020 » KONKURSY 2019 » II pół. 2019 Podejmowanie działalności gospodarczej

wielkość tekstu:A | A | A

 Stowarzyszenie "Partnerstwo Północnej Jury" ogłasza

konkurs nr 1/2019/PD

w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

na przedsięwzięcie 1.1.1

ZAKŁADANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

opisane w Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność

Stowarzyszenia "Partnerstwo Północnej Jury" na lata 2014-2020 (LSR)

Termin składania wniosków- 23 lipca 2019r.- 5 sierpień 2019r.

Miejsce i tryb składania wniosków:

Biuro Stowarzyszenia "Partnerstwo Północnej Jury"

ul. Szkolna 2, 42-253 Janów

od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-14:00, w dni robocze

O terminie złożenia wniosku decyduje data i godzina wpływu do biura Stowarzyszenia "Partnerstwo Północnej Jury".

Wniosek wraz z załacznikami należy składać na odpowiednich formularzach w 2 egzemplarzach w wersji papierowej ( każdy egzemplarz wniosku powinien być trwale spięty i umieszczony w oddzielnym skoroszycie lub segregatorze) oraz w 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej na płycie CD, przy czym wersja elektroniczna winna zawierać formularz wniosku o przyznanie pomocy i skany wszystkich załączników.

Nie przewiduje się możliwości składania wniosku o przyznanie pomocy przy użyciu generatora wniosku. Wniosek należy składać bezpośrednio ( osobiście albo przez pełnomocnika) w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.    

Limit dostępnych środków: 600 000,00 zł

Forma wsparcia: premia- 60 000,00 zł

1. Pełna treść ogłoszenia otwórz

2. Załącznik nr 1 do obowiązujących wytycznych MRiRW 6/4/2017 Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane go osiągnięcia wskaźniki otwórz

3. Formularz wniosku o przyznanie pomocy wraz z instrukcją. Biznesplan wraz z informacją pomocniczą, formularz umowy o udzielenie wsparcia wraz z załącznikami, formularz wniosku o płatność wraz z instrukcją dostępne są na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa otwórz ( Patrz część II Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej)

4. Oświadczenie wnioskodawcy o zgodności wersji papierowej wniosku z załacznikami z wersją elektroniczną nagraną na płycie CD- OBLIGATORYJNIE- otwórz

5. Oświadczenie wnioskodawcy o zatrudnieniu osoby/osób z grupy defaworyzowanej, jeżeli dotyczy otwórz

6. Oświadczenie wnioskodawcy, że jest osobą z grupy defaworyzowanej, jeżeli dotyczy otwórz

7. Klauzule RODO:

a) Klauzule- dotyczące przetwarzania danych osobowych otwórz

b) Klauzule- do karty wkładu rzeczowego otwórz

c) Klauzule- do listy obecności otwórz

8. Procedura oceny i wyboru operacji konkursowych i własnych jest dostępna w panelu dla wnioskodawcy na stronie www.jura-ppj.pl otwórz

9. Kryteria oceny i wyboru operacji konkursowych i własnych są dostępne w panelu dla wnioskodawcy na stronie www.jura-ppj.pl otwórz

10. Strategia Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność otwórz

 

 

 

Strona główna Drukuj dokument
mapa serwisu kanały RSS polityka prywatności
Strona internetowa Stowarzyszenia Partnerstwo Północnej Jury została utworzona w ramach Programu Operacyjnego „ Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”, priorytet „Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich”, działanie „Pilotażowy Program Leader +” a następnie zaktualizowana w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie. Strona zaktualizowana przez Stowarzyszenie Partnerstwo Północnej Jury. Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4- LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Unia Leader Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi FAPA Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Partnerstwo Północnej Jury (PPJ) działa w ramach PROW. Pośredniczy w pozyskiwaniu środków unijnych, realizuje projekty unijne.