"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Strona główna
Statystyki RSS
poniedziałek, 30 listopada 2020 r.
imieniny obchodzą: Andrzej, Maura
RODO
więcej
WSPARCIE PRZYGOTOWAWCZE PROW 2014-2020
więcej
EKOLC Questy
ZONAR
  „WIELKIE GRANIE I ODKRYWANIE- ZASOBY OBSZARU NASZYM ATRYBUTEM ROZWOJU” ZONAR W kwietniu 2017r. trzy sąsiadujące ze sobą Lokalne Grupy Działania, tj. "Bractwo Kuźnic", ...
więcej
ODDO
 W ramach realizacji projektu współpracy " Od dziedzictwa do bogactwa"  na potrzeby promocji projetu jako pierwsze zrealizowano zadanie polegające na opracowaniu loga projektu (logo ...
więcej
Listopad 2020
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

Konsultacje- wsparcie przygotowawcze

Strona główna » PROW 2014-2020 » Konsultacje- wsparcie przygotowawcze

wielkość tekstu:A | A | A

                    

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER w zakresie poddziałania 19.1. „Wsparcie przygotowawcze” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Celem operacji jest wspieranie rozwoju lokalnego na obszarach wiejskich.

Przewidywane wyniki operacji: Realizacja Planu Włączenia Społeczności, w szczególności przygotowanie LSR


 Szanowni Państwo! Drodzy mieszkańcy zaangażowani w tworzenie Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) Stowarzyszenia PPJ! W dniu dzisiejszym, tj. 29.12.2015r. przedstawiciele naszego Stowarzyszenia złożyli wniosek na wybór LSR wraz z wszystkimi niezbędnymi dokumentami, w tym wypracowaną przy szerokim udziale lokalnej społeczności, lokalną strategię rozwoju. Złożony wniosek jest efektem pracy bieżącego roku, wszak otwarcie procesu pisania LSR nastąpiło już pod koniec stycznia. Mamy nadzieję, że całoroczny trud pracy nad dokumentem strategicznym zostanie doceniony i nasza strategia będzie z sukcesem realizowana w kolejnym okresie programowania PROW 2014-2020. Dokument ten jest odpowiedzią na zdiagnozowane problemy i potrzeby lokalnej społeczności, mamy nadzieję, że dzięki możliwości jego realizacji ucznimy poraz kolejny krok ku kolejnym dobrym zmianom w naszej pięknej, Małej Ojczyźnie. Tym wszystkim Państwu, którzy aktywnie uczestniczyli nad pracami LSR, pragniemy serdecznie podziękować za zaangażowanie, cenne opinie i uwagi wykorzystane w budowie dokumentu strategicznego.


Szanowni Państwo! Jesteśmy po dniu otwartym i konsultacjach Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) z grupą roboczą. Odwiedzili nas przedsiębiorcy, młodzi ludzie, przedstawiciele organizacji pozarządowych, seniorzy a nawet młode matki. Wszystkim tym Państwu, którzy poświęcili swój cenny czas serdecznie dziękujemy. Każda Państwa opinia i sugestia jest dla nas cennym źródłem informacji. Dziękujemy Państwu za aktywny udział w redagowaniu dokumentu strategicznego.


 

Szanowni Państwo! W dniu 25 listopada b.r. w biurze Stowarzyszenia PPJ odbędzie się spotkanie zespołu planowania dotyczące konsultacji Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020. Serdecznie zapraszamy na spotkanie członków zespołu.


Szanowni Państwo! Drodzy mieszkańcy partnerskich gmin Stowarzyszenia PPJ! Zapraszamy wszystkich zainteresowanych mieszkańców na dzień otwarty konsultacji nowego dokumentu strategicznego Lokalnej Strategii Rozwoju w dniu 23 listopada 2015r. w biurze Stowarzyszenia PPJ., w godzinach od 8:00 do 15:00. Pracownicy biura Stowarzyszenia PPJ będą do Państwa dyspozycji również udzielając informacji drogą telefoniczną czy też e-mailową. Serdecznie zapraszamy!


 

Niemal każdego dnia biuro Stowarzyszenia „Partnerstwa Północnej Jury” (PPJ) otrzymuje liczne telefony a także jest odwiedzane przez potencjalnych beneficjentów zainteresowanych kolejnym okresem programowania Leadera 2014-2020. Odwiedzają nas i kontaktują się z nami zarówno przedsiębiorcy, osoby zainteresowane otwarciem działalności gospodarczej jak również przedstawiciele organizacji pozarządowych i innych grup nieformalnych, czy też mieszkańcy obszaru działania PPJ. Interesanci są szczegółowo informowani o aktualnym stanie opracowywania strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) a także możliwościach projektowych, które niesie nowy okres programowania PROW 2014-2020. Za wszystkie sugestie i opinie pięknie dziękujemy!


 

Szanowni Państwo! Członkowie, członkinie organizacji pozarządowych! Serdecznie zapraszamy wszystkich członków organizacji pozarządowych z obszaru  działania Stowarzyszenia PPJ do uzupełnienia krótkiej, 2-minutowej ankiety. Wyniki ankiety zostaną wykorzystane w opracowywanej nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020.

Dziękujemy za poświęcony czas.

Ankieta jest dostępna pod poniższym linkiem:

http://www.interankiety.pl/interankieta/89fc59aa123efddab83f06911a0e2b45

Ankietę będzie można uzupełnić do 14.11.2015r.


W ubiegły piątek, tj.23.10.2015, zespół planowania spotkał się w biurze Stowarzyszenia PPJ. Podczas spotkania Dyrektor Biura, Halina Palarz przedstawiła najważniejsze informacje związane z rodzajami operacji konkursowych, procedurami konkursowymi, kryteriami wyboru, planem działania i budżetem. Zostały podsumowane arkusze pomysłów z propozycjami projektowymi a także przeanalizowane pod kątem możliwości realizacyjnych w ramach inicjatywy LEADER. Zespół planowania został podzielony na grupy, które intensywnie pracowały nad propozycjami kryteriów wyboru operacji konkursowych. Wypracowywanie kryteriów wyboru, które są zgodne z wymogami określonymi w przepisach dla EFRROW, posiadają metodologię wyliczenia a także spełniają kluczowe kwestie w zakresie formułowania kryteriów wyboru operacji nie było prostym zadaniem dla zespołu planowania. Opracowane propozycje kryteriów zostały zaprezentowane przez poszczególne grupy i szeroko dyskutowane. Dziękujemy wszystkim uczestnikom spotkania za zaangażowanie w pracę nad LSR!


 

 

Szanowni Państwo! Pragniemy poinformować o kolejnym spotkaniu zespołu planowania, które odbędzie się 23 października b.r. w siedzibie Stowarzyszenia PPJ. Podczas spotkania chcielibyśmy przedstawić Arkusze Pomysłów złożone w Stowarzyszeniu PPJ, opracować i skonsultować budżet i plan działania a także omówić kwestie związane z procedurami i kryteriami wyboru operacji. Zapraszamy do aktywnego zaangażowania w prace związane z tworzeniem nowego dokumentu strategicznego.


Aż 148 Arkuszy Pomysłów zawierających propozycje projektowe wpłynęło do Stowarzyszenia PPJ. Dziękujemy Państwu za wszystkie cenne uwagi. Arkusze Pomysłów są cennym źródłem informacji o licznych potrzebach projektowych na obszarze działania naszego Stowarzyszenia. Aktualnie konsultujemy możliwości realizacyjne zarówno pod kątem finansowym jak i zakresu realizacji każdego z nich w ramach Wdrażania Lokalnych Strategii Rozwoju. Raz jeszcze pragniemy wyrazić naszą wdzięczność zaPaństwa aktywność. Zapraszamy do dalszego konsultowania nowego dokumentu strategicznego i zaangażowania w pracę nad jego opracowywaniem.


30 września b.r. w Koszęcinie a dokładnie Kompleksie Pałacowo Parkowym odbyła się konferencja pt. PODEJŚCIE LEADER 2014-2020  - nowa perspektywa, nowe wyzwania. Konferencja adresowana była przede wszystkim do przedstawicieli Lokalnych Grup Działania z terenu 8 województw południowej części Polski, a także przedstawicieli wszystkich instytucji odpowiedzialnych za wdrażanie podejścia LEADER / RLKS w okresie programowania 2014-2020. Jedną z panelistek podczas dyskusji panelowej dotyczącej oczekiwań LGD, głównych pytań i dylematów związanych z przygotowaniem i wdrażaniem nowych LSR w kontekście projektowanej legislacji była Prezes Zarządu PPJ, Halina Palarz. W konferencji wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W załączeniu prezentujemy prezentacje z konferencji.


7 października b.r. w biurze Stowarzyszenia PPJ odbyło się kolejne spotkanie konsultacyjne części zespołu planowania. Spotkanie było poświęcone tematyce budżetu na wdrażanie operacji w ramach LSR, wskaźników, planu działania. Podsumowana i skonsultowana została dotychczasowa praca wykonana na  potrzeby sporządzenia dokumentu strategicznego, m.in. diagnoza, analiza SWOT, cele, grupy defaworyzowane. Podsumowano także dotychczasowe arkusze pomysłów i propozycje projektowe.   


 

 

Szanowni Państwo! Informujemy, że w związku z intensywną pracą nad Lokalną Strategi Rozwoju w dniu 7.10.2015r. odbędzie się kolejne spotkanie części zespołu planowania w związku z pracami nad wskaźnikami, budżetem i planem działania.


W dniu wczorajszym, tj. 5 października b.r. odbyło się spotkanie konsultacyjne z częścią zespołu planowania. Spotkanie dotyczyło m.in. ostatecznego konsultowania celów lokalnej strategii rozwoju, konsultowania grup defaworyzowanych, wstępnych założeń budżetu, planu komunikacyjnego, wskaźników a także planowania kolejnych działań w ramach opracowywania lokalnej strategii rozwoju. Omawiana także była konferencja „Podejście LEADER 2014-2020 – nowa perspektywa, nowe wyzwania”, mająca miejsce 30 września b.r.  z udziałem przedstawicieli z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

 


W dniu wczorajszym, tj. 8 września b.r. przeprowadziliśmy ostatnie, z cyklu 9 spotkań konsultacyjnych, mających miejsce w każdej z partnerskich gmin. Spotykaliśmy się z mieszkańcami a także przedstawicielami sektorów: publicznego, społecznego i gospodarczego celem skonsultowania i opracowania analizy SWOT a także celów w nowej Lokalnej Strategii Rozwoju. Spotkania moderowała pani ekspert, dr inż. Krystyna Vinohradnik, pracownik m.in. Uniwersytetu Rolniczego. Dzięki Państwa obecności i zaangażowaniu wypracowaliśmy analizę SWOT i cele. Uczestnicy spotkań dodatkowo zadawali wiele pytań związanych z nowym okresem programowania PROW 2014-2020 i operacjom w ramach LEADERA, które będą wdrażane przez Stowarzyszenie PPJ.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za poświęcony czas, wszystkie cenne uwagi i wskazówki.

Zapraszamy Państwa do udziału w dalszych pracach nad tworzeniem LSR. Raz jeszcze zachęcamy do uzupełniania Arkuszy Pomysłów wszystkich mieszkańców i ankiety skierowanej bezpośrednio do przedsiębiorców. Wyniki tej ankiety zostaną wykorzystane w dalszych pracach nad dokumentem strategicznym. Pomogą nam zaplanować działania, które będą odpowiedzią na Państwa oczekiwania co do dalszych kierunków rozwoju  obszaru działania Stowarzyszenia PPJ.

Arkusz Pomysłów

Ankieta dla przedsiębiorców


Szanowni Państwo! Drodzy mieszkańcy partnerskich gmin Stowarzyszenia PPJ!W związku z opracowywaniem analizy SWOT i celów Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 poniżej oddajemy do Państwa konsultacji zdefiniowane wnioski z analizy SWOT z prośbą o zgłaszanie ewentualnych propozycji zmian do dnia 8 września 2015r. na załączonym formularzu na adres elektroniczny; aleksandra.stachura@poczta.onet.pl bądź adres biura Stowarzyszenia PPJ, ul. Kościuszki 7, Złoty Potok, 42-253 Janów.

wnioski z analizy SWOT

arkusz uwag do analizy SWOT

Już dzisiaj dziękujemy za wszystkie Państwa cenne uwagi i opinie.


 

Zarząd Stowarzyszenia „Partnerstwo Północnej Jury” ( PPJ) zaprasza wszystkich mieszkańców partnerskich gmin PPJ, tj. Janów, Koziegłowy, Lelów, Mstów, Niegowa, Olsztyn, Poraj, Przyrów, Żarki na spotkania konsultacyjne poświęcone opracowaniu analizy SWOT i celów Lokalnej Strategii Rozwoju w związku z nowym okresem programowania PROW 2014-2020. Udział w konsultacjach jest bezpłatny. Chcemy poznać Państwa cenne uwagi i opinie w procesie wyznaczania kierunków rozwoju naszej „Małej Ojczyzny”.

Na spotkania konsultacyjne zapraszamy zgodnie z poniższym harmonogramem i programem spotkania:

Harmonogram spotkań konsultacyjnych

Nazwa Gminy

Miejscowość/Miejsce spotkania (adres)

Termin spotkania wraz z godzinami

Koziegłowy

42-350 Koziegłowy ul. Żarecka 28 (Miejsko-Gminny Ośrodek Promocji Kultury i Sportu)

02.09.2015r., godzina 9.00 - 13.00

Poraj

42-360 Poraj         ul. Piłsudskiego 14 (Gminny Ośrodek Kultury )

02.09.2015r., godzina 13.30 - 17.30

Przyrów

42-248 Przyrów      ul. Częstochowska 7 (Gminny Ośrodek Kultury)

03.09.2015r., godzina 9.00 - 13.00

Janów

42-253 Janów       ul. Częstochowska 1 (Samorządowy Ośrodek Kultury i Sportu - "Galeria Po Schodkach")

03.09.2015r., godzina 13.30 - 17.30

Mstów

42-244 Mstów     Plac Mickiewicza 17 (Gminny Ośrodek Kultury)

04.09.2015r., godzina 9.00 - 13.00

Olsztyn

42-256 Olsztyn      ul. Piłsudskiego 15 (Gminny Ośrodek Kultury)

04.09.2015r., godzina 13.30 - 17.30

Niegowa

42-320 Niegowa   ul. Wojska Polskiego 2 (Gminny Ośrodek Kultury)

07.09.2015r., godzina 9.00 - 13.00

Lelów

42-235 Lelów ul. Szczekocińska 31 (Gminny Ośrodek Kultury)

07.09.2015r., godzina 13.30 - 17.30

Żarki

42-310 Żarki  ul. Moniuszki 2 (Miejsko- Gminny Ośrodek Kultury)

08.09.2015r., godzina 9.00 - 13.00

 

PROGRAM SPOTKAŃ KONSULTACYJNYCH

1.Wprowadzenie do tematyki spotkania

2.Analiza SWOT i wypracowanie wniosków

3.Dyskusja nad analizą SWOT

4.Opracowanie celów i przedsięwzięć LSR

5.Dyskusja nad celami i przedsięwzięciami LSR

6.Wstępne założenia do planu komunikacji

7.Dyskusja i zakończenie spotkania

 

Spotkania będą moderowane przez eksperta. Do Państwa dyspozycji zarówno przed spotkaniem (30 minut) jak i po spotkaniu (30 minut) będą pracownicy biura PPJ, którzy będą udzielać konsultacji związanych z instrumentem RLKS (Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność) jak i opracowywaniem Lokalnej Strategii Rozwoju.

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie telefoniczne ( pod numerem tel. 34 327 89 43) lub e-mailowe (biuro@jura-ppj.pl) Państwa udziału w konsultacjach społecznych do dnia w  którym w.w. konsultacje się odbędą.

Spotkanie jest finansowane ze środków " Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie" w ramach poddziałania 19.1 "Wsparcie przygotowawcze", współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 


 

Stowarzyszenie „Partnerstwo Północnej Jury” aktywnie pracuje nad tworzeniem Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) na lata 2014-2020, która umożliwi pozyskanie środków unijnych na realizację zadań, inwestycji, wydarzeń i wszelkich inicjatyw, które wpłyną na rozwój naszego terenu oraz przyczynią się do poprawy życia mieszkańców. Lokalna Strategia Rozwoju obejmuje 9 partnerskich gmin Stowarzyszenia, tj. Janów, Koziegłowy, Lelów, Mstów, Niegowa, Olsztyn, Poraj, Przyrów i Żarki.

Zwracamy się do wszystkich mieszkańców wyżej wymienionych partnerskich gmin Stowarzyszenia „Partnerstwo Północnej Jury” z prośbą o zaangażowanie się w prace związane z tworzeniem Lokalnej Strategii Rozwoju. Zachęcamy mieszkańców do uzupełnienia internetowej ankiety- będącej Arkuszem Pomysłów, który umożliwi nam określenie celów i kierunków działania. Ankieta jest dostępna pod poniższym linkiem:

http://www.interankiety.pl/interankieta/f3cab20922f8d3173b726473bc95b0bf

W związku z tym, że w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju będzie dostępnych wiele środków na tworzenie i rozwój podmiotów prowadzących działalność gospodarczą zwracamy się także do lokalnych przedsiębiorców z prośbą o uzupełnienie internetowej ankiety dostępnej pod poniższym linkiem

http://www.interankiety.pl/interankieta/268ef325e47e0cbc251dfcdbec8b5345

Państwa opinie i uwagi będą dla nas ważnym głosem w dalszych pracach nad opracowywaniem Lokalnej Strategii Rozwoju. Zostaną wykorzystane tylko do niniejszego celu. Ankiety są anonimowe a ich uzupełnienie zajmie nie więcej niż 4 minuty. Już dzisiaj chcemy podziękować za Państwa cenny czas poświęcony na badanie.


 

Stowarzyszenie "Partnerstwo Północnej Jury" poniżej przedstawia harmonogram spotkań konsultacyjnych dotyczących analizy SWOT i celów Lokalnej Strategii Rozwoju opracowywanej w związku z nowym okresem programowania PROW 2014-2020. Spotkania konsultacyjne są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie przygotowawcze" objętego PROW na lata 2014-2020. Zapraszamy mieszkańców gmin: Janów, Koziegłowy, Lelów, Mstów, Niegowa, Olsztyn, Poraj, Przyrów, Żarki na spotkania konsultacyjne w terminach prezentowanych poniżej.

INFORMACJA O MIEJSCACH I TERMINACH PRZEPROWADZENIA SPOTKAŃ

  

Nazwa Gminy

Miejscowość/Miejsce spotkania (adres)

Termin spotkania wraz z godzinami spotkania

Planowany program spotkania

Janów

42-253 Janów, ul. Częstochowska 1

03.09.2015r., godzina 13:30- 17:30

konsultacja analizy SWOT i celów LSR

Koziegłowy

42-350 Koziegłowy, ul. Żarecka 28

02.09.2015r., godzina 09:00-13:00

konsultacja analizy SWOT i celów LSR

Lelów

42-235 Lelów, ul. Szczekocińska 31

07.09.2015r., godzina 13:30-17:30

konsultacja analizy SWOT i celów LSR

Mstów

42-244 Mstów, Plac Mickiewicza 17

04.09.2015r., godzina 09:00-13:00

konsultacja analizy SWOT i celów LSR

Niegowa

42-320 Niegowa, ul. Wojska Polskiego 2

07.09.2015r., godzina 09:00-13:00

konsultacja analizy SWOT i celów LSR

Olsztyn

42-256 Olsztyn, ul. Piłsudskiego 15

04.09.2015r., godzina 13:30- 17:30

konsultacja analizy SWOT i celów LSR

Poraj

42-360 Poraj, ul. Piłsudskiego 14

02.09.2015r., godzina 13:30- 17:30

konsultacja analizy SWOT i celów LSR

Przyrów

42-248 Przyrów, ul. Częstochowska 7

03.09.2015r., godzina 09:00-13:00

konsultacja analizy SWOT i celów LSR

Żarki

42-310 Żarki,

ul. Moniuszki 2

08.09.2015r., godzina 09:00-13:00

konsultacja analizy SWOT i celów LSR

 


Spotkanie zespołu planowania

W ubiegłym tygodniu lipca b.r., w biurze Stowarzyszenia „Partnerstwa Północnej Jury” odbyło się spotkanie zespołu planowania, aktywnie zaangażowanego w opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020. Spotkanie moderował pracownik Fundacji Socjometr, Adam Dąbrowski. Uczestnicy podsumowali główne problemy i wyzwania  obszaru Partnerstwa Północnej Jury i pracowali nad wstępnym projektem analizy SWOT. Mimo, okresu wakacyjnego frekwencja na spotkaniu była znaczna, za co serdecznie dziękujemy! Nie zwalniamy tempa prac, zachęcamy do śledzenia naszej oficjalnej strony na której informujemy o aktualnych etapach tworzenia naszego dokumentu strategicznego. Wszystkich mieszkańców i sympatyków naszej Małej Ojczyzny zachęcamy do uzupełnienia Arkusza Pomysłu, który wskaże nam drogę  i kierunek dalszego rozwoju.

Już teraz dziękujemy za wszystkie Państwa cenne opinie i uwagi.

Arkusz Pomysłów

Zdjecie 1     Zdjecie 2

 


Wniosek na wsparcie przygotowawcze złożony

Szanowni Państwo! W dniu wczorajszym, tj. 21 lipca b.r., Stowarzyszenie „Partnerstwo Północnej Jury” złożyło wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania Wsparcie dla rozwoju lokalnego dla inicjatywy LEADER, poddziałanie wsparcie przygotowawcze.

 

Celem wsparcia przygotowawczego jest realizacja Planu włączenia społeczności, w szczególności przygotowanie wysokiej jakości Lokalnej Strategii Rozwoju na okres programowania PROW 2014-2020.

Prace nad dokumentem strategicznym trwają cały czas. Zachęcamy wszystkich mieszkańców i sympatyków naszej Małej Ojczyzny do aktywnego zaangażowania w proces jest tworzenia. Jednym ze sposobów Państwa aktywności  może być uzupełnienie i odesłanie Arkusza Pomysłu, który umożliwi nam określenie celów i kierunków działania. Prosimy o przedstawienie tego, co chcieliby Państwo, aby w przyszłości zostało zrealizowane, dzięki wsparciu finansowemu z funduszy unijnych za pośrednictwem i przy pomocy naszej LGD. Propozycje projektów mogą być realizowane zarówno przez osoby fizyczne, przedsiębiorców, rolników, organizacje pozarządowe, gminy i jednostki gminne. Prosimy o zgłaszanie pomysłów dotyczących zadań inwestycyjnych, wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych, sportowych, rekreacyjnych oraz zadań wspierających rozwój przedsiębiorczości.

Arkusze Pomysłu mogą być uzupełnione i przesłane drogą elektroniczną na adres aleksandra.stachura@jura-ppj.pl bądź drogą pocztową na adres Stowarzyszenia „Partnerstwo Północnej Jury”, ul. Kościuszki 7, Złoty Potok, 42-253 Janów.

Jednocześnie informujemy, że biuro naszego Stowarzyszenia jest otwarte codziennie, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:30 do 15:30.

Już teraz dziękujemy za  Państwa dotychczasowe cenne uwagi i opinie.

Arkusz Pomysłów


Zespół planowania po pierwszym spotkaniu- marzec 2015

„Wstęp i zakończenie pisane są za nas. Temat rozwijamy sami” L. Jasińska. W związku z tym, że ramy prawne PROWu na lata 2014-2020 powoli wprowadza ustawodawca polski a my, czyli Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Północnej Jury” zobligowani jesteśmy do wypracowania nowej Lokalnej Strategii Rozwoju intensyfikujemy pracę nad jej tworzeniem. Jesteśmy po pierwszym spotkaniu z zespołem planowania, który będzie pracował nad nową Lokalną Strategią Rozwoju Stowarzyszenia „Partnerstwo Północnej Jury” na okres programowania 2014-2020. W związku z tym, że chętnych osób do współpracy nie brakowało podczas tego pierwszego spotkania, jesteśmy pełni optymizmu. Pod czujnym okiem moderatorów, członków Fundacji Socjometr z Krakowa, udało nam się podsumować wyniki przeprowadzonej diagnozy obszaru działania Stowarzyszenia PPJ. Zostały doprecyzowane problemy i lokalne potrzeby. Nie brakowało ciekawej wymiany poglądów i doświadczeń związanych także z obecnym okresem programowania. Wszystkim uczestnikom spotkania zaangażowanym w jego przygotowanie i realizację serdecznie dziękujemy. Na bieżąco będziemy informować o kolejnych spotkaniach i efektach prac zespołu.


Ustawa o RLKS-ie podpisana

Informujemy, że w dniu 17 marca bieżącego roku Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 20 lutego 2015r.o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności.

http://www.prezydent.pl/prawo/ustawy/podpisane/art,56,marzec-2015-r-.html

RLKS stanowi nowy instrument rozwoju terytorialnego UE możliwy do zastosowania nie tylko w ramach polityki rozwoju obszarów wiejskich (II filara wspólnej polityki rolnej), przy udziale Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), oraz wspólnej polityki rybackiej, przy udziale Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR – zastępującego EFR), ale także w ramach polityki spójności realizowanej przy udziale Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) i Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Zgodnie bowiem z art. 32 ust. 1 rozporządzenia nr 1303/2013 RLKS jest wspierany ze środków EFRROW, określany nazwą LEADER i może być wspierany ze środków EFRR, EFS lub EFMR (EFRROW, EFMR, EFRR i EFS zwane dalej są „EFSI”).

Główne cele projektowanej ustawy to:

- określenie podmiotów zaangażowanych w proces realizacji RLKS i ich zadań,
- określenie wspólnych zasad realizacji RLKS.
Projekt ustawy określa w szczególności:
- zadania oraz właściwość organów – przede wszystkim zarządów województw i lokalnych grup działania (LGD), w odniesieniu do RLKS, w szczególności w zakresie dokonywania wyboru strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR),
- zasady organizacji LGD,
- proces i zasady wyboru LSR oraz ogólny zakres umów o realizacji LSR (umów ramowych),
- wspólne dla wszystkich programów (funduszy EFSI) zasady realizacji RLKS, w tym zasady wyboru operacji przez LGD oraz wspólne zasady udzielania wsparcia.
 
źródło: www.prezydent.pl

Spotkanie zespołu planowania

23 marca bieżącego roku o godz. 15:30, w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Janów, rozpocznie się spotkanie zespołu planowania w związku z pracami nad tworzeniem nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na kolejny okres programowania 2014-2020. W trakcie spotkania omówione zostaną wyniki przeprowadzonej diagnozy problemów i potrzeb 9 partnerskich gmin naszego Stowarzyszenia. Spotkanie poprowadzi pracownik Katedry Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, będący jednocześnie członkiem Fundacji Socjometr.


Ustawa o wspieraniu obszarów wiejskich podpisana

W dniu 12 marca br. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Celem przedmiotowej ustawy jest stworzenie podstaw prawnych wdrażania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Tym samym ustawa ma wprowadzić do krajowego porządku prawnego regulacje dotyczące pomocy współfinansowanej ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Konieczność opracowania nowej ustawy w obszarze rozwoju obszarów wiejskich wynika z rozpoczęcia nowej, siedmioletniej perspektywy finansowania rozwoju obszarów wiejskich z budżetu Unii Europejskiej na podstawie nowego pakietu unijnych aktów prawnych regulujących zasady wdrażania tej polityki.

http://www.prezydent.pl/prawo/ustawy/podpisane/art,56,marzec-2015-r-.html

Bezpośredni link do ustawy:

http://isip.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150000349

 


Jesteśmy po dziewięciu spotkaniach szkoleniowych

W dniu wczorajszym, tj. 10 marca b.r. zakończyliśmy dziewięć spotkań szkoleniowych zorganizowane we wszystkich partnerskich gminach i przeprowadzone przez pracowników i doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego tworzących zespół Fundacji Socjometr. W trakcie szkoleń analizowaliśmy Lokalną Strategię Rozwoju naszego Stowarzyszenia, realizowaną w okresie programowania PROW 2007-2013. Podsumowaliśmy obecny okres programowania, przedstawiliśmy budżet Stowarzyszenia PPJ w okresie 2007-2013, stan realizacji poszczególnych działań konkursowych na obszarze 9 gmin partnerskich. Zostały omówione także projekty i zadania zrealizowane przez Stowarzyszenie PPJ. Przedstawiono także główne założenia PROWu na lata 2014-2020, omówiono zasady wsparcia nowego instrumentu terytorialnego- rozwój lokalny kierowany przez społeczność. Zaprezentowano także schemat budowy Lokalnej Strategii Rozwoju na kolejny okres programowania PROW 2014-2020.Została przeprowadzona diagnoza obszaru- czyli ocena potencjału w kontekście możliwości jego rozwoju we wszystkich aspektach. Przy szerokim i aktywnym udziale uczestników zostały zdiagnozowane lokalne problemy i potrzeby społeczne.

Wszystkim uczestnikom szkoleń pragniemy raz jeszcze serdecznie podziękować. Ponawiamy zaproszenie przedstawione na szkoleniach do aktywnego współdziałania na poszczególnych etapach budowania nowej Lokalnej Strategii Rozwoju. Zachęcamy także do uzupełniania i odsyłania na adres naszego Stowarzyszenia PPJ Arkusza Pomysłów. Pomysły projektowe zawarte w arkuszu można także przesyłać elektronicznie na adres e-mail: aleksandra.stachura@jura-ppj.pl


ZAPROSZENIE NA BEZPŁATNE SZKOLENIA

Stowarzyszenie „Partnerstwo Północnej Jury” organizuje nieodpłatne szkolenia, których zakres obejmuje:

  • zagadnienia dotyczące analizy dokumentu Lokalnej Strategii Rozwoju zrealizowanej w latach 2007-2013
  • wypracowanie wniosków i rekomendacji oraz zdiagnozowanie potrzeb i obszarów dla sformułowania nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020.

Szkolenia będą odbywały się w każdej z 9 partnerskich gmin Stowarzyszenia PPJ, zgodnie z harmonogramem załączonym poniżej.

4 marzec 2015r., godz. 15:00 - Miejsko- Gminny Ośrodek Kultury w Żarkach

5 marzec 2015r. godz. 15:00 - Gminny Ośrodek Kultury w Niegowie

5 marzec 2015r. godz. 15:00 – Gminny Ośrodek Kultury w Poraju

6 marzec 2015r. godz. 15:00- Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Koziegłowach

6 marzec 2015r. godz. 15:00-  Gminny Ośrodek Kultury w Lelowie

9 marzec 2015r. godz. 15:00- Gminny Ośrodek Kultury w Mstowie

9 marzec 2015r. godz. 15:00- Gminny Ośrodek Kultury w Olsztynie

10 marzec 2015r. godz. 15:00- Gminny Ośrodek Kultury w Przyrowie

10 marzec 2015r. godz. 15:00- Samorządowy Ośrodek Kultury i Sportu w Janowie

23 marzec 2015r. godz. 10:00- Biuro Stowarzyszenia "Partnerstwo Północnej Jury"

Dodatkowo, pracownicy biura będą udzielali indywidualnych konsultacji zarówno przed rozpoczęciem (godzinę wcześniej) jak i po zakończeniu szkolenia. Chcemy poznać Państwa opinie i sugestie dotyczące obecnego okresu wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju. Mamy także nadzieję, że podzielą się Państwo z nami swoimi przemyśleniami, co do dalszych kierunków rozwoju naszej Małej Ojczyzny.

Prosimy o potwierdzenie telefoniczne na numer tel. 34 327 89 43 lub e-mailowe na adres:biuro@jura-ppj.pl Państwa udziału w szkoleniu do dnia, w którym w.w. szkolenie się odbędzie.

 


Wypełnij ankietę dotyczącą Twojego poczucia bezpieczeństwa

Bezpieczeństwo to jedna z podstawowych potrzeb człowieka i grup społecznych, jest także podstawową potrzebą państw i systemów międzynarodowych. Jego brak wywołuje niepokój i poczucie zagrożenia. Człowiek, grupa społeczna, państwo, organizacja międzynarodowa starają się oddziaływać na swoje otoczenie zewnętrzne i sferę wewnętrzną, by usuwać a przynajmniej oddalać zagrożenia, eliminując własny lęk, obawy, niepokój i niepewność.

Stowarzyszenie PPJ, w ramach własnych badań ewaluacyjnych, pragnie poznać opinie mieszkańców 9 partnerskich gmin, dotyczące problemów i oczekiwań w zakresie bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania. W tym celu zwracamy się z serdeczną prośbą do mieszkańców 9 gmin( tj: Janów, Koziegłowy, Lelów, Mstów, Niegowa, Olsztyn, Poraj, Przyrów, Żarki) o uzupełnienie krótkiej ankiety pod poniższym linkiem:

http://www.interankiety.pl/interankieta/4ec844a9721be9ac4ec55b14e7bcbe3c

Wypełnienie ankiety jest anonimowe, zajmuje około 3 minuty. Pozyskane informacje wykorzystane zostaną wyłącznie w celach badawczych przez Stowarzyszenie PPJ.

Dziękujemy za poświęcony czas!


Marzenia się spełniają, zawalcz o nie

Niepowtarzalna i jedyna w swoim rodzaju szansa urzeczywistnienia swoich planów projektowych stoi przed mieszkańcami obszaru działania Stowarzyszenia PPJ. Nasza Lokalna Grupa Działania (LGD) jest w trakcie prac nad tworzeniem Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020, która umożliwi pozyskanie środków unijnych na realizację zadań, inwestycji, wydarzeń i wszelkich inicjatyw, które wpłyną na rozwój naszego terenu.

Zwracamy się do Państwa z prośbą o zaangażowanie w prace związane z tworzeniem Lokalnej Strategii Rozwoju poprzez uzupełnienie poniższego Arkusza Pomysłu, który umożliwi nam określenie celów i kierunków działania. Prosimy o przedstawienie tego, co chcieliby Państwo, aby w przyszłości zostało zrealizowane w naszej Małej Ojczyźnie, dzięki wsparciu finansowemu z funduszy unijnych za pośrednictwem i przy pomocy naszej LGD. Propozycje projektów mogą być realizowane zarówno przez osoby fizyczne, przedsiębiorców, rolników, organizacje pozarządowe, gminy i jednostki gminne. Prosimy o zgłaszanie pomysłów, które są odpowiedzią na potrzeby i problemy społeczne; dotyczące zarówno zadań inwestycyjnych, wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych, sportowych, rekreacyjnych oraz zadań wspierających rozwój przedsiębiorczości.

Prosimy o odesłanie Arkusza Pomysłów na adres e-mail: aleksandra.stachura@jura-ppj.pl bądź na adres Stowarzyszenia PPJ (ul.Kościuszki 7, Złoty Potok, 42-253 Janów) najpóźniej do dnia 30 kwietnia 2015r.

Liczymy na Państwa aktywny udział!

Arkusz Pomysłów


I spotkanie otwierające proces tworzenia nowej LSR za nami

W dniu 28.01.2015r. w Olsztynie odbyło się pierwsze spotkanie podsumowujące stan wdrażania LSR z okresu programowania PROW 2007-2013 jak również inicjujące dyskusje nad nowym okresem programowania PROW 2014-2020 z szczególnym uwzględnieniem instrumentu RLKS (rozwój lokalny kierowany przez społeczność). Spotkanie przygotowało Stowarzyszenie Partnerstwo Północnej Jury.  W spotkaniu uczestniczył Dyrektor Wydziału Terenów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego – Jerzy Motłoch, Kierownik referatu ds. zrównoważonego rozwoju obszarów zależnych od rybactwa; Aleksander Nowrot, Wójtowie i Burmistrzowie dziewięciu partnerskich gmin członkowskich, członkowie Zarządu PPJ, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - Andrzej Stępień, Przewodniczący Rady Stowarzyszenia - Stanisław Matejko. Podczas spotkania Prezes Zarządu Halina Palarz- przedstawiła prezentację dotyczącą realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) w okresie programowania PROW 2007-2013, przedstawiła założenia dotyczące nowego okresu programowania 2014-2020. Wyraziła nadzieję kontynuowania dalszej współpracy z wójtami i burmistrzami partnerskich gmin członkowskich Stowarzyszenia PPJ przy sięganiu po kolejne środki unijne. Prezes Zarządu zwróciła uwagę na ważny proces budowy nowej Lokalnej Strategii Rozwoju we współpracy z „liderami” będącymi przedstawicielami poszczególnych partnerskich gmin. Zwróciła się z prośbą o wytypowanie „liderów”, którzy w takowych pracach będą uczestniczyć.  Omówiła zasadę 1 LGD=1 obszar= 1 LSR. Jednocześnie wyjaśniła istotę nowego instrumentu terytorialnego jakim jest RLKS, który niejako wchłonął podejście LEADER i został rozszerzony na Politykę Spójności. Powstał 1 instrument dla 4 funduszy –Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFFROW), Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR), Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) i Europejskiego Funduszu  Społecznego (EFS). Wielofunduszowa Lokalna Strategia Rozwoju umożliwia sięganie po środki unijne z różnych funduszy.

Podczas spotkania została również omówiona kwestia tworzenia nowej lokalnej strategii rozwoju ze szczególnym uwzględnieniem nowych, obowiązkowych jej elementów tj. Planu Komunikacji (w formie odrębnego dokumentu), Ewaluacji ex-ante, systematycznej ewaluacji realizacji  LSR, ewentualnej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, uwzględnienia partycypacyjności na wszystkich etapach tworzenia LSR, zdiagnozowania grup defaworyzowanych. Podkreślono, że w okresie 2014-2020 tworzenie nowych miejsc pracy powinno być jednym z najważniejszych celów LSR. Zaznaczono ważne kwestie dotyczące reprezentatywności LGD tzn. każda z partnerskich gmin musi być reprezentowana przez przedstawicieli  z poszczególnych 3 sektorów: społecznego, publicznego i gospodarczego).

Podczas spotkania wystąpił  Dyrektor Wydziału Terenów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego – Jerzy Motłoch, który zaznaczył, iż kolejny okres programowania PROW 2014-2020 daje dalsze możliwości rozwoju obszarów wiejskich, zachęcił do kontynuowania współpracy w ramach Partnerstwa Północnej Jury. Podkreślił również, że Wydział Terenów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego oczekuje z niecierpliwością, tak jak i Lokalne Grupy Działania, stosownych ustaw i rozporządzeń regulujących RLKS w ustawodawstwie polskim.

O warunkach sięgnięcia po środki unijne w ramach Programu Operacyjnego Ryby mówił Kierownik referatu ds. zrównoważonego rozwoju obszarów zależnych od rybactwa; Aleksander Nowrot.  W ramach wielofunduszowej LSR jest takowa możliwość przy spełnieniu odpowiedniego współczynnika rybackości, który na dzień dzisiejszy nie został jeszcze określony.

Wczorajsze spotkanie zainicjowało proces rozpoczęcia prac Stowarzyszenia PPJ nad budową nowej LSR na okres 2014-2020.  Jesteśmy na etapie formowania zespołu planowania- grupy koordynującej pracę związaną z tworzeniem LSRu.

O wszystkich etapach budowy nowej LSR będzie informować na bieżąco na naszej oficjalnej stronie internetowej. Mamy nadzieję, że w proces tworzenia LSR- u zostanie zaangażowana jak najliczniejsza grupa mieszkańców obszaru działania PPJ. Wszelkie sugestie, opinie proszę wysyłać na adres aleksandra.stachura@jura-ppj.pl bądź zgłaszać telefonicznie pod nr. tel. 34 327 89 43.

 


Lokalna Strategia Rozwoju 2014-2020

Jednym z działań, które realizowane będzie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020) jest „LEADER”, czyli wspierany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) rozwój lokalny kierowany przez społeczność (RLKS).  Dokonując pewnej refleksji będącej wynikiem doświadczeń z obecnego okresu programowania PROW 2007-2013 jesteśmy przekonani, że potencjał, który charakteryzuje obszar działania naszej Lokalnej Grupy Działania jak i potencjał instytucji partnerskiej, którą jesteśmy, jest ogromny i należy podejmować kolejne działania, które będą służyły zarówno oddolnym inicjatywom mieszkańców jak i dążyły do poprawy jakości życia mieszkańców naszej Małej Ojczyzny. Jednym z takich działań jest tworzenie, przy szerokim udziale lokalnej społeczności, dokumentu strategicznego jakim będzie lokalna strategia rozwoju (LSR) na lata 2014-2020. Już w najbliższą środę odbędzie się spotkanie inicjujące  proces budowy tego dokumentu. O wszystkich etapach tworzenia LSR(u) będziemy informować mieszkańców obszaru działania naszej LGD m.in. na naszej oficjalnej stronie internetowej. Jednocześnie liczymy na szerokie zaangażowanie mieszkańców w pracę zarówno nad tworzeniem jak i realizacją czy też aktualizacją kolejnej Lokalnej Strategii Rozwoju.  Aby usystematyzować informacje związane z nowym okresem programowania zostanie założona na stronie www nowa zakładka o tytule PROW 2014-2020. Jednocześnie zapraszamy do stałego kontaktu z naszym biurem pod adresem e-mail :aleksandra.stachura@jura-ppj.pl; lub  telefonem +34 327 89 43. Wszelkie sugestie, opinie od Państwa będą mile widziane!

 

Strona główna
mapa serwisu kanały RSS polityka prywatności
Strona internetowa Stowarzyszenia Partnerstwo Północnej Jury została utworzona w ramach Programu Operacyjnego „ Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”, priorytet „Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich”, działanie „Pilotażowy Program Leader +” a następnie zaktualizowana w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie. Strona zaktualizowana przez Stowarzyszenie Partnerstwo Północnej Jury. Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4- LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Unia Leader Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi FAPA Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Partnerstwo Północnej Jury (PPJ) działa w ramach PROW. Pośredniczy w pozyskiwaniu środków unijnych, realizuje projekty unijne.