"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Strona główna
Statystyki RSS
środa, 27 maja 2020 r.
imieniny obchodzą: Amanda, Julian
RODO
więcej
WSPARCIE PRZYGOTOWAWCZE PROW 2014-2020
więcej
EKOLC Questy
ZONAR
  „WIELKIE GRANIE I ODKRYWANIE- ZASOBY OBSZARU NASZYM ATRYBUTEM ROZWOJU” ZONAR W kwietniu 2017r. trzy sąsiadujące ze sobą Lokalne Grupy Działania, tj. "Bractwo Kuźnic", ...
więcej
ODDO
 W ramach realizacji projektu współpracy " Od dziedzictwa do bogactwa"  na potrzeby promocji projetu jako pierwsze zrealizowano zadanie polegające na opracowaniu loga projektu (logo ...
więcej
Maj 2020
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

II pół. 2019 Budowa lub doskonalenie ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, kulturalnej

Strona główna » Konkursy, wyniki » PROW 2014-2020 » KONKURSY 2019 » II pół. 2019 Budowa lub doskonalenie ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, kulturalnej

wielkość tekstu:A | A | A

Stowarzyszenie "Partnerstwo Północnej Jury"

ogłasza

Konkurs nr 1/2019/I

w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

na przedsięwzięcie 1.3.3

BUDOWA LUB DOSKONALENIE OGÓLNODOSTĘPNEJ  INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ, REKREACYJNEJ, KULTURALNEJ

opisane w Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność

Stowarzyszenia "Partnerstwo Północnej Jury" na lata 2014-2020 (LSR)

 

Termin składania wniosków: 23  lipca 2019r. – 5 sierpnia 2019r.

Limit środków w konkursie: 397 127,00 zł 

Forma wsparcia: Refundacja  

Miejsce i tryb składania wniosków: 

Biuro Stowarzyszenia "Partnerstwo Północnej Jury"

ul. Szkolna 2, 42-253 Janów, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00- 14.00, w dni robocze

O terminie złożenia wniosku decyduje data i godzina wpływy do biura Stowarzyszenia "Partnerstwo Północnej Jury".

Wniosek wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w 2 egzemplarzach w wersji papierowej ( każdyegzemplarz wniosku powinien być trwale spięty i umieszczony w oddzielnym skoroszycie lub segregatorze) oraz w 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej na płycie CD, przy czym wersja elektroniczna winna zawierać formularz wniosku o przyznanie pomocy i skany wszystkich załączników. Nie przewiduje się możliwości składania wniosku o przyznanie pomocy przy użyciu generatora wniosku.

Wniosek należy składać bezpośrednio ( osobiście albo przez pełnomocnika, albo przez osobę upoważnioną) w miejscu i terminie  wskazanym w ogłoszeniu.

1. Pełna treść ogłoszenia otwórz

2. Załącznik nr 1 do obowiązujących wytycznych MRiRW 6/4/2017 Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki otwórz

3. Formularz wniosku o przyznanie pomocy wraz z instrukcją, formularz umowy o udzielenie wsparcia wraz z załącznikami, formularz wniosku  o płatność  wraz z instrukcją dostępne są na stronie Agencji i Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa otwórz(Patrz część I Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej)

4. Oświadczenie wnioskodawcy o zgodności wersji papierowej wniosku z załacznikami z wersją elektroniczną na płycie CD- OBLIGATORYJNIE otwórz

5. Oświadczenie wnioskodawcy, że należy do grupy defaworyzowanej, jeżeli dotyczy otwórz

6. Klauzule RODO 

a) Klauzule- dotyczące przetwarzania danych osobowych otwórz

b) Klauzule- do karty wkładu rzeczowego otwórz

c) Klauzule- do listy obecności otwórz

7.  Procedura oceny i wyboru operacji konkursowych i własnych jest dostępna w panelu dla wnioskodawcy na stronie www.jura-ppj.pl. otwórz

8. Kryteria oceny i wyboru operacji konkursowych i własnych są dostępne w panelu dla wnioskodawcy na stronie www.jura-ppj.pl otwórz

9. Strategia Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność otwórz

 

 

Strona główna Drukuj dokument
mapa serwisu kanały RSS polityka prywatności
Strona internetowa Stowarzyszenia Partnerstwo Północnej Jury została utworzona w ramach Programu Operacyjnego „ Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”, priorytet „Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich”, działanie „Pilotażowy Program Leader +” a następnie zaktualizowana w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie. Strona zaktualizowana przez Stowarzyszenie Partnerstwo Północnej Jury. Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4- LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Unia Leader Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi FAPA Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Partnerstwo Północnej Jury (PPJ) działa w ramach PROW. Pośredniczy w pozyskiwaniu środków unijnych, realizuje projekty unijne.