"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Strona główna
Statystyki RSS
czwartek, 28 października 2021 r.
imieniny obchodzą: Narcyz, Serafin
RODO
więcej
WSPARCIE PRZYGOTOWAWCZE PROW 2014-2020
więcej
EKOLC Questy
ZONAR
  „WIELKIE GRANIE I ODKRYWANIE- ZASOBY OBSZARU NASZYM ATRYBUTEM ROZWOJU” ZONAR W kwietniu 2017r. trzy sąsiadujące ze sobą Lokalne Grupy Działania, tj. "Bractwo Kuźnic", ...
więcej
ODDO
 W ramach realizacji projektu współpracy " Od dziedzictwa do bogactwa"  na potrzeby promocji projetu jako pierwsze zrealizowano zadanie polegające na opracowaniu loga projektu (logo ...
więcej
Październik 2021
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Konferencja na temat rozwoju inteligentnej wsi na obszarze Partnerstwa Północnej Jury

Strona główna » Aktualności » Konferencja na temat rozwoju inteligentnej wsi na obszarze Partnerstwa Północnej Jury

wielkość tekstu:A | A | A

🔹 27 sierpnia b.r. odbyła się konferencja nt. rozwoju inteligentnej wsi na obszarze Partnerstwa Północnej Jury w pięknych, gościnnych Żarkach- "Twoim miejscu na Jurze". Gościliśmy w wyjątkowym miejscu jakim jest restauracja Jurajska Perła. Konferencja była realizowana w ramach projektu pt. "Najlepsze inicjatywy lokalne inteligentnych sołectw w Partnerstwie Północnej Jury" wspófinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Pomoc i finansowe wsparcie otrzymaliśmy od Jednostki Regionalnej KSOW w woj. śląskim!
🔹 Konferencję rozpoczął i prowadził Dyrektor Biura Stowarzyszenia "Partnerstwo Północnej Jury" p. Jerzy Motłoch, który serdecznie powitał uczestników spotkania. Wśród znamienitych gości znaleźli się - w imieniu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego- Kierownik Referatu Kontroli PROW- p. Iwona Mazur, Zastępca Dyrektora Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie- p. Tomasz Wiekiera, Starosta Myszkowski- p. Piotr Kołodziejczyk, Wójt Gminy Janów- p. Edward Moskalik, Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy- p. Jacek Ślęczka, Wójt Gminy Lelów- p. Krzysztof Molenda, Wójt Gminy Mstów- p. Tomasz Gęsiarz, Wójt Gminy Niegowa- p. Mariusz Rembak, Wójt Gminy Olsztyn- p. Tomasz Kucharski, Wójt Gminy Poraj- p. Katarzyna Kaźmierczak, Wójt Gminy Przyrów- p. Robert Nowak, Burmistrz Miasta i Gminy Żarki- p. Klemens Podlejski, członkowie Komisji Konkursowej a także sołtysi reprezentujący sołectwa, które brały udział w konkursie realizowanym przez PPJ pt. "Najlepsze inicjatywy lokalne inteligentnych sołectw w Partnerstwie Północnej Jury" tj: Kaziemiera Biczak- sołtys Skowronowa, Bożena Kolasa (w zastępstwie sołtysa Mariusza Janoszki- sołtysa Lgoty Mokrzesz), Janusz Trenda- sołtys Ślęzan, Krzysztof Choryłek- sołtys Siedlec, Kazimiera Pikuła- sołtys Postaszowic, Sylwester Płaneta- sołtys Skrajnicy, Barbara Krajewska- sołtys Olsztyna, Anne Ociepka- sołtys Dębowca, Elżbieta Ślęzak- Zawadzka- sołtys Woli Mokrzeskiej, Marek Nowakowski- sołtys Kotowic i mieszkańcy partnerskich gmin.
🔹 W trakcie konferencji wspaniałe wykłady uwzględniające idee smart villages przeprowadzili prelegenci- p. Beata Fąfera i p. Jerzy Motłoch. "Z wypiekami na twarzy" uczestnicy konferencji wsłuchiwali się w idee "smart villages" i sami brali udział w aktywnych warsztatach precyzując mocne/słabe strony, szanse i zagrożenia sołectw i gmin, które reprezentowali a także formułując projekty wpisujące się w idee smart villages, które mogłyby być w przyszłości realizowane na obszarze działania PPJ.
🔹 Burmistrz Miasta i Gminy Żarki- serdecznie zapraszał do Żarek, wspominając o historii tego uroczego miasta, ogromnym potencjale i wielkich możliwościach. Uczestnicy konferencji, dzięki uprzejmości Miasta i Gminy Żarki otrzymali materiały promująco-informujące.
🔹 Zastępca Dyrektora Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie- p. Tomasz Wikiera, podkreślił znaczenie doskonałej współpracy pomiędzy Stowarzyszeniem "Partnerstwo Północnej Jury" a ŚODR w Częstochowie. To już kolejny projekt realizowany w partnerstwie m.in. z ŚODR, co potwierdza dobre relacje partnerskie i wzajemną współpracę.
🔹 Z kolei Starosta Myszkowski- p. Piotr Kołodziejczyk podkreślił znaczenie partnerstwa Powiatu Myszkowskiego i Stowarzyszenia PPJ. Wszak, wszystkie gminy powiatu myszkowskiego, są członkami założycielami naszego Stowarzyszenia PPJ i aktywnie współpracują z PPJ od samego początku istnienia PPJ.
🔹 Najważniejszymi uczestnikami konferencji byli jednakże sołtysi reprezentujący sołectwa biorące udział w konkursie przeprowadzanym przez PPJ. Przez cały sierpień, Komisja Konkursowa w składzie: Przewodniczący- p. Jerzy Motłoch, p. Iwona Chmurzewska, p. Beata Fąfera, p. Danuta Tomza, p. Aleksandra Stachura, p. Magdalena Wojciechowska uczestniczyli w 10 spotkaniach z udziałem sołtysów i lokalnych społeczności, których inicjatywy- określane mianem smart projektów, zostały zauważone, dostrzeżone i docenione w konkursie realizowanym przez PPJ.
🔹 W trakcie konferencji, zostały przyznane nagrody i wyróżnienia jak niżej poszczególnym sołectwom:
‼1 miejsce- inicjatywa pt.: Nasze Sołeckie Centrum Kultury w Lgocie Mokrzesz- Sołectwo Lgota Mokrzesz
‼2 miejsce- inicjatywa pt. Termomodernizacja budynku OSP w Kotowicach wraz z zakupem wyposażenia, Sołectwo Kotowice
‼3 miejsce- inicjatywa pt. Zakup domku wolnostojącego dla mieszkańców Skowronowa, sołectwo Skowronów
‼Przewodniczący Komisji Konkursowej przyznał Sołectwu Olsztyn „Nagrodę specjalną” za przedstawienie oryginalnej, innowacyjnej, nowatorskiej inicjatywy lokalnej inteligentnego sołectwa Olsztyn zatytułowanej „Innowacyjne i ekologiczne działania na terenie Sołectwa Olsztyn”.
‼ Komisja Konkursowa przyznała także 6 wyróżnień laureatom:
✅Sołectwu Skrajnicy za realizacje inicjatywy pt. Dom Ludowy jako miejsce integracji lokalne społeczności
✅ Sołectwu Postaszowice za inicjatywę pt. Zagospodarowanie działki nr 431/1 w miejscowości Postaszowice
✅ Sołectwu Ślęzany za inicjatywę pt. Tradycja Ziela w Ślęzanach
✅ Sołectwu Siedlec za inicjatywę pt. Montaż monitoringu w Sołectwie Siedlec
✅ Sołectwu Dębowiec za realizację inicjatywy pt. Odrestaurowanie krzyża z Jezusem Chrystusem przy Mogile- Pomniku Poległych w Dębowcu
✅ Sołectwu Wola Mokrzeska za realizację inicjatywy pt. Zagospodarowanie terenu wokół stawu i placu zabaw w sołectwie Wola Mokrzeska
🔹 Gratulujemy zwycięskim sołectwom jak również wszystkim laureatom zrealizowanych inicjatyw. Dziękujemy sołtysom- lokalnym liderom, którym cały czas "chce się chcieć"; za ich pasje w działaniu na rzecz lokalnych społeczności i ich "małych ojczyzn". Poziom konkursu był bardzo wysoki, a wszystkie zgłoszone inicjatywy doskonale wpisują się w idee smart villages.
🔹 Serdeczne podziękowania kierujemy uczestnikom konferencji za wspólnie spędzony, efektywny, dobry czas! Utwierdzamy się w przekonaniu, że na terenie Partnerstwa Północnej Jury idea smart villages- znajduje faktyczne potwierdzenie w realizacji świetnych, wzorcowych, a nawet doskonałych inicjatyw. A to co z kolei dzisiaj usłyszeliśmy na warsztatach- plany, zamierzenia w kontekście realizacji kolejnych inicjatyw- jedynie nas utwierdzają, że koncepcja smart villages może być śmiało realizowana w PPJ w niedalekiej przyszłości!

poprzednia strona|1|2|3|4|5| z   5następny|ostatnia

czytano: 273 razy

źródło: jura-ppj.pl

Strona główna
mapa serwisu kanały RSS polityka prywatności
Strona internetowa Stowarzyszenia Partnerstwo Północnej Jury została utworzona w ramach Programu Operacyjnego „ Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”, priorytet „Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich”, działanie „Pilotażowy Program Leader +” a następnie zaktualizowana w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie. Strona zaktualizowana przez Stowarzyszenie Partnerstwo Północnej Jury. Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4- LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Unia Leader Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi FAPA Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Partnerstwo Północnej Jury (PPJ) działa w ramach PROW. Pośredniczy w pozyskiwaniu środków unijnych, realizuje projekty unijne.