"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Strona główna
Statystyki RSS
poniedziałek, 27 czerwca 2022 r.
imieniny obchodzą: Cyprian, Władysław
WSPARCIE PRZYGOTOWAWCZE PROW 2014-2020
więcej
WSPARCIE PRZYGOTOWAWCZE PROW 2021-2027
więcej
EKOLC Questy
ZONAR
  „WIELKIE GRANIE I ODKRYWANIE- ZASOBY OBSZARU NASZYM ATRYBUTEM ROZWOJU” ZONAR W kwietniu 2017r. trzy sąsiadujące ze sobą Lokalne Grupy Działania, tj. "Bractwo Kuźnic", ...
więcej
ODDO
 W ramach realizacji projektu współpracy " Od dziedzictwa do bogactwa"  na potrzeby promocji projetu jako pierwsze zrealizowano zadanie polegające na opracowaniu loga projektu (logo ...
więcej
MARKA
Projekt współpracy pt.: "Magiczny, regionalny koszyk atrakcji", akronim MARKA jest realizowany w partnerstwie ze Stowarzyszeniem- Lokalna Grupa Działania "Żywiecki Raj". Wniosek o ...
więcej

Konsultacje - wsparcie przygotowawcze 2021-2027

Strona główna » WSPARCIE PRZYGOTOWAWCZE PROW 2021-2027 » Konsultacje - wsparcie przygotowawcze 2021-2027

wielkość tekstu:A | A | A

 

                    

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER w zakresie poddziałania 19.1. „Wsparcie przygotowawcze” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.II Nabór wniosków o przyznanie pomocy

Szanowni Państwo, mieszkańcy, przedsiębiorcy, rolnicy, samorządowcy, sołtysi, członkowie Kół Gospodyń Wiejskich i organizacji pozarządowych, osoby duchowne i Wszyscy zainteresowani rozwojem swoich małych ojczyzn z terenu działania  Stowarzyszenia "Partnerstwo Północnej Jury". Serdecznie Państwa zapraszamy  na spotkania związane z tworzeniem nowej Lokalnej Strategii Rozwoju dla Naszego obszaru Lokalnej Grupy Działania.

Nic o Nas bez Nas

Szeroka Państwa reprezentacja pozwoli  określić  mocne i słabe strony, szanse i zagrożenia, wytyczyć cele i kryteria. Spotkania te posłużą do tworzenia Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność. To ten dokument będzie między innymi określał jakie przedsięwzięcia i działalności będą wspierane w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej w ramach inicjatywy LEADER na Naszym terenie

Spotkania konsultacyjne są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej działanie: 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER poddziałania: 19.1 "Wsparcie przygotowawcze"  II objętego PROW na lata 2014-2020.

Zapraszamy mieszkańców gmin: Koziegłowy, Niegowa, Żarki i Poraj na spotkania konsultacyjne w terminach prezentowanych poniżej:

26.05.2022 r. godz. 9.00-12.00 -  Urząd Miasta i Gminy Żarki (sala sesyjna) ul. Kościuszki 15/17

Planowany program spotkania:

1. Diagnoza potrzeb
2. Wybór i określenie hierarchii celów strategii
3. Zdefiniowanie sposobów realizacji strategii
4. Stworzenie systemu monitorowania postępów w realizacji strategii
5. Określenie grup docelowych

26.05.2022 r. godz. 13.00-16.00 -  Urząd Gminy Poraj (sala sesyjna) ul. Jasna 21

Planowany program spotkania:

1. Diagnoza potrzeb
2. Wybór i określenie hierarchii celów strategii
3. Zdefiniowanie sposobów realizacji strategii
4. Stworzenie systemu monitorowania postępów w realizacji strategii
5. Określenie grup docelowych

27.05.2022 r. godz. 9.00-12.00 -  Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy (sala sesyjna) Plac Moniuszki 14

Planowany program spotkania:

1. Diagnoza potrzeb
2. Wybór i określenie hierarchii celów strategii
3. Zdefiniowanie sposobów realizacji strategii
4. Stworzenie systemu monitorowania postępów w realizacji strategii
5. Określenie grup docelowych

27.05.2022 r. godz. 13.00-16.00 -  Gminny Klub Sportowy Jura Niegowa ul. Sportowa 1

Planowany program spotkania:

1. Diagnoza potrzeb
2. Wybór i określenie hierarchii celów strategii
3. Zdefiniowanie sposobów realizacji strategii
4. Stworzenie systemu monitorowania postępów w realizacji strategii
5. Określenie grup docelowych

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W dniu wczorajszym, tj. 26 maja 2022 r. przeprowadziliśmy 2 spotkania konsultacyjne w Gminach: Żarki i Poraj. Spotkaliśmy się z mieszkańcami a także przedstawicielami sektorów: publicznego, społecznego i gospodarczego celem skonsultowania i opracowania analizy SWOT, a także celów do nowej Wielofunduszowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027. Spotkania moderował ekspert dr Konrad Stępnik Członek Zarządu Fundacji Socjometr. Dzięki Państwa obecności i zaangażowaniu wypracowaliśmy m.in. analizę SWOT, cele i wskaźniki, plan komunikacji, monitoring i ewaluację. Uczestnicy spotkań zadawali wiele pytań związanych z nowym okresem programowania PROW 2023-2027 w ramach LEADERA, które będą wdrażane przez Stowarzyszenie PPJ.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom za poświęcony czas, wszystkie cenne uwagi i wskazówki. 💚💚💚
Zapraszamy Państwa do udziału w dalszych pracach nad tworzeniem LSR.
 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
27 maja 2022 r. przeprowadziliśmy 2 spotkania konsultacyjne w Gminie Koziegłowy i Gminie Niegowa. Spotkaliśmy się z mieszkańcami a także przedstawicielami sektorów: publicznego, społecznego i gospodarczego celem skonsultowania i opracowania analizy SWOT, a także celów do nowej Wielofunduszowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027. Spotkania moderował ekspert dr Konrad Stępnik Członek Zarządu Fundacji Socjometr. Dzięki Państwa obecności i zaangażowaniu wypracowaliśmy m.in. analizę SWOT, cele i wskaźniki, plan komunikacji, monitoring i ewaluację. Uczestnicy spotkań zadawali wiele pytań związanych z nowym okresem programowania PROW 2023-2027 w ramach LEADERA, które będą wdrażane przez Stowarzyszenie PPJ.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom za poświęcony czas, wszystkie cenne uwagi i wskazówki. 💚💚💚
Zapraszamy Państwa do udziału w dalszych pracach nad tworzeniem LSR.
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Szanowni Państwo, mieszkańcy, przedsiębiorcy, rolnicy, samorządowcy, sołtysi, członkowie Kół Gospodyń Wiejskich i organizacji pozarządowych, osoby duchowne i Wszyscy zainteresowani rozwojem swoich małych ojczyzn z terenu działania  Stowarzyszenia "Partnerstwo Północnej Jury". Serdecznie Państwa zapraszamy  na spotkania związane z tworzeniem nowej Lokalnej Strategii Rozwoju dla Naszego obszaru Lokalnej Grupy Działania.

Nic o Nas bez Nas Szeroka Państwa reprezentacja pozwoli  określić  mocne i słabe strony, szanse i zagrożenia, wytyczyć cele i kryteria. Spotkania te posłużą do tworzenia Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność. To ten dokument będzie między innymi określał jakie przedsięwzięcia i działalności będą wspierane w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej w ramach inicjatywy LEADER na Naszym terenie Spotkania konsultacyjne są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej działanie: 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER poddziałania: 19.1 "Wsparcie przygotowawcze"  II objętego PROW na lata 2014-2020. Zapraszamy mieszkańców gmin: Mstów, Olsztyn, Lelów, Przyrów i Janów na spotkania konsultacyjne w terminach prezentowanych poniżej:

 

07.06.2022 r. godz. 9.00-12.00 -  Urząd Gminy Mstów (sala sesyjna) ul. Gminna 14

Planowany program spotkania:

1. Diagnoza potrzeb
2. Wybór i określenie hierarchii celów strategii
3. Zdefiniowanie sposobów realizacji strategii
4. Stworzenie systemu monitorowania postępów w realizacji strategii
5. Określenie grup docelowych

 

07.06.2022 r. godz. 12.30-15.30 -  Urząd Miasta i Gminy Olsztyn  (sala sesyjna) Plac Marszałka Piłsudskiego 10

Planowany program spotkania:

1. Diagnoza potrzeb
2. Wybór i określenie hierarchii celów strategii
3. Zdefiniowanie sposobów realizacji strategii
4. Stworzenie systemu monitorowania postępów w realizacji strategii
5. Określenie grup docelowych

 

08.06.2022 r. godz. 9.00-12.00 -  Urząd Gminy Lelów (sala sesyjna) ul. Szczekocińska 18

Planowany program spotkania:

1. Diagnoza potrzeb
2. Wybór i określenie hierarchii celów strategii
3. Zdefiniowanie sposobów realizacji strategii
4. Stworzenie systemu monitorowania postępów w realizacji strategii
5. Określenie grup docelowych

08.06.2022 r. godz. 12.30-15.30 - Urząd Gminy Przyrów (sala sesyjna) ul. Częstochowska 7

Planowany program spotkania:

1. Diagnoza potrzeb
2. Wybór i określenie hierarchii celów strategii
3. Zdefiniowanie sposobów realizacji strategii
4. Stworzenie systemu monitorowania postępów w realizacji strategii
5. Określenie grup docelowych

 

09.06.2022 r. godz. 9.00-12.00 - Urząd Gminy Janów (sala sesyjna) ul. Częstochowska 1

Planowany program spotkania:

1. Diagnoza potrzeb
2. Wybór i określenie hierarchii celów strategii
3. Zdefiniowanie sposobów realizacji strategii
4. Stworzenie systemu monitorowania postępów w realizacji strategii
5. Określenie grup docelowych

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7 czerwca 2022 r. przeprowadziliśmy 2 spotkania konsultacyjne w Gminie Mstów i Gminie Olsztyn. Spotkaliśmy się z mieszkańcami a także przedstawicielami sektorów: publicznego, społecznego i gospodarczego celem skonsultowania i opracowania analizy SWOT, a także celów do nowej Wielofunduszowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027. Spotkania moderował ekspert dr Konrad Stępnik Członek Zarządu Fundacji Socjometr. Dzięki Państwa obecności i zaangażowaniu wypracowaliśmy m.in. analizę SWOT, cele i wskaźniki, plan komunikacji, monitoring i ewaluację. Uczestnicy spotkań zadawali wiele pytań związanych z nowym okresem programowania PROW 2023-2027 w ramach LEADERA, które będą wdrażane przez Stowarzyszenie PPJ.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za poświęcony czas, wszystkie cenne uwagi i wskazówki. 💚💚
Zapraszamy Państwa do udziału w dalszych pracach nad tworzeniem LSR
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 8 czerwca 2022 r. przeprowadziliśmy 2 spotkania konsultacyjne w Gminie Lelów i Gminie Przyrów. Spotkaliśmy się z mieszkańcami a także przedstawicielami sektorów: publicznego, społecznego i gospodarczego celem skonsultowania i opracowania analizy SWOT, a także celów do nowej Wielofunduszowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027. Spotkania moderował ekspert dr Konrad Stępnik Członek Zarządu Fundacji Socjometr. Dzięki Państwa obecności i zaangażowaniu wypracowaliśmy m.in. analizę SWOT, cele i wskaźniki, plan komunikacji, monitoring i ewaluację. Uczestnicy spotkań zadawali wiele pytań związanych z nowym okresem programowania PROW 2023-2027 w ramach LEADERA, które będą wdrażane przez Stowarzyszenie PPJ.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za poświęcony czas, wszystkie cenne uwagi i wskazówki. 💚💚💚
Zapraszamy Państwa do udziału w dalszych pracach nad tworzeniem LSR.
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

9 czerwca 2022 r. przeprowadziliśmy spotkanie konsultacyjne w Gminie Janów. Spotkaliśmy się z mieszkańcami a także przedstawicielami sektorów: publicznego, społecznego i gospodarczego celem skonsultowania i opracowania analizy SWOT, a także celów do nowej Wielofunduszowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027. Spotkania moderował ekspert dr Konrad Stępnik Członek Zarządu Fundacji Socjometr. Dzięki Państwa obecności i zaangażowaniu wypracowaliśmy m.in. analizę SWOT, cele i wskaźniki, plan komunikacji, monitoring i ewaluację. Uczestnicy spotkań zadawali wiele pytań związanych z nowym okresem programowania PROW 2023-2027 w ramach LEADERA, które będą wdrażane przez Stowarzyszenie PPJ.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za poświęcony czas, wszystkie cenne uwagi i wskazówki. 💚💚💚
Zapraszamy Państwa do udziału w dalszych pracach nad tworzeniem LSR.
 
 

 

Strona główna
RODO
dalej
Facebook
Dobre Praktyki Dobre Praktyki

Projekty realizowane na obszarze LGD Partnerstwo Północnej Jury

więcej
Publikacje
Czerwiec 2022
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
mapa serwisu kanały RSS polityka prywatności
Strona internetowa Stowarzyszenia Partnerstwo Północnej Jury została utworzona w ramach Programu Operacyjnego „ Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”, priorytet „Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich”, działanie „Pilotażowy Program Leader +” a następnie zaktualizowana w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie. Strona zaktualizowana przez Stowarzyszenie Partnerstwo Północnej Jury. Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4- LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Unia Leader Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi FAPA Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Partnerstwo Północnej Jury (PPJ) działa w ramach PROW. Pośredniczy w pozyskiwaniu środków unijnych, realizuje projekty unijne.