"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Strona główna
Statystyki RSS
niedziela, 9 sierpnia 2020 r.
imieniny obchodzą: Klara, Roman
RODO
więcej
WSPARCIE PRZYGOTOWAWCZE PROW 2014-2020
więcej
EKOLC Questy
ZONAR
  „WIELKIE GRANIE I ODKRYWANIE- ZASOBY OBSZARU NASZYM ATRYBUTEM ROZWOJU” ZONAR W kwietniu 2017r. trzy sąsiadujące ze sobą Lokalne Grupy Działania, tj. "Bractwo Kuźnic", ...
więcej
ODDO
 W ramach realizacji projektu współpracy " Od dziedzictwa do bogactwa"  na potrzeby promocji projetu jako pierwsze zrealizowano zadanie polegające na opracowaniu loga projektu (logo ...
więcej
Sierpień 2020
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

Wyższe zaliczki na realizację inwestycji w ramach PROW

Strona główna » Aktualności » Wyższe zaliczki na realizację inwestycji w ramach PROW

wielkość tekstu:A | A | A

Zachęcamy do zapoznania się z informacją jak niżej:

"W związku z wejściem w życie Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) Nr 679/2011 z dnia 14 lipca 2011 r. (Dz. U UE L 185/60 z 15 lipca 2011 r.)  istnieje możliwość przyznania zaliczki w wysokości do 50% przyznanej kwoty pomocy między innymi w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju":
- dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej"
- dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw",
oraz możliwość przyznania zaliczki w wysokości do 50% przyznanej kwoty pomocy przypadającej na koszty kwalifikowalne realizacji operacji w części dotyczącej inwestycji w ramach działań:
a)Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie małych projektów;
b)Wdrażanie projektów współpracy.


W związku z tym wnioskodawcy występujący o wypłatę zaliczki, których postępowania o przyznanie pomocy nie zostały zakończone w ramach wyżej wymienionych działań PROW 2007-2013, mogą wystąpić o podwyższenie wysokości zaliczki. Powinni przedłożyć w właściwych podmiotach wdrażających, (tj. odpowiednio Oddziałach Regionalnych i samorządach województw) zaktualizowane strony wniosku o przyznanie pomocy zawierające dane finansowe oraz podpisaną część wniosku "Oświadczenie wnioskodawcy" zawierającą, nową zadeklarowaną kwotę zaliczki.


Natomiast beneficjenci, z którymi po 1 stycznia 2011 r., zostały zawarte  umowy przyznania pomocy przyznające zaliczkę, mają możliwość wystąpienia z wnioskiem o zmianę umowy i podwyższenia kwoty zaliczki do wysokości nie przekraczającej 50%  kwoty pomocy, pod warunkiem, że nie rozpoczęli realizacji operacji tj. m.in. nie wystąpili z wnioskiem o płatność.


Od 18 lipca 2011r. zmieniają się również zasady przyznawania zaliczek w ramach działania "Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja". Przyznawana po 18 lipca 2011r. kwota zaliczki nie może przekroczyć 20% kwoty pomocy na sfinansowanie kosztów bieżących oraz kosztów nabywania umiejętności i aktywizacji.

Podstawa prawna:
Rozporządzenie  Komisji (UE) Nr 679/2011 z dnia 14 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1974/2006 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich"

Źródło: www.prow.slaskie.pl

czytano: 1277 razy

źródło: jura-ppj.pl

Strona główna
mapa serwisu kanały RSS polityka prywatności
Strona internetowa Stowarzyszenia Partnerstwo Północnej Jury została utworzona w ramach Programu Operacyjnego „ Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”, priorytet „Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich”, działanie „Pilotażowy Program Leader +” a następnie zaktualizowana w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie. Strona zaktualizowana przez Stowarzyszenie Partnerstwo Północnej Jury. Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4- LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Unia Leader Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi FAPA Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Partnerstwo Północnej Jury (PPJ) działa w ramach PROW. Pośredniczy w pozyskiwaniu środków unijnych, realizuje projekty unijne.