"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Strona główna
Statystyki RSS
piątek, 3 kwietnia 2020 r.
imieniny obchodzą: Ryszarda, Jakuba
RODO
więcej
WSPARCIE PRZYGOTOWAWCZE PROW 2014-2020
więcej
EKOLC Questy
ZONAR
  „WIELKIE GRANIE I ODKRYWANIE- ZASOBY OBSZARU NASZYM ATRYBUTEM ROZWOJU” ZONAR W kwietniu 2017r. trzy sąsiadujące ze sobą Lokalne Grupy Działania, tj. "Bractwo Kuźnic", ...
więcej
ODDO
 W ramach realizacji projektu współpracy " Od dziedzictwa do bogactwa"  na potrzeby promocji projetu jako pierwsze zrealizowano zadanie polegające na opracowaniu loga projektu (logo ...
więcej
Kwiecień 2020
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

I pół. 2020 Podejmowanie działalności gospodarczej

Strona główna » Konkursy, wyniki » PROW 2014-2020 » KONKURSY 2020 » I pół. 2020 Podejmowanie działalności gospodarczej

wielkość tekstu:A | A | A

 STOWARZYSZENIE „PARTNERSTWO PÓŁNOCNEJ JURY”

ogłasza

KONKURS nr 1/2020/PD

w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020   

na przedsięwzięcie 1.1.1   

ZAKŁADANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 

opisane w Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

Stowarzyszenia „Partnerstwo Północnej Jury” na lata 2014-2020 (LSR)

 

Termin składania wniosków: 18 luty 2020r. – 5 marca 2020r.

Miejsce i tryb składania wniosków:

Biuro Stowarzyszenia „Partnerstwo Północnej Jury"                                                                 

ul. Szkolna 2, 42-253 Janów                                                                                                      

od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 14.00, w dni robocze

O terminie złożenia wniosku decyduje data i godzina wpływu do biura Stowarzyszenia „Partnerstwo Północnej Jury”.

Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w 2 egzemplarzach w wersji papierowej (każdy egzemplarz wniosku powinien być trwale spięty i umieszczony w oddzielnym skoroszycie lub segregatorze).                         

Nie przewiduje się możliwości składania wniosku o przyznanie pomocy przy użyciu generatora wniosku.                                                                                                              

Wnioski należy składać bezpośrednio (osobiście albo przez pełnomocnika) w miejscu  i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

Limit dostępnych środków w konkursie: 180 000,00zł

Forma wsparcia: premia- 60 000,00 zł. 

1. Pełna treść ogłoszenia otwórz

2. Załącznik nr 1 do obowiązujących wytycznych MRiRW 6/4/2017 Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki otwórz

3. Formularz wniosku o przyznanie pomocy wraz z instrukcją. Biznesplan wraz z informacją pomocniczą, formularz umowy o udzielenie wsparcia wraz z załącznikami, formularz wniosku o płatność wraz z instrukcją dostępne są na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa otwórz (Patrz część II Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej)

4. Oświadczenie wnioskodawcy o zatrudnieniu osoby/osób z grupy defaworyzowanej, jeżeli dotyczy otwórz

5. Oświadczenie wnioskodawcy, że jest osobą z grupy defaworyzowanej, jeżeli dotyczy otwórz

6. Klauzule RODO:

a) Klauzule- dotyczące przetwarzania danych osobowych- otwórz

b) Klauzule- do karty wkładu rzeczowego- otwórz

c) Klauzule- do listy obecności- otwórz

7. Procedura oceny i wyboru operacji konkursowych i własnych jest dostępna w panelu dla wnioskodawcy na stronie www.jura-ppj.pl otwórz

8. Kryteria oceny i wyboru operacji konkursowych i własnych są dostępne w panelu dla wnioskdoawcy na stronie www.jura-ppj.pl otwórz

9. Strategia Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność otwórz

Strona główna Drukuj dokument
mapa serwisu kanały RSS polityka prywatności
Strona internetowa Stowarzyszenia Partnerstwo Północnej Jury została utworzona w ramach Programu Operacyjnego „ Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”, priorytet „Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich”, działanie „Pilotażowy Program Leader +” a następnie zaktualizowana w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie. Strona zaktualizowana przez Stowarzyszenie Partnerstwo Północnej Jury. Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4- LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Unia Leader Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi FAPA Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Partnerstwo Północnej Jury (PPJ) działa w ramach PROW. Pośredniczy w pozyskiwaniu środków unijnych, realizuje projekty unijne.